Formula Student je soutěž, ve které studenti technických vysokých škol po celém světě porovnávají síly při vývoji, konstrukci a následných soutěžích závodních formulí. Jeden takový tým najdete i na VŠB-TU Ostrava. Letos se vydal na dva prestižní závody do italského Varano de Melegari a maďarského Győru. Zeptali jsme se Aleše Slívy, manažera projektu Formula Student VŠB-TU Ostrava, a Jakuba Měsíčka, kapitána týmu, jak se jim na závodech dařilo.

[Konstrukter.cz] Formula Student VŠB-TU Ostrava je relativně mladý, začínající tým nadšených konstruktérů, jenž začal s konstrukcí studentské formule teprve před třemi roky. Můžete váš tým čtenářům představit?

[Aleš Slíva, Jakub Měsíček] Formula Student VŠB-TU Ostrava je tým mladých ambiciózních lidí, kteří mají společnou vášeň pro motorsport a jejichž snem je svými silami postavit konkurenceschopnou formuli – a následně ji podrobit reálné zkoušce na prestižních závodech v Česku i ve světě. Projekt spojuje studenty napříč všemi fakultami, neboť závodní auto je komplexní záležitostí a vyžaduje odborníky různých oborů.

Členové pracují na projektu ve svém volném čase, uplatňují ve škole nabyté teoretické znalosti v praxi. Přitom získávají nové zkušenosti – počínaje návrhem a konstrukcí originálních dílů vozidla přes komunikaci s partnery při výrobě komponentů, nákupu nebo objednání polotovarů až po přítomnost při výrobě, montáži, testování atd. Završení celé sezóny montáže a testování vozidla je zúročeno účastí na závodech studentských formulí.

Přestože se projektu věnujete třetí rokem, kolik generací formulí bylo zkonstruováno na VŠB-TU Ostrava?

V současné době máme druhou generaci vozidla Formula Student. S prvním prototypem jsme se zúčastnili na mezinárodní soutěži v Mostě v roce 2015. S druhou generací vozu, pokřtěnou jako Vector 02, jsme v letošní sezóně vyjeli na dvě soutěže: do Itálie a Maďarska. Pro sezónu 2017 připravujeme novou formuli Vector 03.

Jak vypadá současný prototyp formule a jaké jsou její základní parametry?

Druhá studentská formule Vector 02 má stejný základ jako první prototyp. Rám vozidla tvoří tenkostěnné ocelové trubky pokryté karbonovou karoserií doplněnou přítlačnými křídly z uhlíkového kompozitu. Během aerodynamických výpočtů křídel spolupracovali studenti s Národním superpočítačovým centrem IT4Innovations. V rámu vozidla je usazen motor z motocyklu Yamaha o obsahu 600 ccm3 a výkonu 70 kW. Sání a výfuk motoru jsou vyrobeny dle našeho vlastního návrhu.

Převodovka má pro letošní rok pouze 5 převodových stupňů a ovládání je uskutečněno elektromechanicky pomocí sekvenčních pádel pod volantem. Vector 02 je opatřen novým samosvorným LSD diferenciálem. Dokonalou přilnavost na trati zajišťují pneumatiky od amerického výrobce Hoosier obuté na třináctipalcových kolech z magnesiové slitiny. Hmotnost studentské formule VECTOR 02 je 275 kg, což činí úsporu 25 kg oproti prvnímu vozu.

Konstrukce druhého monopostu vychází z prvního prototypu. Na aerodynamických výpočtech spolupracovali studenti s Národním superpočítačovým centrem IT4Innovations
Konstrukce druhého monopostu vychází z prvního prototypu. Na aerodynamických výpočtech spolupracovali studenti s Národním superpočítačovým centrem IT4Innovations

V soutěžích je jistě silná konkurence, kterou představují především týmy s formulemi několikátých generací. V čem si myslíte, že má současná generace vaší formule konkurenční výhodu?

Vector 02 má největší výhodu ve spolehlivosti jednotlivých dílů. Během závodů se nevyskytla žádná závažnější porucha, která by nás mohla diskvalifikovat. Ale je těžké se srovnávat s týmy, které vyvíjejí již devátou generaci vozidla. Mají podstatně více členů i zkušeností. Rozdíl je vidět v použitých dílech i vložených financích, což se nakonec promítá ve výsledcích soutěží studentských formulí.

Hlavní přínosy jsou, že máme v týmu studenty, kteří mají chuť stavět auto a závodit, a obrovská podpora univerzity, zejména Fakulty strojní. Máme také podporu v partnerech projektu – firmách nejenom z Moravskoslezského kraje, které jsou do projektu stejně zapálené jako my. Kromě toho partneři dobře vědí, že v průběhu práce na vozidle student získává praxi a je s firmou neustále v kontaktu. Firmy ve studentech vidí potenciální zaměstnance.

Soutěž Formula Student se řídí přísnými, mezinárodně uznávanými pravidly. Popište stručně její průběh.

Soutěž studentských formulí se skládá ze statických a dynamických disciplín, které hodnotí komisaři z oboru. Při statických disciplínách studenti obhajují konstrukci vozidla – volbu konstrukce vozidla a konstrukčních materiálů (Design). Pokračují prezentací prodeje vozidla (Presentation), obhajují rozpočet každého použitého dílu na vozidle (Cost) atd.

Před dynamickými disciplínami vozidlo prochází technickou přejímkou, která stanoví, zda vozidlo může na trať. Následují testy náklonu vozidla, hlukový test a test brzd – zablokování všech 4 kol na určené dráze. Až po těchto testech má vozidlo povolení zúčastnit se čtyř dynamických disciplín: Acceleration, Skidpad, Autocross a nakonec vytrvalostní Endurance.

