Začínáme se Solid Edge: Modelování dříku plochého šroubováku

V dnešním návodu si ukážeme, jak vymodelovat dřík plochého šroubováku. Dřík bude součástí sestavy šroubováku.

Na modelu dříku si postupně procvičíme vytváření rovin a následnou aplikaci 2D skic, vazby (připojit, vodorovně/svisle) a tvorbu ploch (BlueSurf, ohraničit, sešít, zrcadlení, sjednocení, tažení profilu).

Založte nový dokument iso metric part.par

Přepněte se do sekvenčního prostředí a příkazem Kružnice středem nakreslete kružnici o velikosti 6 mm. Poté příkazem Vysunout vytvořte objemové těleso o délce 76 mm

Ze záložky Zobrazení vyberte příkaz Barvení součásti a nastavte materiál Ocel

Ze záložky DomůRoviny vyberte rovinu Rovnoběžně, klikněte na plochu konce dříku a vytvořte novou rovinu ve vzdálenosti 12 mm

Na vzniklé rovině vytvořte skicu. Příkazem Obdélník středem nakreslete od ruky obdélník a boční strany přepněte na konstrukční (DomůKreslitKonstrukční). Vyvolejte příkaz Oblouk třemi body a po stranách vytvořte oblouky o velikosti 4 mm

Tip: Zakótujte pouze jeden oblouk a na druhý aplikujte vazbu Shodně

Delší stranu zakótujte na velikost 7 mm a kratší na 3 mm. Skicu zavřete

Vytvořte novou skicu na koncové ploše dříku a nakreslete konstrukční čáru do středu, poté příkazem Oblouk středem obkreslete levou stranu po kontuře kružnice a následně pravou stranu stejným způsobem. Skicu zavřete

Ze záložky Tvorba plochPlochy zvolte příkaz BlueSurf. Jako typ výběru nastavte Jeden a klikněte na levý oblouk vytvořený v předešlém kroku a úpravy potvrďte zeleným tlačítkem. Klikněte na levý oblouk na vytvořené skice ve vzdálenosti 12 mm a nastavení potvrďte zeleným tlačítkem. Tlačítkem Další dokončíte plochu BlueSurf

Tip: Pokud nejde na poprvé vybrat hrana oblouku, najeďte na ni myší a chvilku vydržte, objeví se ikonka zvýrazňující pravé tlačítko myši. Klikněte na pravé tlačítko a poté vyberte hranu, kterou požadujete

Stejný postup aplikujte na druhou stranu. Ze záložky Tvorba plochPlochy zvolte příkaz Ohraničit a klikněte na hranu kružnice označenou červenou šipkou. Úpravy potvrďte zeleným tlačítkem

Vyvolaným příkazem Ohraničit vytvořte postupně plochy, jak je znázorněno na obrázku

Ze záložky Tvorba plochPlochy zvolte příkaz Sešití a označte všechny vytvořené plochy, potvrďte zeleným tlačítkem

Ve stromové historii klikněte pravým tlačítkem na Objemové těleso a zvolte Přepnout objem/konstrukci

Vyberte příkaz Sjednocení ze záložky DomůTělesa

S vyvolaným příkazem Sjednocení klikněte na válcovou plochu a na plochu BlueSurf, úpravy potvrďte zeleným tlačítkem

Vytvořte rovnoběžnou rovinu ve vzdálenosti 13 mm, jak je znázorněno na obrázku

Stejně jako v předchozích krocích vytvořte na rovině skicu, kde nakreslete obdélník s oblouky po stranách. Velikost delší strany obdélníku je 6 mm, kratší strana 0,4 mm a velikost oblouku 1,4 mm. Boční strany přepněte na konstrukční

Ze záložky DomůTělesa zvolte příkaz Spojení profilů. Jako typ výběru nejprve zvolte Plocha a klikněte na plochu (vyznačeno modře). Potvrďte pravým tlačítkem a změňte typ výběru na Řetězec a klikněte na vytvořenou skicu (vyznačeno černě), potvrďte zeleným tlačítkem

Na druhé straně dříku vytvořte rovnoběžnou rovinu ve vzdálenosti 6 mm

Na rovině vytvořte skice, kde nakreslete Elipsu středem s rozměry dle obrázku, poté příkazem Vysunout vytvořte pero o délce 3 mm

V posledním kroku vytvořte rovnoběžnou rovinu ve vzdálenosti 14 mm od konce dříku a zrcadlete prvky pera za použití příkazu Zrcadlit ze záložky DomůPole

Dřík plochého šroubováku je hotový. Soubor si uložte pod názvem plochy_drik.par

Sdílejte tento článek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *