Pozitivní trend vývoje tržeb za 3D software pro navrhování výrobků se má opírat o posilování role cloudových řešení a nástup umělé inteligence do konstrukčního procesu.

Analytická zpráva zpracovaná společností Grand View Research odhaduje, že celosvětový trh se 3D CAD softwarem dosáhne v roce 2025 hodnoty přesahující 13 miliard amerických dolarů při složené roční míře růstu 6,3 %.

Jedním z významných motivátorů tohoto trendu je skutečnost, že velké množství firem dosud využívá pro navrhování výrobků 2D CAD a tyto v průběhu let postupně migrují na 3D řešení, která oproti dvoudimenzionálnímu kreslení přinášejí mnoho výhod.

Z hlediska inovací plynou největší očekávání vůči cloudovým technologiím, jež zcela mění povahu vlastnictví provozovaného softwaru, dopřávají uživatelům značnou flexibilitu a za cenu závislosti na předplácení přístupu k softwaru umožňují ušetřit na hardwarové infrastruktuře.

Z průzkumu mezi třinácti předními výrobci 3D CAD softwaru na světě vyplynulo také to, že moderní 3D aplikace pomohou lépe využívat potenciálu slibných nových nástrojů, jako je rozšířená realita nebo internet věcí v přímé souvislosti s vyvíjenými výrobky. Očekává se také, že si do 3D CAD prostředí najde cestu umělá inteligence, jež bude mít uplatnění například při vyhledávání konstrukčních chyb v návrzích.

Komentáře