Stále více výrobních podniků vyrábí a dodává na trh své výrobky v různých zákaznických variantách. Kladou rostoucí důraz na vývoj jasně definovaných platforem a modulární design.

V případě CAD systému PTC Creo je konstruktérům k dispozici řada užitečných funkcí a nástrojů podporujících variantní navrhování již v jeho základní verzi. K těm nejčastěji využívaným prostředkům patří tzv. Family Tables, které využívají principu „rodičovského“ modelu a odvozených jednotlivých variant tzv. potomků.

V aplikaci Creo Options Modeler může konstruktér rychle vytvářet a ověřovat varianty výrobků.
V aplikaci Creo Options Modeler může konstruktér rychle vytvářet a ověřovat varianty výrobků.

Nové varianty provedení jsou řízeny jednoduchou tabulkou a mohou kombinovat rozměrové řady s geometrickým provedením řízeným výskytem konstrukčních prvků modelů. Velmi efektivně funguje jak na úrovni jednotlivých dílů, tak také na úrovni sestav. Varianty z Family Table lze také díky tomu, že se automaticky přenášejí jejich umisťovací podmínky v sestavě, snadno vzájemně zaměňovat. Když k tomu připočteme přirozenou vazbu na výrobní výkres a kusovník, pak zpracování nové varianty je otázkou několika minut.

Další velmi užitečnou funkcí je využití integrovaného programovacího rozhraní, ve kterém snadným nastavením rozhodovacích pravidel uživatel rozhodne o výskytu konstrukčních prvků v závislosti na řídIcích parametrech. Jednoduchý příklad: pokud délka nosníku je do 5 500 mm, pak není třeba konstrukci vyztužit příčkou, ale pokud délka nosníku bude větší než 5 500 mm, pak je třeba příčku doplnit.

Další inteligence pro vývoj platforem

PTC Creo disponuje schopností efektivně řídit platformy výrobku. K tomuto účelu slouží funkce zvané Skeletons, zaměnitelné sestavy tzv. Interchange Assemblies, funkce Notebook, nebo zmíněné programovací rozhraní. To je sada funkcí, které umožňují konstruktérům založit platformu výrobku a dále ji řídit. Klíčem k úspěchu je schopnost nastavit vzájemné závislosti jednotlivých komponent sestavy výrobků tak, aby při záměně některé z komponent za jinou byla udržena konzistence struktury celé sestavy včetně vazby na sestavové a výrobní výkresy.

Příkladem jednoduššího řešení výrobkových variant je tvar kotoučové brzdy u horského kola.
Příkladem jednoduššího řešení výrobkových variant je tvar kotoučové brzdy u horského kola.

Představme si konstrukci jízdního kola s variantou kotoučových brzd s různými typy kotoučů. Cílem je nastavit vazby mezi rámem kola, brzdami a koly tak, aby při vzniku nové varianty bylo možno využít co nejvíce z původní varianty, ať se jedná o modely jednotlivých částí, logiku a strukturu sestavy, jednotlivé vazby mezi komponentami, a to vše s přímou vazbou do výrobní dokumentace.

Modulární konstrukce a ověření

Společnost PTC se svou novou sadou funkcí Creo Option Modeler podporuje strategii výrobních podniků, které potřebují rychle nové varianty výrobků vytvořit a také ověřit. Konstruktér tak vytváří výrobkové moduly včetně definice, jak mají být spolu složeny. V kombinaci s PLM Windchill umožňuje výrobcům vytvářet a ověřovat přesné 3D zobrazení konfigurací výrobků včetně individuálních kusovníků (BOM) jednotlivých variant. Uživatel získává rychlý přehled o celkové struktuře všech variant, celkové hmotnosti jednotlivých provedení nebo třeba o poloze těžiště.

Nastavením rozhodovacích pravidel uživatel určí například automatické vložení výztuhy rámu při překročení jeho určité délky.
Nastavením rozhodovacích pravidel uživatel určí například automatické vložení výztuhy rámu při překročení jeho určité délky.

K jasným přednostem tohoto přístupu patří:

  • zkrácení vývojového cyklu vytvořením a ověřením modulů výrobku ve 3D již v raných fázích vývoje,
  • snížení procesních chyb a počtu změn návrhů díky opakovanému využití stávajících 3D modelů z PTC Creo, kusovníků i obchodní logiky pro konfiguraci výrobku z PTC Windchill,
  • automatizace tvorby výrobku díky možnosti definovat společnou architekturu a moduly výrobku, řídit rozhraní mezi moduly a jejich umístění v celkové sestavě výrobku,
  • včasnější optimalizace výrobku díky automatizaci manuálních úkonů, které jsou často zdrojem chyb,
  • kvalitnější komunikace díky včasnějšímu sdílení vývojových dat a získání zpětné vazby od dalších členů vývojového týmu, dodavatelů nebo zákazníků.

Praxe ukazuje, že tam, kde je to možné, nejúspěšnější podniky aplikují principy modulárního designu jako jednu z klíčových strategií vývoje výrobku. To dnes zahrnuje nejen tvorbu, ale i ověření nových variant (např. kolize jednotlivých modulů, dodržení hmotnostních cílů apod.). PTC díky unikátní škálovatelnosti svého softwarového řešení umožňuje tyto moderní strategie zavést podnikům každé velikosti.

Prezentace společnosti AV Engineering, napsal Petr Čevela.

www.aveng.cz

Komentáře