V tomto postupu si ukážeme, jak vymodelovat standardizovanou pružnou závlačku, která se používá pro zajištění čepů a korunových matic.

Při modelování využijeme příkaz Vysunutí tažením a vytvoříme novou rovinu pomocí příkazu Kolmo ke křivce přitom zůstaneme v synchronním prostředí.

Založte nový dokument iso metric part.par, přepněte se do synchronního prostředí, zvolte příkaz čára a vytvořte skicu na rovinu půdorysu (XY).

Převeďte čáru na Konstrukční.

Nakreslete dvě na sebe kolmé čáry pomocí příkazu Čára.

Příkazem Tečný oblouk vytvořte oblouk z koncového bodu čáry, tím automaticky vytvoříte vazbu Tečně a Spojit.

Stejným příkazem vytvořte kružnici dle obrázku.

Vyvolejte vazbu Připojit a připojte konstrukční přímku ke středu kružnice, provedete výběrem koncového bodu čáry (1) a poté vyberete střed kružnice (2), dbejte na správné pořadí při vytváření vazby.

Tip: Pro vybrání středu kružnice přejeďte myší přes hranici kružnice, tím se zviditelní středový kříž.

Příkazem Zrcadlit ze záložky DomůKreslit zrcadlete vytvořené entity.

Zakótujte skicu dle obrázku, tím je vytvořena trajektorie pro použití příkazu tažení.

Klávesou F3 se odemknete z aktuální roviny a pomocí příkazu Kolmo ke křivce ze záložky DomůRoviny vytvořte novou rovinu na koncovém bodu čáry.

Zvolte příkaz Kružnice středem a zamkněte se pomocí klávesy F3 do nově vytvořené roviny.

Nakreslete kružnici, jež prochází koncovým bodem čáry a přes ní čáru, která prochází přes průměr kružnice.

Tip: Pro zobrazení kolmého pohledu stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + H.

Zakótujte kružnici a čáru dle obrázku, případně použijte vazbu Připojit pro definování průniku kružnice s koncovým bodem čáry.

Příkazem Oříznout odstraňte přebytečné čáry, tím je vytvořen profil pro tažení.

Vyvolejte příkaz Tažením a nejprve vyberte trajektorii (1) poté vyberte profil (2), potvrďte pravým tlačítkem a závlačka je hotová.

Modelu přiřaďte materiál a uložte si ho pod názvem zavlacka.par.

Komentáře