Simcenter 3D podporuje multidisciplinární simulace z centrálního konstrukčního prostředí, které umožňují predikovat reálné chování mnoha fyzikálních jevů.

Možnosti řešičů jsou stále zdokonalovány, a tak současná verze softwaru například rozšiřuje výpočty rotujících součástí o nelineární prvky. Dynamická analýza rotorů je tím pádem použitelná také v aplikacích, jako jsou letadlové či automobilové motory, turbíny nebo dokonce elektronika – například rychle rotující plotny v pevném disku.

Další novinkou je analýza aeroelastického chvění, zpracovávající nestabilní oscilaci způsobenou interakcí aerodynamických sil, což je velmi nebezpečný jev, v jehož důsledku může dojít k destrukci letadla. V softwaru Simcenter 3D definujete aerodynamický model včetně parametrů jako je Machovo číslo nebo nadmořská výška a řešič Nastran odhalí změny v geometrii, které se asociativně promítnou do CAD modelu.

Neotřelý přístup k řešení frekvenčních simulací v nízkém a středním pásmu. Namísto použití metody hraničních nebo metody konečných prvků, které značně zatěžují počítač kvůli obrovským datovým modelům vznikajícím při vyšších frekvencích, nová metoda tzv. paprskové akustiky řešení zjednodušuje tím, že k vysokofrekvenčnímu zvuku přistupuje jako k paprskům světla. Šíření zvuku pak lze simulovat sledováním paprsků, které vystřelují z monopólového zdroje a při nárazu na povrch se odrazí. Takto je možné simulovat velmi rozsáhlé geometrie při vyšších frekvencích – například hluk v kabině letadla nebo simulace zvuku parkovacích senzorů u automobilu.

Jasnější vhled do komplikovaných problémů nabízí zavedení dvoucestné interakce tekutin a struktur. Představte si třeba tečení vzduchu kolem křídla letadla, v jehož důsledku se tvar křídla deformuje a tato deformace má opět vliv na proudící vzduch. Doposud bylo takové analýzy nutno řešit nezávisle na sobě, nově však Simcenter 3D zvládá takovou multifyzikální úlohu zpracovat v jednom řešení a navíc ji dokáže obohatit ještě o působení teplot.

Zdroj: Siemens

Komentáře