Vyzkoušejte si na cvičné úloze, jak vymodelovat drážku pro pojistný kroužek na hřídeli funkcí Vyříznutí rotací. Příklad navazuje na kapitoly našeho seriálu Začínáme se Solid Edge.

V minulých dílech seriálu jsme vám ukázali, jak lze vymodelovat čep rotací a vysunutím. V tomto návodu si ukážeme, jak na tomto modelu odebrat drážku pro pojistný kroužek.

Vyříznutí rotací se používá pro odebrání profilů na již vytvořeném objemovém tělese. Pro správnou aplikaci příkazu Vyříznutí rotací vyjděme z již existující skici nebo volby roviny, ve které bude skica vytvořena.

Před samotným modelováním je vždy velmi důležité promyslet, v jaké rovině se bude skica kreslit. Než přikročíme k modelování drážky pro pero a pojistný kroužek, vymodelujte si hřídel podle jednoho z návodů:

Postup odebrání drážky pro pojistný kroužek

Otevřete uložený soubor čep, vymodelovaný podle jednoho z návodů a vyberte příkaz Obdélník dvěma body ze záložky Domů → Kreslit
Otevřete uložený soubor čep, vymodelovaný podle jednoho z návodů, a vyberte příkaz Obdélník dvěma body ze záložky DomůKreslit

Při kreslení drážky pro pojistný kroužek si vystačíte se základní rovinou XZ.

Najeďte kurzorem do roviny XZ a počkejte, až se zobrazí oranžový čtverec se symbolem zámku. Stisknutím klávesy F3 uzamkněte rovinu, čímž zaručíte skicování v této rovině
Najeďte kurzorem do roviny XZ a počkejte, až se zobrazí oranžový čtverec se symbolem zámku. Stisknutím klávesy F3 uzamkněte rovinu, čímž zaručíte skicování v této rovině

Tip: Pokud se stane, že omylem uzamknete jinou rovinu, stisknutím klávesy F3 jí opětovně odemknete. Dalším způsobem odemknutí roviny je resetování aktivního příkazu.

Na horní vodorovné hraně nakreslete obdélník dvěma body a využijte automatického uchopování za hranu. Příkazem Chytrá kóta definujte požadované rozměry drážky
Na horní vodorovné hraně nakreslete obdélník dvěma body a využijte automatického uchopování za hranu. Příkazem Chytrá kóta definujte požadované rozměry drážky

Tip: Pro kreslení čtverce držte klávesu Shift a táhněte kurzorem.

Vyberte příkaz Rotovat ze záložky Domů → Tělesa. Klikněte do obrysu čtverce, vybraná plocha zešedne a potvrďte pravým tlačítkem myši nebo klávesou Enter
Vyberte příkaz Rotovat ze záložky DomůTělesa. Klikněte do obrysu čtverce, vybraná plocha zešedne. Potvrďte pravým tlačítkem myši nebo klávesou Enter
Klikněte na osu rotačního dílce, čímž definujete osu rotace
Klikněte na osu rotačního dílce, čímž definujete osu rotace
Klikněte na Typ rozsahu v plovoucím okně nabídky Rotovat a vyberte 360
Klikněte na Typ rozsahu v plovoucím okně nabídky Rotovat a vyberte 360
Vytvořená drážka pro pojistný kroužek funkcí Vyříznutí rotací
Výsledek: drážka pro pojistný kroužek vytvořená funkcí Vyříznutí rotací

Komentáře