VŠB-TUO popularizovala vědu a techniku mezi školáky

Projektem Poznej správnou techniku lákala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ke studiu technických oborů žáky základních a středních škol. Po celý den předváděly všechny fakulty v celém kamupusu zábavnou formou výsledky vědy a výzkumu.

Projekt Poznej správnou techniku je součástí platformy Svět techniky, v rámci které jsou uskutečňovány činnosti zaměřené na popularizaci vědy a výzkumu technických oborů. Celouniverzitní den otevřených dveří podpořily všechny fakulty VŠB-TU Ostrava. Pro děti byly připraveny soutěže a hry rozvíjející technické myšlení i zájem o techniku. Univerzitu navštívilo 1474 zaregistrovaných žáků a pedagogů z 33 škol, z toho 15 středních škol.

Podívejte se s námi, jak probíhala akce v Nové aule v Ostravě-Porubě:

Institut dopravy (Fakulta strojní) lákal simulátory řízení

O simulátory řízení Institutu dopravy (Fakulta strojní) byl velký zájem

Hornicko-geologická fakulta ukázala nerostné suroviny a jejich využívání

Hornicko-geologická fakulta představila nerostné suroviny a jejich praktické využití

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie zajistila ukázky obrábění a 3D tisku (Fakulta strojní)

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie zajistila ukázky obrábění na CNC frézce Shapeoko 2 a 3D tisku (Fakulta strojní)

Institut ekonomiky a systémů řízení předvedl roboty…

Institut ekonomiky a systémů řízení (Hornicko-geologická fakulta) předvedl roboty…

… a 3D tisk

… i ukázku 3D tisku

Katedra energetiky z Fakulty strojní ukázala živě termokameru

Katedra energetiky z Fakulty strojní prezentovala živě termokameru

Exponáty Katedry metalurgie a slévárenství (Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství)

Exponáty Katedry metalurgie a slévárenství (Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství)

3D tiskárny byly k vidění téměř na každém pracovišti. Jejich výhody uplatňuje při výuce i Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

3D tiskárny byly k vidění téměř na každém pracovišti. Jejich výhody uplatňuje při výuce i Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

Katedra robotiky ukázala robota, která opakuje všechna gesta podle osoby stojící před snímacím zařízením

Katedra robotiky ukázala robota opakujícího všechna gesta podle osoby stojící před snímacím zařízením

Laserové gravírování do dřeva předvedla Katedra automatizační techniky a řízení

Laserové gravírování do dřeva předvedla Katedra automatizační techniky a řízení z Fakulty strojní

Co vše lze vygravírovat do dřeva…

Gravírování do dřeva pomáhá rozvíjet tvůrčí činnosti

Foto: Marek Pagáč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *