Nejnovější verze Solid Edge od společnosti Siemens PLM Software přináší vylepšení synchronní technologie pro snadnější konstrukci a ověření návrhu a propracovanější správu dokumentace.

PLANO, Texas, 13. října, 2010 – Siemens PLM Software, obchodní jednotka Siemens Industry Automation Division a jeden z hlavních světových dodavatelů softwaru a služeb řízení životnosti výrobků (PLM – Product Lifecycle Management -) dnes oznámil uvedení nového produktu – Solid Edge® software ST3 (Solid Edge ST3). Nejnovější verze Solid Edge přináší nové funkce díky použití synchronních technologií, které výrazně zrychlují návrh výrobků, zefektivňují revize a usnadňují import a opakované použití souborů vytvořených v jiných CAD systémech. Nová verze také zahrnuje řadu vylepšení souvisejících se simulacemi, správou dat a více jak jedním tisícem vylepšení inspirovaných uživateli.

“Věříme, že Solid Edge ST3 bude znamenat hlavní milník v technologickém pokroku a že bude schopen plnit specifické potřeby zákazníků,” řekl Dr. Ken Versprille, ředitel pro PLM strategii společnosti CPDA. “Synchronní technologie je schopna realizovat širokou škálu konstrukčních úkolů za zlomek času, který je zapotřebí v případě tradičního přístupu. To může technikům a konstruktérům poskytnout více času pro kreativitu a inovace, což povede k lepšímu designu výrobků připravenému za kratší dobu.“

“Úrovně zlepšení produktivity, které nám oznamují naši zákazníci po celém světě, nám podávají skutečné důkazy o revolučním průlomu v synchronních technologiích,” řekl Karsten Newbury, senior vícepresident a generální ředitel oddělení Velocity Series and Solid Edge business, Siemens PLM Software. “Úspora času je významná, ale ještě důležitější je skutečnost, že Solid Edge se synchronní technologií umožňuje uživatelům přesunout jejich pozornost ke skutečnému designu a projektování bez toho, že by museli přemýšlet, jak používat software.”

Splnění vize synchronní technologie

PLM Software firmy Siemens rozšiřuje dostupnost synchronní technologie tím, že jí nechává prostupovat celým výrobkem. Kromě podpory modelování dílů a designu plochých kovových částí, které byly součástí předchozích verzí, mohou být nyní přímo se všemi montážními aplikacemi – jako je potrubí, rámy, elektroinstalace a montážní vlastnosti – používány také synchronní modely. Vůbec poprvé dodávaná možnost synchronního spojování dílů, která umožňuje uživatelům vytvořit a měnit jejich konstrukční záměry před, během a po procesu navrhování montáže.

Solid Edge ST3 také přináší průkopnickou možnost pracovat jak se synchronními i nesynchronními (sekvenčními) prvky v jednom kombinovaném prostředí. Uživatelé mohou použít synchronní prvky pro rychlejší návrh a pružnější úpravy při současném použití sekvenčních prvků pro náročné úpravy tvaru odlitků, nebo složitých procesně orientovaných prvků. Sekvenční prvky existujících modelů lze selektivně přesunout do synchronního prostředí, což poskytuje konstruktérům maximální flexibilitu a snadné použití.

Stejně tak, jak stále více firem přechází od ostatních 3D systémů k Solid Edge, aby využily výhody synchronní technologie, objevují se nové možnosti pro spojení 2D výkresů se stávajícími 3D modely, které dále rozšiřují možnosti zvýšení produktivity. Výrobní rozměry ze 2D výkresů mohou být automaticky přenášeny do importovaných 3D modelů. Výsledné výrobní 3D kóty lze okamžitě upravovat a tak modifikovat importovaný model s použitím synchronní technologie.

“Solid Edge ST3 skutečně splňuje vizi synchronní technologie tím, že umožňuje dostupnost této revoluční technologie ve všech částech programu. Kromě toho ještě zesiluje její všestranné použití,” řekl Dan Staples, ředitel vývoje produktů Solid Edge ze Siemens PLM Software. “Naším hlavním cílem při rozšiřování funkčnosti Solid Edge je poskytnutí konkurenční výhody pro naše zákazníky a doufáme, že tato verze definitivně tento cíl splní.”

