Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava úspěšně dokončila první studentskou formuli. Konstrukce, vývoj a montáž trvala necelé dva roky.

Studentská formule (SAE) je mezinárodní projekt, do něhož se zapojují studenti vysokých škol po celém světě. Projekt, na němž se podílí celá řada pracovišť a kateder různých fakult a celoškolských pracovišť, podporuje tvůrčí činnost studentů pod záštitou pedagogů a vědecko-výzkumných pracovníků Fakulty strojní. V projektu se řeší otázky konstrukce, dynamiky, funkčnosti a jízdních vlastností formule. V České republice se VŠB-TU Ostrava stala pátou univerzitou, která se do projektu SAE zapojila.

Manažer projektu Aleš Slíva zhodnotil celý průběh vývoje v několika větách: „Byl to docela náročný rok, ve kterém jsme získávali postupně zkušenosti z celé řady i nám vzdálených oborů. Naučili jsme se navrhovat originální komponenty, následně je s pomocí partnerů vyrábět a montovat – a to tak, aby byly zcela funkční, objednávat v zahraničí některé díly, komunikovat s partnery, médii apod. Studenti především získávali celou řadu dovedností v prezentačních a odborných kompetencích a zejména odpovědnost dotahovat věci až do úplného konce. Pochopili, že nestačí pouze navrhovat danou součást, ale je nutné sledovat průběh výroby – až po montáž a následné ověření funkčnosti na testovacích jízdách v reálném čase.

Ověřili jsme si, že mladým lidem, zejména studentům, chybí odpovědnost ruku v ruce s nadšením spojeným s cílevědomostí. Je bezesporu nutné jim vštěpovat, že k danému cíli vede klikatá cesta a je nutné celou řadu věcí překonat, než dospějí ke kýženému výsledku. Toto bohužel nejsou ochotni podstoupit a většinou se vzdávají hned na počátku.“

Slavnostní odhalení formule moderoval manažer projektu Aleš Slíva. Foto: Marek Pagáč
Slavnostní odhalení formule moderoval manažer projektu Aleš Slíva. Foto: Marek Pagáč
Za první formulí stojí dva roky pilné práce studentů, pedagogů a sponzorů. Foto: Formula Student VSB-TU Ostrava
Za první formulí stojí dva roky pilné práce studentů, pedagogů a sponzorů. Foto: Formula Student VSB-TU Ostrava

Slavnostní odhalení formule proběhlo v areálu Nové Auly VŠB-TU Ostrava. V následujících měsících čeká tým studentské formule fáze testování a příprava na soutěže. Zatímco první formule bude soutěžit, druhý monopost se již začíná konstruovat v laboratořích univerzity.

Komentáře