V dnešním díle se složíme dohromady dřík a rukojeť vymodelované v minulých dílech – modelování plochého dříku a modelování rukojeti. Současně si procvičíme základní příkazy v modulu sestavy.

Založte nový dokument iso metric assembly.asm
Zvolte ze záložky Domů příkaz Vložit komponentu
Z adresáře vyberte soubor drzadlo_sroubovaku.par a plochy_drik.par vymodelované v předchozích dílech
Ze záložky DomůSestavit vyberte příkaz Sestavit a klikněte na osu dříku poté na osu rukojeti a zvolte Uzamknout otočení, potvrďte pravým tlačítkem
Ze záložky DomůUpravit vyberte příkaz Přetáhnout komponentu a se stisknutím levým tlačítkem na dříku táhněte myší až do úrovně jako na obrázku
Ze záložky DomůSestavit vyberte vazbu Rychlé uložení a klikněte na plochy naznačené šipkami na obrázku
Šroubovák s plochým dříkem je hotový

Komentáře