Vnější závit lze vytvářet na válcových či kuželových plochách. Řešení Solid Edge podporuje tvorbu tří typů závitů – normalizovaného, trubkového a trubkového-kuželového. V tomto návodu si ukážeme, jak vytvořit vnější závit na válcové ploše.

K vytváření vnějších závitů je potřeba mít předem vytvořenou válcovou plochu. Pro tento návod použijeme model čepu, který si můžete navrhnout rotací nebo vysunutím podle našich návodů.

Postup pro vytvoření vnějšího závitu

Otevřete model čepu
Otevřete model čepu
Zvolte příkaz Závit ze záložky Domů → Tělesa
Zvolte příkaz Závit ze záložky DomůTělesa

Tip: Pokud vám při kliknutí na příkaz Závit vyskočí chybová hláška „Program nemůže najít knihovny“, pravděpodobně jste řešení Solid Edge nainstalovali do jiného adresáře, který není podle výchozího nastavení. V takovém případě musíte přes průzkumník najít instalační adresář a složku Preferences zkopírujte do kořenového adresáře Solid Edge STx na disku C.

Klikněte na válcovou plochu, kde má být vytvořen závit
Klikněte na válcovou plochu, kde má být vytvořen závit
Program sám automaticky vyhodnotí průměr válcové plochy a v roletové nabídce plovoucího okna vám nabídne rozměr závitu. V  případě čepu zvolte velikost závitu M20
Program automaticky vyhodnotí průměr válcové plochy a v roletové nabídce plovoucího okna nabídne průměr, rozteč a typ závitu. V  případě čepu zvolte velikost závitu M20
Pokračujte kliknutím na tlačítko Možnosti – zobrazí se okno Možnosti závitu
Pokračujte kliknutím na tlačítko Možnosti, zobrazí se okno Možnosti závitu
V okně Možnosti závitu nastavte typ závitu Normalizovaný závit, definujte hloubku závitu 20 mm a případné odsazení. Nastavení potvrďte tlačítkem OK
V okně Možnosti závitu nastavte typ závitu Normalizovaný závit, definujte hloubku závitu 20 mm a případné odsazení. Nastavení potvrďte tlačítkem OK
Zkontrolujte v náhledu závit zvýrazněný tyrkysovou barvou a dokončete vytvoření závitu pravým tlačítkem nebo klávesou Enter
Zkontrolujte v náhledu závit zvýrazněný tyrkysovou barvou a dokončete vytvoření závitu pravým tlačítkem nebo klávesou Enter
Hotový čep s vnějším závitem. Model čepu s vnějším závitem M20 – 20 uložte
Hotový čep s vnějším závitem. Model čepu s vnějším závitem M20 – 20 uložte

Komentáře