Na cvičené úloze si vyzkoušíte vymodelovat čep metodou „hrnčířský kruh“.

Příspěvek navazuje na návod Začínáme ze Solid Edge: Jak vymodelovat čep vysunutím, kde se k tvorbě modelu přistupovalo metodou „vrstvený dort“.

Při postupu „hrnčířský kruh“ se model vytvoří prvkem Rotovat. Skica představuje průřez a obsahuje všechny entity, vazby a kóty. I když se tento postup může zdát efektivnější, informace obsažené v jediném náčrtu a prvku mohou komplikovat tvárnost a provádění změn.

Založte nový dokument dílu a vyberte příkaz Čára ze záložky Domů → Kreslit
Založte nový dokument dílu a vyberte příkaz Čára ze záložky Domů → Kreslit
Najeďte kurzorem do roviny ZX a vyčkejte, až se zobrazí oranžový čtverec se symbolem zámku. Stisknutím klávesy F3 uzamknete rovinu
Najeďte kurzorem do roviny ZX a vyčkejte, až se zobrazí oranžový čtverec se symbolem zámku. Stisknutím klávesy F3 uzamknete rovinu
Kliknutím na rovinu krychle s textem Přední v pravém dolním rohu grafického prostředí se přepnete do pohledu kolmého na tuto rovinu
Kliknutím na rovinu krychle s textem Přední v pravém dolním rohu grafického prostředí se přepnete do pohledu kolmého na tuto rovinu
Nakreslete průřez čepu pomocí čar a dbejte na správně orientovaný počátek souřadného systému zvýrazněný červenou šipkou
Nakreslete průřez čepu pomocí čar, dbejte na správně orientovaný počátek souřadného systému zvýrazněný červenou šipkou
Pomocí příkazu Rychlá kóta umístěný v gestech myši náčrt zakótujte. Gesta myši zobrazíte stisknutím levého tlačítka v grafické ploše a tažením požadovaným směrem. Ve výchozím nastavení řešení Solid Edge je příkaz Rychlá kóta umístěný vlevo – stiskněte pravé tlačítko myši v grafické ploše, táhněte doleva a vyberte příkaz pro tvorbu kót
Pomocí příkazu Rychlá kóta – umístěného v gestech myši – náčrt zakótujte. Průhledný panel Gesta myši zobrazíte stisknutím pravého tlačítka v grafické ploše a tažením požadovaným směrem. Ve výchozím nastavení Solid Edge je příkaz Rychlá kóta umístěn vlevo – stiskněte pravé tlačítko myši v grafické ploše, táhněte doleva a vyberte příkaz pro tvorbu kót
Klikněte levým tlačítkem na entitu, tažením myši umístěte pozici kóty a definujte velikost přímky
Klikněte levým tlačítkem na entitu, tažením myši umístěte pozici kóty a definujte velikost přímky
Zakótujte celý náčrt tak, aby byl plně určený
Zakótujte celý náčrt tak, aby byl plně určený
Klikněte do uzavřeného obrysu (průřezu čepu) a vyberte příkaz Rotovat ze záložky Domů → Kreslit.
Klikněte do uzavřeného obrysu (průřezu čepu) a vyberte příkaz Rotovat ze záložky Domů → Tělesa
Tažením myši určíte úhel rotace
Tažením myši určíte úhel rotace
Přesnou definici zadejte na klávesnici
Přesnou hodnotu – 360 stupňů – zadejte na numerické klávesnici
Vyberte příkaz Zaoblit
Vyberte příkaz Zaoblit
Označte přechodovou hranu k zaoblení a zadejte velikost poloměru 1 mm
Označte přechodovou hranu k zaoblení a zadejte velikost poloměru 1 mm
Aktivujte příkaz Zkosení se stejnými odstupy. Označte hrany na modelu zvýrazněné červenou šipkou a zadejte velikost zkosení 1,5 × 45 stupňů
Aktivujte příkaz Zkosení se stejnými odstupy. Označte hrany na modelu zvýrazněné červenou šipkou a zadejte velikost zkosení 1,5 × 45 stupňů

Model čepu uložte. Postup modelování „hrnčířský kruh“ můžete porovnat s metodou „vrstvený dort“ použitou v návodu Začínáme ze Solid Edge: Jak vymodelovat čep vysunutím

Komentáře