Fakulty strojní z Brna i Ostravy spustily náborové kampaně pro uchazeče zamýšlející studovat technické obory na vysoké škole. Zatímco VUT Brno hledá kvůli nedostatku žen ve strojírenství uchazečky a řídí se heslem Sem patřím, VŠB-TU Ostrava upozorňuje na nedostatek technicky vzdělaných lidí kampaní Poslední strojař. Obě školy v rámci kampaně natočily spoty se zajímavým podtextem.

Poslední strojař

Kampaň ostravské Fakulty strojní představuje katastrofický scénář, který se dovrší v roce 2117. Tehdy bude podle autorů na světě pouze jediný člověk s technickými znalostmi. Hlavní postavou kampaně je mladý strojař, jenž má pro ostatní nesmírnou cenu a stane se objektem dramatického pronásledování. Na svém útěku z budoucnosti se hlásí o pozornost mladých lidí a vyzývá je, aby studovali strojařinu a zabránili zkáze, která světu a jeho obyvatelům s odchodem techniky hrozí. Komunikace posledního strojaře s cílovou skupinou probíhá mimo jiné prostřednictvím blogu, který je umístěný na webu kampaně. Podle PR koordinátorky Sylvy Drábkové je studium technických oborů pro mladou generaci stále málo atraktivní a úkolem kampaně je potenciálním studentům názorně ukázat, že je kolem stále více technických zařízení, bez niž se již těžko obejdeme.

Webová stránka kampaně: poslednistrojar.cz

Video VŠB-TU Ostrava Poslední strojař:

 

Holky na techniku patří

Také Vysoké učení technické v Brně spustilo zajímavou náborovou kampaň pro uchazeče, respektive uchazečky o studium. Jako první univerzita v republice zaměřilo kampaň na nedostatek žen v technických oborech. Brněnská kampaň vzešla z průzkumu Centra SIX na VUT, kde některé studentky uvedly, že přestože je bavila matematika či fyzika, jejich učitelé, rodina nebo výchovní poradci jim spíše doporučovali kariéru učitelky, než aby je motivovali nastoupit na technickou školu. Odvahu by technicky nadaným studentkám měla dodat nejen kampaň, ale i ambasadorky z jednotlivých pracovišť VUT v Brně.

Webová stránka kampaně: technickyvzato.cz

Video VUT Brno Sem patřím:

Komentáře