Vývojáři parametrického modeláře T-Flex CAD se při přípravě jeho nejnovější verze zaměřili vedle jiného na vytvoření modulu pro generování fotorealistických vizualizací v reálném čase.

Nový modul je založen na technologii Nvidia Optix s využitím výpočetního zdroje GPU s podporou architektury Nvidia CUDA (Compute Unified Device Architecture). Při generování vizualizací bere software ohled na vlastnosti materiálu, jako je transparentnost, index lomu, povrchové vlastnosti, atd. Velmi rychlé trasování paprsků procesory Nvidia umožňuje označit proces vytváření fotorealistických obrázků za interaktivní.

Modelování a vizualizace v jednom

Při práci s CAD systémem se generovaný fotorealistický obrázek zobrazuje v reálném čase ve zvláštním okně. Pokud se změní model, uživatel může aktualizovat vizualizaci pouhým kliknutím na tlačítko obnovy a vidět změny se stejným nastavením scény. V tomto okně jsou všechny prvky uživatelského rozhraní T-Flex CADu – hlavní panel, panel nástrojů, atd.

T-Flex CAD 14 dokáže díky podpoře technologie Nvidia CUDA generovat fotorealistické vizualizace v reálném čase.
T-Flex CAD 14 dokáže díky podpoře technologie Nvidia CUDA generovat fotorealistické vizualizace v reálném čase.

Model lze na displeji otáčet pomocí myši stejně, jako je tomu v normálním 3D okně. Zatímco se renderovaný obrázek v jednom okně postupně zdokonaluje, v druhém okně může uživatel model dále rozvíjet a upravovat.

Výhody hybridního 2D/3D prostředí

Kromě toho, že se vizualizace otevře v novém okně, umožňuje T-Flex CAD komfortní práci v hybridním 2D/3D prostředí. V libovolném momentu zde může uživatel měnit režim z 2D na 3D a opačně, nebo pracovat na obou náhledech/pohledech zobrazení dohromady a přitom stále sledovat realistický obrázek svého modelu v reálném čase. Díky tomu má permanentní kontrolu nad tvořeným projektem.

Změny provedené ve 2D části se automaticky projeví i ve 3D. Pro uživatele, který dosud využívá pouze 2D kreslení, je díky stálému kontaktu na 2D pohled snazší přechod k práci ve 3D.

K snadnému vytvoření modelu a jeho fotorealistického obrázku přispívá i to, že T-Flex CAD umožňuje zpracování libovolného druhu geometrie v jednom pracovním prostředí. Například plechový prvek může být vytvořen použitím k tomu určených příkazů nebo operací. Pokud vytvořená geometrie splňuje podmínky plechových dílů, tak může být rozvinuta a převedena do dokumentace.

Integrovaný systém T-Flex CAD tak spojuje obrovskou parametrickou funkčnost 3D modelování s parametrickým kreslením a bohatým výběrem nástrojů pro přípravu technické dokumentace.

T-Flex CAD 14 ještě letos

Stejně jako ostatní řešení společnosti Top Systems, je modul generování fotorealistických vizualizací plně integrován do T-Flex CADu. Díky tomu lze hned zhodnotit, jak se projeví změny v modelu a ve vlastnostech scény (osvětlení, pozadí, atd.). V kombinaci s robustními parametrickými schopnostmi tohoto CAD řešení bude vizualizační modul účinným nástrojem pro tvorbu technických ilustrací a marketingových materiálů.

Nástroje pro zpracování vizualizací přispěly k řadě vylepšení v rámci správy knihoven materiálů a k dalším změnám. Práce s parametry přidaných materiálů v knihovnách se stane pohodlnější, takže změny vlastností potřebných pro generování fotorealistických obrázků je snadnější. Materiál je možné přiřazovat objektům modelu pomocí jednoduchého přetažení myší. Editace použitých materiálů je pak možná pomocí okna struktury modelu.

Nový mechanismus fotorealistické vizualizace vytvořené pomocí technologie Nvidia bude spolu s dalšími užitečnými úpravami k dispozici uživatelům programu v nové verzi s označením T-Flex CAD 14, která bude uvolněna na konci tohoto roku.

Prezentace společnosti SoliCAD, napsal Viktor Černý.

www.solicad.com

Komentáře