V Technologickém centru Akademie věd České republiky se v úterý 9. ledna 2018 uskutečnilo přátelské setkání potenciálních zakladatelů prvního sdíleného profesionálního pracoviště 3D Experience Metal Additive Manufacturing. Posláním centra bude podpora a rozvoj průmyslového 3D tisku firmám ve spolupráci s hlavními partnery, kterými jsou Centrum aplikovaného výzkumu v Dobříši (Metal 3D), Dassault Systèmes a Technodat. Profesionální infrastrukturu, 3D tiskárny kovů a plastů, poskytnou CAVD v Dobříši (Metal 3D) a VŠB-TU Ostrava (Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie a Protolab). O vznik centra již projevilo zájem dalších 8 subjektů.

Prvotní myšlenka o vzniku centra 3D Experience Metal Additive Manufacturing se zrodila na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2017 v Brně, kde se setkali Petr Zikmund (Metal 3D) a Jiří Těhník (Technodat). Společná vize, vytvořit v České republice unikátní platformu a technologické know-how v oblasti aditivní výroby spékáním práškových materiálů, se zalíbila natolik, že o zřízení centra a osobní setkání projevilo zájem hned několik významných hráčů, jenž v aditivní výrobě nalezli potenciál při výrobě komponentů do automobilového, leteckého a vesmírného průmyslu. Náplní prvního setkání, které se uskutečnilo ve druhém lednovém týdnu, bylo jednání o spolupráci a formě partnerství, které může být v rámci unikátního nadnárodního projektu prospěšné pro obě strany.

Prvního setkání se zúčastnili Aleš Kobylík (CEO manažer, Technodat), Tomáš Ivančík (Dassault Systèmes), Michal Zemko (COMTES FHT), Pavel Sobotka (Frentech Aerospace), Marek Pagáč a Jiří Hajnyš (VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní), Marek Linhart (Idiada), František Tatíček (ČVUT, Fakulta strojní), Pavel Habarta (Esa a TC AV ČR) a Tomáš Pelikán (Česká inovace). Účastníci během jednání představili svůj obor, firmu nebo pracoviště, současné aktivity, potřeby, úspěchy, vize a potenciál s ohledem na aditivní technologie výroby. Cílem setkání rovněž bylo zjistit, čím a jak mohou být řešené projekty prospěšné, kde mohou partneři pomoci při řešení konkrétních úloh z praxe, jaké aktivity mohou během projektu vykonávat a naopak, co mohou účastí v projektu získat.

V rámci prezentací, ze které vzešla společná diskuse, nacházeli přednášející průnik hned v několika výrobních oblastech. Multioborová aditivní výroba totiž zahrnuje celou řadu doprovodných procesů, od technologicko-konstrukčních zásad, simulace výrobního procesu, sledování tepelných procesů, snižování zbytkového pnutí, tepelného zpracování, dokončovacích operací na CNC obráběcích strojích, povrchové úpravy až po finální kontrolu, měření a montáž. S ohledem na profily prezentujících lze očekávat, že prvotní myšlenka centra je realizovatelná s ohledem na kapacitní znalosti a zkušenosti realizačního týmu včetně dostupného softwaru a infrastruktury.

Dostupnost profesionálního 3D CAD/CAM/CAE řešení

Vznikne-li centrum za podpory společnosti Dassault Systèmes, lze očekávat nasazení profesionálních 3D výpočetních řešení vycházejících z platformy 3D Experience. Jedná se například o konstrukční a výpočetní nástroje pro simulační analýzy, topologickou optimalizaci, navrhování bionických konstrukcí, odlehčených kovových konstrukcí, optimalizaci tiskových parametrů s ohledem na tepelné deformace a zbytková pnutí. Jen sehraný tým odborníků a expertní znalosti v konkrétních oblastech mohou být prospěšné pro získání kvalitních prototypů s ohledem na vysoké výrobní požadavky, mezi kterými zpravidla bývají nízké parametry drsnosti povrchu a vysoká přesnost výroby.

Technické zázemí a profesionální infrastruktura

Centrum aplikovaného výzkumu v Dobříši již realizuje 3D tisk kovů na 3D tiskárně Renishaw AM 250, kde je vstupním materiálem prášek z korozivzdorné oceli 316L (DIN 1.4404). Akademická půda Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava již přes rok realizuje profesionální 3D tisk na stroji Renishaw AM 400, kterou obsluhují zaměstnanci Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie. Na zařízení se tiskne rovněž korozivzdorná ocel 316 L a pracoviště výhledově rozšíří v prvním čtvrtletí 3D tisk o vysokopevnostní ocel (maraging steel). Tato ocel s vynikajícími mechanickými vlastnostimi je hojně využívána při výrobě nástrojů a forem s konformním chlazením. Druhou profesionální 3D tiskárnu EOS P396 pro výrobu plastových prototypů spravuje laboratoř Protolab, která vznikla v polovině loňského roku jako start-up pod záštitou VŠB-TU Ostrava. V Protolabu se tiskne z polymerního prášku PA 2200 a pracoviště se dále zabývá reverzním inženýrstvím, navrhováním prototypů, konstrukcí a vývojem podle požadavků z praxe. Výhodou zmíněných pracovišť v Dobříši a Ostravě jsou vzájemná výměna znalostí a zkušeností s obsluhou tiskáren od stejného výrobce, společnosti Renishaw, a umístění pracovišť v rámci České republiky a pohraničí.

Hlavními iniciátory centra 3D Experience Metal Additive Manufacturing jsou Jiří Těhník (vlevo, Technodat) a Petr Zikmund (3D Metal). Foto: Marek Pagáč

Kromě realizace 3D tisku funkčních prototypů nabídne centrum odborné konference, workshopy, výzkum a vývoj v oblasti 3D tisku, studium, školení a marketing. Další vize spočívají v rozšíření pracovního týmu, inovaci produktů, certifikaci výrobního procesu, zpracování závěrečných prací (bakalářské, diplomové a dizertační práce), dotační příležitosti v rámci projektových výzev TAČR, OPPIK, OPVVV, Horizont 2020, expertní služby, prezentaci na tuzemských a zahraničních výstavách a konferencích, školení konstruktérů a technologů s ohledem na technologii výroby 3D tiskem a vývoj nových strojů a výrobních technologií.

Na konci ledna se uskuteční další setkání, které již bude zaměřeno na konkrétní body a projektové záměry centra. V případě zájmu o zapojení do projektu a unikátního centra 3D Experience Metal Additive Manufacturing kontaktujte hlavní iniciátory, Petra Zikmunda (Metal 3D) nebo Jiřího Těhníka (Technodat).

Komentáře