V dnešním postupu si ukážeme, jak vymodelovat hlavu motoru typu MKII. Tento model motoru je součástí sestavy a používá do zmenšených modelů aut, které jsou rádiově řízeny na dálku.

Před tím, než se pustíte do modelování, prostudujte si výkres dílu.

Postup pro vymodelování hlavy motoru:

Založte si nový dokument iso metric part.par, přepněte se do sekvenčního prostředí a vytvořte skicu na rovinu půdorysu (XY)
Nakreslete profil, který je znázorněn na obrázku a přitom využívejte funkcí Čára a Kóta průměru
Ze záložky DomůTělesa zvolte funkci Rotovat a profil rotujte o 360°
Na objemovém tělese vytvořte pomocný řez na rovině pravého bokorysu (YZ) a na této rovině nakreslete uzavřený profil, který je znázorněn na obrázku. Ukončete skicu

Tip: Řez vytvořte dle návodu Pohled řezu.

Příkazem Vyříznutí rotací ze záložky DomůTělesa vytvořte vyříznutí zvolením nakresleného profilu o 360°
Ze záložky DomůTělesa zvolte funkci Zaoblení a označte vnitřní horní hranu tělesa. Zaoblení nastavte na velikost 3 mm
Vytvořte skicu na horní ploše tělesa a pomocí příkazu Kružnice středem nakreslete větší kružnici Ø 23 mm se středem v osovém kříži. Druhou menší kružnici Ø 8,25 mm vytvořte se středem na vetší kružnici na přímce X
Větší kružnici přepněte na Konstrukční a zavřete skicu. Ze záložky DomůTělesa zvolte funkci Vyříznout a označte menší kružnici. Tu vyřízněte funkcí Od/do – nejprve označte horní plochu a poté spodní plochu označenou žlutě
Ze záložky DomůPole zvolte funkci Pole a označte vytvořený prvek. Potvrďte zeleným tlačítkem…
…a zvolte horní plochu
V záložce Domů Prvky zvolte Kruhové pole. Začnete kreslit kružnici a její střed umístěte v osovém kříži. Velikost zvolte větší, než je nejmenší průměr otvoru. Nastavte počet prvků na 4 a zavřete kružnici
První část hlavy motoru je hotová. Soubor si uložte pod názvem hlava_motoru_MKII_1.par a pokračujte v modelování podle druhého dílu návodu 

Komentáře