V dnešním návodu si ukážeme, jak postupovat při modelování jednoduché klikové hřídele krok za krokem. Kliková hřídel je součástí sestavy motoru MKII.

Založte nový dokument iso metric part.par
Přepněte se do sekvenčního prostředí a příkazem Kružnice středem nakreslete kružnici o velikosti 8 mm
Nakreslenou kružnici vysuňte příkazem Vysunout na hodnotu 30,3 mm
Stejným způsobem vytvořte na čele modelu kružnici o rozměru 20,5 mm, kterou následně vysuňte do vzdálenosti 3,2 mm
Vytvořte novou skicu dle obrázku
Vytvořte další kružnici o velikosti 10 mm a vysuňte ji do vzdálenosti 21,5 mm
Příkazem Čára naskicujte entity dle obrázku. K vytvoření oblouku použijte funkci Oblouk středem a pro vytvoření druhé strany použijte funkci Zrcadlení. Rozměry zachovejte stejné jako na obrázku
Funkcí Vyříznout zvolte vybrat ze skici a označte nakreslenou skicu. Pravým tlačítkem potvrďte a proveďte vyříznutí
Vytvořte skicu a příkazem Kružnice středem nakreslete kružnici o velikosti 6 mm. Následně příkazem Vyříznout udělejte otvor do objemového tělesa. Díru odeberte do vzdálenosti 21 mm
Zvolte příkaz Zkosení a v plovoucím okně nastavte možnosti na 2 odstupy. Úpravy potvrďte tlačítkem OK. Klikněte na plochu čela a pravým tlačítkem opět potvrďte provedené úpravy
V plovoucím okně zvolte Hrana/Roh a klikněte na hranu kružnice. Do odstupů nastavte hodnoty dle obrázku. Úpravy dokončete zeleným tlačítkem
Zvolte příkaz Zaoblení, nastavte hodnotu zaoblení na 0,8 mm a zaoblete vyznačené hrany
Posledním krokem je vytvoření vnějšího závitu na válcovém konci hřídele. Pomocí příkazů Kružnice středem a Vysunutí vytvořte základ pro závit o rozměrech uvedených na obrázku
Ze záložky Domů→ Tělesa vyberte funkci Závit
Klikněte na válcovou plochu a poté na hranu, kde bude končit závit a vytvořte závit M6

Tip: Jak vytvářet vnější závity si můžete připomenout v návodu Jak vymodelovat vnější závit.

Na závěr vytvořte Zkosení o velikosti 0,4 mm
Soubor si uložte pod názvem Klikova_hridel_1.par.  Ve finalizaci součástky budeme pokračovat v příštím dílu

Komentáře