Začínáme se Solid Edge: Modelování rukojeti šroubováku

Rukojeť je nezbytná součást šroubováku a navazuje na předchozí díl modelování dříku. Držadlo může mít různé tvary, my si ukážeme, jak se modeluje tradiční tvar rukojeti z plastu.

Založte nový dokument iso metric part.par

Přepněte se do sekvenčního prostředí a příkazem Čára nakreslete dvě na sebe kolmé čáry. Pomocí vazby Připojit je připojte k souřadnicovému systému a zakótujte dle obrázku. Poté příkazem Oblouk středem vytvořte oblouk o velikosti 9,5 mm. Použijte vazbu Připojit a skicu zavřete

Ze záložky Tvorba plochPlochy vyberte příkaz Rotace. Klikněte na oblouk, potvrďte pravým tlačítkem a definujte osu rotace kliknutím na delší čáru. Zvolte rotaci o 360° a potvrďte příkaz zeleným tlačítkem

Ze záložky DomůRoviny vyberte rovinu Kolmo ke křivce, klikněte na osu rotace a vytvořte rovinu na konci. Ve stejné záložce vyberte příkaz Tečně a vytvořte tečnou rovinu na kulovou plochu

Ze záložky DomůKreslit vyberte příkaz Polygon středem, vytvořte konstrukční polygon o délce strany 9 mm. Příkazem Čára a Kružnice středem vytvořte na jednom vrcholu kružnici o velikosti 3,41 mm (tečně ke kulové ploše), poté ji příkazem Oříznout upravte dle obrázku

Ze záložky Tvorba plochKřivky vyberte příkaz Odvodit a klikněte na vytvořený oblouk

Příkazem Pole vytvořte kruhové pole o 6 prvcích

Na stejné rovině vytvořte další skicu a v ní nakreslete čáru dle obrázku

Shodným způsobem jako v předchozích krocích vytvořte Pole na čáru, tím je vytvořen základní profil rukojeti

Příkazem Vysunout označte jednotlivé prvky profilu a zvolte rozsah vysunutí Od/do. Nejprve klikněte na kulovou plochu a poté na vzdálenější rovinu. Příkaz dokončete potvrzovacím tlačítkem

Rozsviťte si rovinu XZ a na ni vytvořte skicu. Přepněte se do drátového modelu, nakreslete Obdélník dvěma body a zakótujte dle obrázku (kóta 0,5 mm je zavazbená k druhé čáře od vrchu). Na závěr vytvořte konstrukční čáru uprostřed tělesa, která bude sloužit jako osa

Příkazem Vyříznutí rotací proveďte vyříznutí o rozsahu 360°

Zaoblete všechny ostré hrany dle obrázku na poloměr 0,4 mm

Příkazy Kružnice středem a Vysunout vytvořte díru pro dřík o velikosti 6 mm a hloubce 28 mm

Na závěr nastavte barvu a materiál součásti. Rukojeť si uložte pod názvem drzadlo_sroubovaku.par

Sdílejte tento článek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *