V dnešním postupu si ukážeme, jak vymodelovat dřík křížového šroubováku. Dřík je jednou částí sestavy celého šroubováku.

Křížový dřík přímo navazuje na návod modelování rukojeti šroubováku a lze ho využít v návodu pro vytvoření sestavy šroubováku. Při modelování křížového dříku si postupně procvičíme práci s rovinami a převážně práci s plochami.

Založte nový dokument iso metric part.par, přepněte se do sekvenčního prostředí a vytvořte skicu na rovinu půdorysu (XY)

Založte skicu a příkazem Kružnice středem vytvořte kružnici o velikosti 6 mm, poté příkazem Vysunout vytvořte objemové těleso o délce 76 mm

Ze záložky Zobrazení vyberte příkaz Barvení součásti a nastavte materiál Ocel

Ze záložky Domů → Roviny vyberte rovinu Rovnoběžně, klikněte na plochu konce dříku a vytvořte novou rovinu ve vzdálenosti 3 mm

Na vzniklé rovině vytvořte ve středu bod pomocí příkazu Bod ze záložky Domů → Kreslit

Na stejném konci vytvořte další rovinu a do té opište kružnici podle profilu dříku, tedy Kružnici středem o velikosti 6 mm

Příkazem Spojení profilů ze záložky Domů → Tělesa vytvořte kuželové těleso, nejprve vyberete kružnici a poté bod, potvrdíte pravým tlačítkem

Tip: Pro označení bodu zvolte v plovoucím okně VybratBod

Vytvořte paralelní rovinu směrem ke druhému konci dříku ve vzdálenosti 7 mm

Do vytvořené roviny promítněte kružnici pomocí příkazu Promítnout do skici a nakreslete v horní úvrati Bod

Do roviny, která protíná konec dříku a válcovou plochu nakreslete kružnici o velikosti 7 mm a spojte ji Čárou ke středu

Příkazem Odvodit ze záložky Tvorba ploch → Křivky vytvořte odvozenou křivku, kliknutím na dříve naskicovanou čáru

Pomocí příkazu Pole vytvořte kruhové pole odvozené křivky s počtem prvků 12

Vytvořte 3D skicu a příkazem 3D čára spojte jednotlivé vrcholy, viz obrázek. 3D skicu poté zavřete

Stejným způsobem nakreslete další 3D skicu na druhé straně, tím se vytvoří profil drážky

Profil naskicované drážky je nutno změnit na plochu, toho docílíte příkazem Ohraničit ze záložky Tvorba ploch → Plochy

Po aplikování příkazu Ohraničit vzniknou dvě plochy, příkaz Sešití plochy spojí v jednu celistvou

Na vytvořenou plochu použijeme příkaz Pole a vytvoříme pole s výběrem tělesa se čtyřmi prvky

Příkazem Odečíst vytvoříme odebrání objemové tělesa podél plochy. Nejprve klikneme na celý dřík a poté naklikáme jednotlivé plochy drážek, šipky musí ukazovat směrem ven z tělesa

Tip: Změnit směr šipky je možné kliknutím na šipku

Dřík křížového šroubováku je hotový. Na druhý konec dříku můžete dle návodu plochého dříku vymodelovat vymezující zarážky. Soubor si uložte pod názvem krizovy_drik.par

Komentáře