Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům se s technologií 3D tisku kovů můžeme setkat ve většině případů pouze v prostředí univerzit. Nyní se mezi ně zařadila i VŠB – Technická univerzita Ostrava jako jediná v Moravskoslezském kraji. Slavnostní otevření Laboratoře aditivní výroby se uskuteční v úterý 15. listopadu v 10 hodin na Fakultě strojní.

3D tisk kovů se s úspěchem využívá v medicíně např. při výrobě dentálních náhrad. Aditivní technologie zasahují do různých výrobních oblastí, ať už se jedná o zdravotní, automobilový, letecký nebo kosmický průmysl. Umožnit studentům přístup k těmto pokročilým inovativním technologiím je jedním z hlavních cílů univerzity. Proto byla navázána intenzivní spolupráce se společností Renishaw, jejímž výsledkem je nově vybudované společné pracoviště na Fakultě strojní. Pro účely výzkumu, vývoje a výuky mu společnost zapůjčila svůj vlastní stroj Renishaw AM 400 v hodnotě 15 miliónů korun. Za provoz této unikátní laboratoře odpovídá Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie.

3D tiskárnu Renishaw AM 400 pro výrobu kovových prototypů najdete také na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava
3D tiskárnu Renishaw AM 400 pro výrobu kovových prototypů najdete také na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

Spolupráce se projeví hned v několika oblastech 3D tisku kovových prototypů. Mimo samotný 3D tisk součástí chce univerzita vyvíjet a testovat kovové prášky. Společnost Renishaw totiž umožňuje na strojích testovat různé kovové prášky vyrobené vlastní cestou. Tisknout lze například slitiny titanu, hliníku, mědi a korozivzdornou nebo chrom-kobaltovou ocel. Fakulta dále plánuje v následujícím akademickém roce zavést nový předmět určený studentům navazujícího magisterského a doktorského studia. Již nyní však vyzývá zvídavé studenty, kteří mají o technologii zájem, aby laboratoř kontaktovali. Spolupráci nabízí i firmám, které mají potenciální zájem a přemýšlí o využití výroby prototypů 3D tiskem kovů.

V stavební komoře lze tisknout součásti do velikosti 250 × 250 × 300 mm
V stavební komoře lze tisknout součásti do velikosti 250 × 250 × 300 mm

„Spolupráce povede napříč celou univerzitou, jelikož jsou s 3D tiskem kovových prototypů spojeny i další navazující technologické procesy. Jmenovitě se jedná o nové možnosti v konstruování, pevnostní analýzy, mechanické testování, obrábění, dokončovací metody, povrchové úpravy, kontrolu a měření,“ uvedl Ivo Hlavatý, děkan Fakulty strojní. „Další cestou, kterou bychom se chtěli vydat, je i výzkum, vývoj a testování vlastních kovových prášků,“ doplnil Hlavatý.

Při výrobě prototypů aditivní technologií se využívá bionických konstrukcí a topologické optimalizace
Při výrobě prototypů aditivní technologií se využívá bionických konstrukcí a topologické optimalizace

Technologie 3D tisku kovů je osvědčeným nástrojem pro výrobu prototypů, kloubních a dentálních náhrad, nástrojů a forem s konformním chlazením, odlehčených struktur v leteckém průmyslu a dalších, technologicky náročných aplikací z práškového kovu, který je ve vrstvách v řádech mikrometrů tavený laserem. Výsledkem jsou výrobky se zajímavým moderním vzhledem, pro které je charakteristický lehký kovový rám. Váha je samozřejmě minimalizována s ohledem na dodržení pevnostních podmínek. Aditivní výroba tak do jisté míry nahrazuje tu klasickou, například odlévání do pískových forem, která nemůže být z důvodu velikosti a složitosti dílů nebo časové náročnosti použita.

3D tisk kovů se s úspěchem využívá v medicíně při výrobě dentálních náhrad
3D tisk kovů se s úspěchem využívá v medicíně při výrobě dentálních náhrad

O tam, jak vzniká laboratoř pro 3D tisk kovů se dozvíte v našem seriálu Začínáme s 3D tiskem kovů. Další zajímavé informace a kontakt na Laboratoř aditivní výroby najdete na webu 3d-tisk-kovu.cz.

Foto: autor a Renishaw 

Komentáře