Společnost Sahos je výrobcem pětiosých CNC obráběcích center určených pro obrábění a ořez širokého spektra materiálů, od plastů, kompozitů, hliníku, polystyrenu, voštin a sklolaminátu po dřevo.

Nosnými obory odběratelů strojů této značky jsou zejména společnosti specializující se na výrobu modelů a forem, obrábění lehkých materiálů a neželezných slitin včetně zpracování a ořezu kompozitních materiálů, které působí v automobilovém, leteckém, námořním a slévárenském průmyslu.

Servisní technici firmy Sahos zákazníkům pomáhají při zahajování nových výrobních programů a optimalizaci těch stávajících.
Servisní technici firmy Sahos zákazníkům pomáhají při zahajování nových výrobních programů a optimalizaci těch stávajících.

Díky individuálnímu přístupu ke každé zakázce firma nabízí navržení, stavbu stroje a technologii CNC obráběcích strojů na základě přesných požadavků a potřeb konkrétního zákazníka. Zároveň poskytuje kompletní proškolení obsluh CNC strojů Sahos, následné uvedení stroje do provozu spolu s druhou fází školení a zácviku pracovníků a podporu během vlastního provozu stroje.

Působnost této inženýringové společnosti z jižních Čech je mezinárodní. Podíl exportu se pohybuje na úrovni sedmdesáti procent celkového objemu, zbylých nezanedbatelných třicet procent produkce obráběcích strojů nachází uplatnění na českém trhu.

Největší instalace v Česku

V roce 2013 bylo na trh uvedeno nové portálové obráběcí centrum Power Turbo, které představuje nejvyšší výkonnostní řadu z portfolia pětiosých CNC obráběcích center od Sahosu. Power Turbo nabízí zvýšené užitné vlastnosti, vysokou přesnost, dynamiku a rychlost. Zároveň se jedná o stroj přizpůsobený k použití dalších tzv. hybridních technologií pro obrábění široké palety materiálů včetně kompozitních materiálů. Instalace tohoto doposud největšího devítimetrového CNC obráběcího centra Power Turbo na českém trhu proběhla začátkem roku 2014 ve společnosti Moravská modelárna, která se zabývá výrobou slévárenských modelů a CNC obráběním včetně poskytování služeb 3D skenování a měření.

Hybridní technologie umožňuje využít v CNC centru rozličné typy nástrojů včetně oscilačního nože.
Hybridní technologie umožňuje využít v CNC centru rozličné typy nástrojů včetně oscilačního nože.

Evergreenem v portfoliu firmy Sahos je kompaktní obráběcí centrum Dynamic se dvěma řízenými motory na ose X, které díky své modulární konstrukci nabízí flexibilní a efektivní řešení „na klíč“ dle potřeb zákazníka.

V tomto roce byly zároveň implementovány významné konstrukční inovace na stroji Sprint, jejichž výsledkem bylo uvedení zdokonaleného tříosého CNC centra Sprint Turbo, které se vyznačuje vysokou rychlostí pojezdu v ose X, zvětšením délky pojezdu v ose X na 2 500 mm a efektivní ochranou proti prachu.

Hybridní technologie

Obráběcí CNC centra z portfolia společnosti Sahos jsou vyvíjena pro univerzální využití, pokrývající široké spektrum obráběných materiálů a velikostí obrobků včetně efektivní implementace inovativních hybridních technologií (kladecí hlava s technologií AFP, oscilační nůž, laser pro pětiosé obrábění materiálů či plazma). Na řešení vývojových úkolů a projektů týkajících se pokrokových technologií firma aktivně spolupracuje s Výzkumným ústavem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii ČVUT. Příkladem může být v tomto roce účast Sahosu spolu s ČVUT na evropském technologickém projektu Fibrechain, který byl zaměřen na vývoj a realizaci technologií pro automatickou výrobu dílců z kompozitů.

Dosud největší instalací obráběcího stroje firmy Sahos v Česku je devítimetrové portálové centrum Power Turbo používané v Moravské modelárně (více na stranách 52-53).
Dosud největší instalací obráběcího stroje firmy Sahos v Česku je devítimetrové portálové centrum Power Turbo používané v Moravské modelárně (více na stranách 52-53).

Jedním z výsledků projektu Fibrechain je úspěšná realizace systémového návrhu pracoviště pro výrobu dílců na modifikovaném obráběcím stroji. V rámci praktických zkoušek experiment úspěšně demonstroval, že na CNC obráběcím stroji je možné klást kompozitní materiály. Kladecí hlava jako autonomní mechatronický uzel je schopna komunikovat s řídicím systémem stroje tak, aby bylo možné realizovat vlastní technologii.

Pomáhá nejen průmyslu

Nad rámec vlastního výrobního programu v rámci charitativní činnosti v jižních Čechách firma Sahos aktivně podporuje sociálně terapeutické pracoviště Chelčický domov sv. Linharta a Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.

Prezentace společnosti Sahos. Napsala Michaela Baštová.

www.sahos.cz

Komentáře