Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava rozšiřuje svou nabídku průmyslových 3D tiskových technologií a s nimi souvisejících služeb. V rámci specializovaného projektu  pod názvem ProtoLab nabídne firmám služby zaměřené na zhotovování funkčních nebo designových prototypů.

Služby projektu ProtoLab se opírají především o 3D tisk plastů a kovů, laserové 3D skenování nebo podporu při vývoji technických řešení s využitím moderních CAD nástrojů. Protolab rovněž nabídne firmám možnost konzultovat své plány při zavádění průmyslového 3D tisku nebo konzultace pro jeho efektivní využití.

3D tisk je v současnosti jednou z nejefektivnějších metod pro rychlé vytváření funkčních i designových prototypů. Velkou přidanou hodnotou 3D tisku je také možnost vytvářet tvarově velmi komplexní předměty, které jsou s pomocí konvenčních metod, jako je například obrábění nebo lití, dosažitelné jen velmi obtížně a za poměrně vysokých nákladů.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava v současnosti nabízí 3D tisk kovových slitin a plastů v průmyslové kvalitě na strojích Renishaw AM400 (SLM) a EOS P396 (SLS). Jmenované technologie 3D tisku jako jedny z mála plně vyhovují funkčnímu prototypování v náročných průmyslových podmínkách díky špičkovým mechanickým a materiálovým vlastnostem výsledných výtisků.

Součástí ProtoLabu jsou dvě profesionální 3D tiskárny. Jedna z nich, EOS P396, tiskne prototypy z plastu. Foto: ProtoLab
Součástí ProtoLabu jsou dvě profesionální 3D tiskárny. Jedna z nich, EOS P396, tiskne prototypy z plastu. Foto: ProtoLab

Zmiňované technologie jsou hojně využívané v oblasti letectví, automobilového průmyslu či zdravotnictví. Konečný výčet oborů, kde jsou služby 3D tisku využitelné je ovšem podstatně širší. Zájemci o spolupráci s univerzitním centrem mohou využít krom jiných nástrojů také inovačních voucherů, které jsou vhodné pro menší vývojové projekty a žadatelé mohou získat finanční podporu ve výši 75 %. S tvorbou projektové žádosti má centrum zkušenosti a žadatelům s přípravou pomůže.

Výhledově univerzita plánuje služby ProtoLabu dále rozšiřovat o nové technologie z oblasti 3D tisku a softwarových nástrojů pro pre-processing. Cílem Protolabu je stát se respektovaným a vyhledávaným pracovištěm v oblasti průmyslového 3D tisku nejen v Moravskoslezském kraji, ale také v přilehlých regionech.

ProtoLab se nachází v prostorách Centra podpory inovací VŠB – Technické univerzity Ostrava. Kontaktní údaje do centra (telefon a e-mail) jsou dostupné on-line na webové stránce ProtoLab.cz.

Komentáře