V dnešním postupu si ukážeme, jak vymodelovat vrtuli menších rozměrů, která se používá například pro bezpilotní letadla nazývaná drony. Procvičíme si zejména práci s příkazy roviny, vazby a plochy.

Postup pro vymodelování vrtule:

Založte nový dokument iso metric part.par, přepněte se do sekvenčního prostředí a vytvořte skicu na rovinu půdorysu (XY)
Nakreslete profil, který je znázorněn na obrázku a přitom využívejte funkcí Čára a Oblouk třemi body
Ze záložky DomůTělesa vyberte funkci Rotovat a profil rotujte o 360°
Vytvořte rovnoběžnou rovinu k rovině XZ s odsazením 20 mm pomocí příkazu Rovnoběžně ze záložky DomůRoviny
Stejným postupem vytvořte ještě druhou rovinu s odsazením od první o 70 mm
Na rovině XZ vytvořte skicu, nakreslete osu rotace a čáru dle obrázku. Ze záložky DomůVazby zvolte funkci Připojit a klikněte na střed čáry a poté na osu
Dokreslete a zakótujte čáry dle obrázku a zavřete skicu
Vytvořte skicu na Rovině 1, která je odsazená od základní a zopakujte stejný postup
Zopakujte naposledy celý postup na Rovině 2
Ze záložky Tvorba ploch Plochy zvolte funkci BlueSurf a postupně označte profily křídla
Na obou koncích křídla nastavte omezení na Kolmý k profilu
Ze záložky DomůTělesa zvolte funkci Zesílit a aplikujte ho na BlueSurf plochu. Vzdálenost nastavte na 0,25 mm
Vymodelujte druhé křídlo podle stejného způsobu jako první a zaoblete rohy na poloměr 2 mm
Na závěr nastavte materiál a soubor si uložte

Komentáře