Dovedu si představit průběh první disciplíny Acceleration, rozjezd vozidla na úseku 75 m. Jak probíhají ostatní disciplíny a co je jejich předmětem měření a porovnávání?

Smyslem disciplíny Skidpad (jízda vozidla v osmičce) je změření rychlosti zatáčení vozidla při konstantním poloměru otáčení vozu (hodnotí se kvalita podvozku). Skidpad může formulový studentský tým absolvovat ve dvou jízdách s různými řidiči, kde každý řidič může mít až dva jízdní pokusy.

Autocross je jízda po definované trati, kde se hodnotí zejména ovladatelnost, zrychlení a brzdění vozidla. Po absolvování Autocrossu následuje Endurance – královský vytrvalostní závod na 22 km, během kterého je povinná výměna jezdců v polovině závodu. Závod prověří všechny systémy vozu, jeho funkčnost a spolehlivost, hodnotí se také spotřeba paliva – Efficiency.

Přestože jste vytvořili druhý monopost studentské formule, zúčastnili jste se letos dvou soutěží, pro jejichž účast musíte vynaložit ne zcela malé finanční prostředky. Jak vnímáte průběh soutěží a jak hodnotíte celková umístění?

Letos jsme se zúčastnili dvou zahraničních závodů – v italském Varano de Melegari a maďarském Győru. V Itálii se závodů zúčastnilo celkem 74 týmů z celého světa a tým Formula Student Team VŠB-TUO obsadil celkově velmi dobrou 11. příčku ze 41 týmů s formulí se spalovacími motory. V Maďarsku jsme se v kategorii spalovacích motorů umístili na 14. místě ze 30. Celkově závodilo 44 týmů a my jsme se umístili na 21. místě.

Náš tým dominoval v Itálii především v dynamických jízdních disciplínách, kde jsme na okruhu Ricardo Peletti obsadili 4. místo v kategorii Efficiency, 7. místo v Acceleration (4,22 s / 75 m), 9. místo v kategorii Skidpad, 11. místo v disciplíně Autocross a 8. místo v hlavním závodě Endurance. Ve statických disciplínách, jako jsou prezentace a konstrukce, jsme získali 17. místo v disciplíně Cost, 31. místo v kategorii Design a 35. místo v kategorii Presentation.

Během závodů jste nabrali mnoho zkušeností. Co pro vás bylo největším přínosem a jak pomáhají praktické zkušenosti závodnímu týmu v osobním rozvoji?

Závody jsou vyvrcholením sezóny studentských formulí, na které se týmy připravují celý rok. Právě na závodech týmy porovnávají svá vozidla, vybavení, vyměňují si zkušenosti, diskutují o technických řešeních stavby vozidla. Absolutní špičkou jsou dynamické disciplíny na okruhu, kde se prokáže spolehlivost. Již během závodů tým přemýšlí nad stavbou nového vozu. Jedná se tedy i o motivační efekt, protože na závodech studenti okusí závodní atmosféru a adrenalin při sledování jejich vlastní formule na trati.

Tým studentské formule se letos zúčastnil dvou soutěží: v Itálii a Maďarsku
Tým studentské formule se letos zúčastnil dvou soutěží: v Itálii a Maďarsku

Co je vaším cílem v dalších letech?

Cílem je každý rok postavit ještě lepší monopost pro další sezónu, tj. udržet projekt na univerzitě a postupně vyvíjet stále novější komponenty, které se následně ověří při testování a závodech. Počítáme samozřejmě se stále lepším umístěním v závodech. Ruku v ruce s tím chceme umožnit studentům pracovat na projektu, získat potřebnou praxi, teoretické, praktické a jazykové dovednosti, vyzkoušet práci v týmu, umožnit přístup k technologiím, ke kterým se při běžném studiu nemají šanci dostat – vytvářet pro ně stále lepší zázemí ve spolupráci s partnery projektu.

Kdy a kde vás čekají další závody a jakou strategii zvolíte, aby byla příprava co nejlepší?

O závodech na sezónu 2017 je ještě předčasné hovořit, protože se celé vozidlo teprve navrhuje. Našim záměrem je postavit konkurenceschopné a spolehlivé vozidlo, aby bez problémů zvládlo dynamické disciplíny, a zaměřit se na naši slabinu, kterou jsou statické disciplíny. Výhodou při stavbě nového prototypu formule bude využití zkušeností s fungujícími komponenty na letošní formuli. Budou z nich vycházet díly na „novou“ formuli pro závodění v roce 2017.

Pro stavbu monopostu Vector 03 na sezónu 2017 hledáme nové členy – a to studenty ze všech fakult VŠB-TU Ostrava. Hledáme konstruktéry, ekonomy, marketingové specialisty, elektro konstruktéry, výpočtáře, technology, mechaniky, piloty a vlastně všechny, co se chtějí naučit něco nového, stát se členem týmu a reprezentovat univerzitu v zahraničí. Studenti se naučí konstruovat originální díly pro auto, které postaví a následně otestují. V rámci projektu se zdokonalí v angličtině, získají potřebnou praxi při komunikaci s partnerskými firmami a mnoho dalšího. Nejedná se jen o práci, v týmu se také bavíme a podnikáme různé akce, takže je to zábava.

Pro konstrukci studentské formule využívají studenti profesionální univerzitní zázemí
Pro konstrukci studentské formule využívají studenti profesionální univerzitní zázemí

Zájemci o zapojení do projektu mohou získat bližší informace prostřednictvím e-mailu naborfsae@seznam.cz nebo telefonicky na čísle +420 597 324 529.

Záběry ze závodů a více informací o dění okolo formule najdete rovněž na portálu ostravského týmu Formula.vsb.cz a na sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram.

Foto: Archiv týmu Formula Student VŠB-TU Ostrava.

Komentáře