V dnešním článku si ukážeme 5 základních pravidel při modelování v řešení Solid Edge, které vám mohou ušetřit spoustu hodin. Tyto pravidla ocení, jak začátečník, tak i zkušený uživatel.

1. Využívejte symetrických vazeb

Přestože se zdá využití kót atraktivnější a jednoduší, není tomu tak. Později zjistíte, že čím více čísel na skice máte, tím se stává skica méně přehledná, navíc díky vazbám je snadnější pozdější editace, kdy stačí změnit jeden rozměr a vše se přizpůsobí.

Pro vytvoření obdélníku nepoužívejte kóty k jednotlivým rovinám
Využijte vazby Vodorovně/Svisle

2. Používejte matematické vztahy

Cílem je omezit ve skice používání kót a přidat kóty až jako poslední nezbytnou možnost. Nepoužívejte, ale matematické vztahy pro kóty v jednoduchých případech, jako je vytváření symetrie (k tomu využijte vazby). Solid Edge si automaticky vytváří určité vztahy, ty se ale mohou vytratit v případě, kdy použijete funkci Oříznout apod. Používání vztahů je výslovně doporučené producentem řešení Solid Edge.

3. Přiřaďte názvy k jednotlivým kótám

Ke každé kótě lze přiřadit Název, Vzorec (vztah) a Komentář (dvojklik levým tlačítkem). Přiřazení názvu je především důležité při práci na větším projektu, kterého se účastní více lidí. Díky tomu bude člověk, co pracuje s vaším modelem, vždy vědět k čemu kóta slouží. Seznam všech kót s jejich popisem může snadno zobrazit v Tabulce proměnných.

V horní částí obrázku můžete vidět editační plovoucí okno kóty a ve spodní části Tabulku proměnných, kde naleznete seznam všech kót

4. Zjednodušte vkládání kót v prostředí výkresu

V prostředí výkresu můžete využít funkce Načíst kóty z modelu, tato funkce vám umožní okótovat výkresový pohled podle původního modelu a ušetřit spoustu času. Kóty se načtou podle toho, jak jste je navolili v prostředí skici.

Nahoře je znázorněno, jak byla součást okótována v prostředí skici a dole, jak se načetly kóty po použití funkce Načíst kóty z modelu

5. Zkosení a zaoblení nepoužívejte ve skice

Vždy používejte funkce jako Zaoblení, Zkosení apod. až na objemové těleso. Příliš mnoho entit ve skice způsobí delší čas pro regeneraci modelu, jelikož Solid Edge musí propočítat další omezení a geometrické vztahy.

Například při Zaoblení byste v prostředí skici museli definovat explicitně zaoblení, kdežto použití Zaoblení na objemové těleso vytvoří automaticky požadované zaoblení a kótu

Komentáře