Atos ScanBox je průlomové řešení, které určuje zcela nový standard automatizace 3D měření a inspekce. Jako mobilní jednotku ho snadno a rychle využijete přesně tak a tam, kde právě potřebujete.

Automatizace strojírenské výroby je nástrojem a projevem vědeckotechnického pokroku ve strojírenství, který se podařilo prakticky zvládnout až v posledních dvaceti letech. Označuje se jako „použití řídicích systémů (např. počítačů) k řízení průmyslových zařízení a procesů“. Automatizované měřicí systémy nahrazují manuálně ovládané systémy a prudce narůstá jejich význam jako důležitého nástroje v průmyslovém procesním řetězci. Mobilní výrobní jednotky se tak stávají důležitou součástí řady výrobních procesů. Sestavování těchto individuálních buněk, tvořených z rozličných komponentů, je však časově i finančně nákladný proces, a proto je Atos ScanBox ideálním řešením.

Nový Atos ScanBox 6130 byl speciálně navržen pro skenování velkých dílů. Bezdveřový systém (optická závora) umožňuje rychlé, opakovatelné a přesné umístění dílů za pomocí jeřábů či vysokozdvižných a paletových vozíků.
Nový Atos ScanBox 6130 byl speciálně navržen pro skenování velkých dílů. Bezdveřový systém (optická závora) umožňuje rychlé, opakovatelné a přesné umístění dílů za pomocí jeřábů či vysokozdvižných a paletových vozíků.

Jedná se o 3D optické měřicí zařízení typu „plug&play“ pro plně automatizovanou prostorovou digitalizaci a inspekci, které je složeno z výhradně standardizovaných a optimalizovaných komponentů. Vyžaduje pouze jedno připojení do elektrické zásuvky a místo o pouhých 11 m2. Atos ScanBox je prvním standardizovaným zařízením svého druhu, obsahujícím všechny potřebné nástroje od plánování inspekce přes programování a řízení robota až po tvorbu přehledných grafických reportů. Nastavuje tak zcela nový standard pro automatizovanou optickou metrologii a kombinuje spolehlivý průmyslový hardware s procesně spolehlivým softwarem.

Vyroben je jako uzavřená měřicí jednotka s bezpečnostním, speciálně navrženým ostěním, což umožňuje jeho transport na standardních paletách. Umístění celého zařízení na místo ve výrobní lince tak může být velmi rychlé a neovlivní výrobní proces zdlouhavou montáží.

Produktová řada Atos ScanBox

Atos ScanBox je k dispozici ve třech modelových variantách, které pokrývají automatizované měření a kontrolu dílů od těch nejmenších až po třímetrové. Díky kompaktním vnitřním rozměrům pracovního prostoru standardně umožňuje měřit díly o rozměru až 2 × 2 m s hmotnosti do 500 kg, dodává se také ve variantě pro měření menších dílů, kdy vyžaduje jen 5 m2 půdorysné plochy.

Pro Atos ScanBox 5120 postačuje podlahová plocha pouhých 11 m², dokáže však měřit díly o rozměrech až 2 metry. Vedle stojící Atos ScanBox 5108 je určen pro měření menších dílů.
Pro Atos ScanBox 5120 postačuje podlahová plocha pouhých 11 m², dokáže však měřit díly o rozměrech až 2 metry. Vedle stojící Atos ScanBox 5108 je určen pro měření menších dílů.

Novinkou letošního roku je model Atos ScanBox 6130 pro skenování dílů o velikosti až 3 m a do hmotnosti 2000 kg. Díky optické závoře mohou být měřené díly a součásti velmi přesně umístěny použitím těžkých průmyslových nakládacích zařízení, jako jsou jeřáby nebo vysokozdvižné vozíky. Díly také mohou být předem připraveny na několika paletách, zatímco Atos ScanBox pracuje, a tím odpadá nutnost použití více rotačních stolů. Bezpečnost zůstává nadále nejvyšší prioritou. Nový Atos ScanBox 6130 zajišťuje špičkovou ochranu jak obsluhy, tak zařízení.

