Začínáme se Solid Edge: Modelování pístu #2

V dnešním díle budeme pokračovat v modelování pístu, který jsem začali konstruovat v minulém návodu Modelování pístu #1

Postup pro vymodelování druhé části pístu:

Otevřete si uložený dokument pist_1.par vymodelovaný dle minulého návodu a vytvořte skicu na rovině XZ (nárys)

Přepněte se do pohledu Drátový model pomocí funkce Styly pohledů a nakreslete od ruky obdélník dvěma body dle obrázku

Zakótujte spodní část obdélníku na velikost 28 mm a zvolte ze záložky DomůVazby funkci Vodorovně/svisle. Klikněte na středící bod horní části obdélníku a vytvořte vazbu na osový kříž

Ve stromovém okně si rozsviťte rovinu, která vymezuje boční vybrání (vytvořená v minulém díle) a k ní vytvořte kolineární vazbu se spodní částí obdélníku. Kolineární vazbu najdete v záložce DomůVazby

Ze záložky DomůKreslit zvolte Tečný oblouk a nakreslete oblouk dle obrázku. Poté spodní čáru obdélníku změňte na Konstrukční a zavřete skicu

Funkcí Vysunout (vysunout přes vše) vysuňte nakreslenou skicu

Zvolte funkci Vyříznout a označte opět vytvořenou skicu v předešlých bodech. V plovoucím okně zvolte Na hodnotu a vyřízněte o 28,7 mm

Vytvořte skicu na ploše dle obrázku a opět rozsviťte rovinu vymezující boční vybrání

Naskicujte kružnici o průměru 30 mm a vazbou Vodorovně/svisle připojte k osovému kříži. Další vazbu vytvořte vazbou Připojit a připojte ji k rovině. Skicu zavřete

Nakreslenou skicu vysuňte o 1,5 mm a prvek zrcadlete podle roviny XZ. Funkci Zrcadlit prvek najdete v záložce DomůPole funkce Zrcadlená kopie prvku

Posledním krokem v tomto návodu bude tvorba otvoru, který později použijeme pro uchycení ojnice. Ze záložky DomůTělesa zvolte Díra a vytvořte díru na střed plochy dle obrázku

V možnostech díry nastavte parametry dle obrázku a potvrďte tlačítkem OK

V řezu poté píst vypadá následovně. Soubor si uložte pod názvem pist_2.par. V příštím návodu píst dokončíme

Sdílejte tento článek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *