VSB-TU Ostrava

Centrum 3D Experience Metal Additive Manufacturing nabídne služby 3D tisku

V Technologickém centru Akademie věd České republiky se v úterý 9. ledna 2018 uskutečnilo přátelské setkání potenciálních zakladatelů prvního sdíleného profesionálního…

VŠB-TU Ostrava rozšiřuje nabídku průmyslových 3D tiskových technologií

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava rozšiřuje svou nabídku průmyslových 3D tiskových technologií a s nimi souvisejících služeb….

Strojní fakulty vtipně lákají maturanty ke studiu

Fakulty strojní z Brna i Ostravy spustily náborové kampaně pro uchazeče zamýšlející studovat technické obory na vysoké škole. Zatímco…

VŠB-TUO popularizovala vědu a techniku mezi školáky

Projektem Poznej správnou techniku lákala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ke studiu technických oborů žáky…

VŠB-TU Ostrava má 3D tiskárnu na kov. Stroj zapůjčila společnost Renishaw

Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům se s technologií 3D tisku kovů můžeme setkat ve většině případů pouze…

Seminář: Mějte náklady na obrábění pod kontrolou

Společnost Dormer Pramet pořádá ve spolupráci s vysokými školami odborný seminář zabývající se výrobními náklady na obrábění.

Rozhovor: VŠB-TU Ostrava a studentské formule

Formula Student je soutěž, ve které studenti technických vysokých škol po celém světě porovnávají síly při vývoji, konstrukci a…

Praktický test vrtáku Walter DC170 (pokračování experimentu)

Vlastnosti vrtáku s unikátní geometrií se rozhodla ověřit Katedra obrábění montáže a strojírenské metrologie Fakulty strojní při VŠB-TU Ostrava….

Praktický test vrtáku Walter DC170 (experiment)

Vlastnosti vrtáku s unikátní geometrií se rozhodla ověřit Katedra obrábění montáže a strojírenské metrologie Fakulty strojní při VŠB-TU Ostrava. Ve spolupráci…

Pozvánka: Ostrava láká na veletrh pracovních příležitostí

Již 9. ročník největšího veletrhu pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji Kariéra Plus organizuje Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Prostory…

VŠB-TU popularizuje vědu a techniku mezi školáky

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava v rámci projektu Zlepši si techniku lákala žáky druhého stupně základních škol a…

Jerome Friedman inspiroval studenty ke studiu technických oborů

Uznávaný profesor a nositel Nobelovy ceny za fyziku Jerome Friedman navštívil Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. V rámci…

Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava oslavila 65 let

Fakulta strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě vznikla na základě vládního rozhodnutí zřízením samostatné Vysoké školy strojní…

Živé ukázky obrábění sledovaly průběh řezných sil

Zajímavý odborný seminář pro obráběče uspořádala společnost Iscar ve spolupráci s firmou Blaser a Katedrou obrábění, montáže a strojírenské…

Veletrh pracovních příležitostí nabídl studentům uplatnění

Téměř 80 firem se zúčastnilo veletrhu Kariéra plus na půdě VŠB-TU Ostrava. V rámci osmého ročníku měli studenti jedinečnou příležitost…

V Ostravě dokončují první studentskou formuli

Institut dopravy spolupracuje s katedrami a fakultami VŠB-TU Ostrava na vývoji a konstrukci studentské formule. V současné době se…

VŠB-TU Ostrava lákala studenty na moderní technologie

Na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava proběhl Den otevřených dveří. O studium technických oborů projevily zájem stovky studentů středních škol…

Experimentování s reverzním inženýrstvím na vozidlu Buggy 260

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství a Fakulta strojní Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava nabízí studijní programy v…

V Ostravě dokončili první studentskou formuli

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava úspěšně dokončila první studentskou formuli. Konstrukce, vývoj a montáž trvala necelé dva…