Standardizované a rychlé řešení

Atos ScanBox exkluzivně integruje pečlivě vybrané a praxí osvědčené komponenty. Skenovacím zařízením je 3D optický skener Atos Triple Scan s novou technologií modrého světla a integrovanou fotogrammetrií, který byl vyvíjen s ohledem na požadavky průmyslového použití a speciálně uzpůsoben pro automatizovaná měření. Nová technologie modrého světla umožňuje ještě detailnější zachycení tvaru povrchu při kratší době měření různých velikostí dílu, povrchových úprav a geometrie, a to bez ohledu na okolní osvětlení. Měření skenerem Atos je velmi rychlé a produktivní, s přesnými a komplexními výsledky, což je v porovnání se standardními souřadnicovými systémy CMM jeho nespornou výhodou.

Skenovacím zařízením je 3D optický skener Atos Triple Scan s novou technologií modrého světla. Robot je vždy vybraný podle optimálního dosahu, nosnosti a možnosti skrytého vedení kabeláže.
Skenovacím zařízením je 3D optický skener Atos Triple Scan s novou technologií modrého světla. Robot je vždy vybraný podle optimálního dosahu, nosnosti a možnosti skrytého vedení kabeláže.

Dalšími komponenty jsou robot (vybraný podle optimálního dosahu, nosnosti a možnosti skrytého vedení kabeláže), rotační stůl a ovládací pult. Ovládání všech těchto komponentů v buňce obsluhuje jediný společný software Atos Professional od firmy GOM, který generuje přesná data o 3D povrchu, provádí jejich úpravu a následné zpracování a nabízí úplnou inspekci včetně tvorby protokolů v rámci jediného softwarového balíčku. Tato koncepce řešení „vše od jednoho dodavatele“ eliminuje nutnost spolupráce s více firmami při složité koordinaci designérského návrhu, instalace, školení nebo následné technické podpoře. Výrobní postupy společnosti GOM umožňují realizaci dodávek a instalaci zařízení Atos ScanBox v průběhu několika málo týdnů.

Jednoduchá a bezpečná inspekce

Atos ScanBox garantuje maximální bezpečnost během procesů měření i vyhodnocení. Jakmile se robot s rotačním stolem umístí do prostoru uvnitř bezpečnostního ostění, uživateli již nehrozí žádné riziko. Díky standardizované koncepci uzavřené jednotky není potřeba řešit bezpečnostní rizika kontaktu robota s člověkem (jak je to nutné při běžném použití robota). Profesionální softwarové řešení zabrání jakékoliv kolizi mezi všemi komponenty v pracovním prostoru, včetně měřeného dílu. Důležitou součástí celého řešení je softwarový modul VMR (Virtual Measuring Room), který řídí proces měření i ovládání robota s rotačním stolem. Kromě řízení umožňuje také virtuální plánování měřícího programu, a to bez nutnosti psaní skriptů nebo maker. Virtuální měřící místnost je obrazem reálného pracovního prostoru zohledňujícího i ty nejmenší detaily, které by mohly zapříčinit případnou kolizi. Polohování robota se realizuje jednoduše virtuálním tažením senzoru do požadované polohy. Každá poloha se uloží v softwaru a takto „offline“ vzniklý program následně řídí reálný robot.

Mobilní automatizovaná kontrola kvality

Průmyslové provedení Atos ScanBox umožňuje rychlou instalaci bez nutnosti mechanického upevňování do podlahy. Není potřeba žádná speciální podkladová deska, standardně postačuje rovná podlaha. Atos ScanBox může být díky své mobilitě snadno přemísťován v rámci haly nebo mezi jednotlivými pobočkami firmy podle aktuálních potřeb, což velice urychluje náběh výroby a zavádění nových produktů.

Technologie celoplošného 3D optického měření se stávají standardem při kontrole kvality ve všech průmyslových odvětvích. Atos ScanBox je 3D souřadnicové zařízení s investičními náklady srovnatelnými s tradičními systémy CMM. Jeho špičkový 3D skener Atos Triple Scan pro měření 3D souřadnic s vysokým rozlišením umožňuje celoplošná povrchová měření od malých dílů až po velké, přehlednou prezentaci výsledků, jednoduché vyhledávání problémů a úplný systém protokolů.

Toto zařízení, jehož nezanedbatelnou předností je také trend analýza v rámci výrobních procesů, analýza příčin pro zjišťování technologických problémů, vyšší produktivita a účinnost kontroly kvality či zajišťování kvality s menším počtem pracovníků, je tak ideálním komplexním řešením, které přispěje ke zkrácení doby nezbytné pro výzkum, vývoj i uvedení nového produktu na trh.

Prezentace společnosti MCAE Systems, s využitím materiálů společnosti GOM napsala Dagmar Nahodilová.

www.mcae.cz

Komentáře