Na cvičné úloze si vyzkoušíte, jak vymodelovat drážku pro pero na hřídeli funkcí Vyříznutí lineární. Příklad navazuje na předchozí kapitoly našeho seriálu Začínáme se Solid Edge.

V minulých dílech seriálu jsme vám ukázali, jak lze vymodelovat čep rotací a vysunutím. V tomto návodu si ukážeme, jak na tomto modelu odebrat drážku pro pero.

Vyříznutí lineární se používá pro odebrání profilů na již vytvořeném objemovém tělese. Pro správnou aplikaci příkazů Vyříznutí lineární se vychází z již existující skici nebo volby roviny, v které bude skica vytvořena.

Před samotným modelováním je vždy velmi důležité promyslet, v jaké rovině budeme skicu kreslit. Než přikročíme k modelování drážky pro pero, vymodelujte si čep podle jednoho z návodů:

Postup modelování drážky pro pero

Otevřete uložený soubor čep, vymodelovaný podle jednoho z návodů. Pro odebrání drážky pro pero je nutné vytvořit tečnou rovinu k požadované ploše tělesa. Vyberte příkaz Tečně ze záložky Domů → Roviny
Otevřete uložený soubor čep, vymodelovaný podle jednoho z návodů. Pro odebrání drážky pro pero je nutné vytvořit tečnou rovinu k požadované ploše tělesa. Vyberte příkaz Tečně ze záložky DomůRoviny
Klikněte na válcovou plochu čepu, kde bude odebrána drážka. Tahem myši nebo zadáním na numerické klávesnici určete, kde má rovina vzniknout. V našem případě zadáme 360 a rovina se vytvoří v pohledu nárysu
Klikněte na válcovou plochu čepu, kde bude odebrána drážka. Tahem myši nebo zadáním na numerické klávesnici určete, kde má rovina vzniknout. V tomto případě zadejte 360 a rovina se vytvoří v pohledu Nárys
Pro lepší přehlednost si rovinu přejmenujte: Rovina pro drážku. Změnu provedete najetím kurzoru do stromového modelu, výběrem nové roviny a stisknutím klávesy F2
Pro lepší přehlednost si rovinu přejmenujte Rovina pro drážku. Změnu provedete najetím kurzoru do stromového modelu, výběrem nové roviny a stisknutím klávesy F2
Přejmenování roviny se promítne i do grafické plochy. Vyberte příkaz Obdélník dvěma body ze záložky Domů → Kreslit, poté najeďte na Rovinu pro drážku a uzamkněte ji (klávesa F3)
Přejmenování roviny se promítne i do grafické plochy. Vyberte příkaz Obdélník dvěma body ze záložky DomůKreslit, poté najeďte na Rovinu pro drážku a uzamkněte ji (klávesa F3)
Nakreslete obdélník na požadované ploše, popřípadě obdélník přesuňte nebo zavazběte na střed osy rotačního tělesa
Nakreslete obdélník na požadované ploše, popřípadě obdélník přesuňte nebo zavazběte na střed osy rotačního tělesa

Tip: Pokud osu nevidíte, rozsviťte si ve stromové historii půdorysnou referenční rovinu a řiďte se podle ní.

Nakreslený obdélník příkazem Chytrá kóta a zakótujte délku 25 mm, šířku 5 mm a odsazení od pravé hrany čepu 5 mm
Nakreslený obdélník příkazem Chytrá kóta a zakótujte délku 25 mm, šířku 5 mm a odsazení od pravé hrany čepu 5 mm
V dalším kroku nakreslete dvě kružnice do připraveného obdélníku, které budou vymezovat boky drážky. Pro tento krok použijte příkaz Kružnice středem ze záložky Domů → Kreslit
V dalším kroku nakreslete dvě kružnice do připraveného obdélníku, které budou vymezovat boky drážky. Pro tento krok použijte příkaz Kružnice středem ze záložky DomůKreslit
Nakreslete vepsané kružnice o průměru 5 mm kamkoliv do obdélníku
Nakreslete vepsané kružnice o průměru 5 mm kamkoliv do obdélníku

Nastavte tečné vazby kružnicím k obdélníku, tím určíte přesné zadání drážky pro pero.

Vyberte příkaz Tečně ze záložky Domů → Vazby. Poté klikněte na kružnici a svislou čáru obdélníku. Postup opakujte i pro druhou stranu drážky
Vyberte příkaz Tečně ze záložky Domů Vazby. Poté klikněte na kružnici a svislou čáru obdélníku. Postup opakujte i pro druhou stranu drážky
Příkazem Oříznout ze záložky Domů → Kreslit, ořízněte přebývající části drážky
Příkazem Oříznout ze záložky DomůKreslit ořízněte přebývající části drážky
Hotová skica je připravena pro odebrání drážky pro pero
Hotová skica je připravena pro odebrání drážky pro pero
Nyní máme připravenou skicu pro funkci Vyříznutí lineární. Vyberte příkaz Vysunout ze záložky Domů → Tělesa
Nyní máme připravenou skicu pro funkci Vyříznutí lineární. Vyberte příkaz Vysunout ze záložky DomůTělesa
Kliknutím vyberte naskicovanou drážku a v plovoucím okně nabídky Vysunout zvolte Odebrat. Poté tahem kurzoru myši nastavte vzdálenost vyříznutí, nebo zadejte přesnou hodnotu na numerické klávesnici. Potvrďte klávesou Enter.
Kliknutím vyberte naskicovanou drážku a v plovoucím okně nabídky Vysunout zvolte Odebrat. Poté tahem kurzoru myši nastavte vzdálenost vyříznutí, nebo zadejte přesnou hodnotu na numerické klávesnici. Potvrďte klávesou Enter.
Odebraná drážka pro pero 
Odebraná drážka pro pero

Komentáře