Společnost Dormer Pramet pořádá ve spolupráci s vysokými školami odborný seminář zabývající se výrobními náklady na obrábění.

Seminář se koná v termínech 4. listopadu 2016 (VŠB-TU Ostrava, Nová Aula NA2) a 11. listopadu 2016 (VUT Brno, Aula Q) – vždy od 8.45 do 14 hodin. Dopolední program je složen z odborných prezentací, odpolední část obohatí živé ukázky obrábění na CNC obráběcích strojích.

Kontaktní osobou pro zasílání přihlášek je Jana Pekná. Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu na jana.pekna@dormerpramet.com, případně telefonicky 605 947 677. Termíny pro podány přihlášek jsou 31. října 2016 (Ostrava) a 7. listopadu (Brno). Podrobný program naleznete v pozvánce.

Komentáře