Integrovaná simulace

Na základě zabudované simulační aplikace obsahuje Solid Edge ST3 nově zavedená data týkající se kroutivých a nosných zátěží, uživatelsky definovaných omezení a nových způsobů spojování montážních celků, jako jsou například šroubované a plechové koncové spojovací součásti. Rychlejších výsledků lze dosáhnout za pomoci nástrojů pro zjednodušení modelů a pomocí lepších vizualizačních schopností softwaru, které Vám umožní i pohled dovnitř modelu. Zlepšení lze dosáhnout také použitím metod synchronní technologie nebo příkazů. Solid Edge umožňuje projektové ověření platnosti dílů a montážních skupin již dříve během procesu vývoje výrobku. To zkracuje dobu nezbytnou pro uvedení výrobku na trh a snižuje to náklady na výrobu prototypů.

„Jakmile jsme zapojili Solid Edge Simulation, snížili jsme náklady na externí odborníky,“ říká John Fillion, konstruktér Modern Mechanical Fab, Inc.

Škálovatelná správa dat

Jako pokračování naší dlouhodobé spolupráce s Microsoft SharePoint®, využívá nyní Solid Edge ST3 s Insight™ data management solution (řešení správy dat) výhod Microsoft SharePoint 2010 k rozšíření strategie škálovatelného řešení pro správu dat. Zapojením nejnovější verze SharePoint se zlepšují možnosti správy projektů, usnadňuje tvorba obchodních analýz a dochází k zapojení sociálních komunit, čímž se rozšiřuje množství technických i netechnických uživatelů, kteří profitují z integrované správy dokumentace. A navíc samostatný editor kusovníků umožňuje i uživatelům bez přístupu k CAD aplikaci vytvářet struktury nových výrobků, které lze otevřít v Solid Edge, Teamcenter® nebo Teamcenter Express . Výsledkem je zrychlení procesu projektování, neboť výchozí strukturu nového výrobku lze založit a vyladit ještě před zahájením vlastní konstrukce.

“Inergi používá Solid Edge s Insight pro správu více jak 105 tisíc souborů pro 30 různých zákazníků,” řekl James Bullington, technický ředitel, Inergi. “Insight je pro naše uživatele velmi důležitý. Ani neví, že pracují na vzdáleném serveru a ne na svém počítači. Insight je klíčovou součástí procesu vývoje výrobků firmy Inergi a jakákoliv projekční firma by měla z jeho používání užitek.”

Naslouchání zákazníkům

Zařazením tisíců vylepšení inspirovaných podněty našich zákazníků Solid Edge ST3 poskytuje ještě vyšší užitnou hodnotu při zajišťování vývojových prací. Nové funkce byly přidány v celé řadě oblastí, včetně konstrukce plechů, potrubí a rámů, konstrukce sestav a tvorby výkresové dokumentace. Zlepšení týkající se plechových součástí zahrnují nové typy uzavření rohů, podpora gravírování, nebo technologických přídavků k rozvinutému tvaru pro účely výroby nebo dopravy. Solid Edge i nadále zvedá laťku v tvorbě výkresů svojí schopností vložit ze 3D modelu veškeré výrobní rozměry a poznámky, včetně čísel pozic v případě sestav. Systém je dokonce schopen přenést barvy součástí ve formě stylu čar na výkres. Nové multikulturní výkresy umožňují používání sad písmen z mnoha jazyků na jednom výkresu, nebo dokonce v jedné poznámce. Zmodernizované uživatelské rozhraní obsahuje uživatelsky nastavitelnou radiální nabídku, díky které se výrazně sníží potřeba přesouvání myši při výběru příkazů. Zřetelné dialogy pro práci s prvky a součástmi a zmenšené interaktivní dialogy poskytují maximální plochu pro grafické okno aplikace.

“Používáme Solid Edge 10 let,” řekl Olivier Pellerin, manažer výzkumu a vývoje informačních technologií (IT R&D) ze skupiny SEB. “Solid Edge ST3 je nejlepší verze, jakou jsme kdy měli. Velkou výhodou Solid Edge je to, že umožňuje velmi rychlé vytváření a úpravy modelů.”

“Solid Edge ST3 tlačí vpřed vývoj synchronních technologií a stále si udržuje silné zaměření na zákazníka,” řekl Bill McClure, viceprezident vývojového střediska Velocity Series, , Siemens PLM Software. “Jsme velmi hrdí na to, že ve filozofii našeho podnikání klademe vždy na první místo zákazníka. Solid Edge ST3 přenáší tuto filozofii do všech částí výrobku. S několika novými možnostmi a tisíci zákaznickými vylepšeními zahrnuje Solid Edge ST3 názory zákazníků a demonstruje naši schopnost zareagovat na potřeby zákazníků během vývoje výrobku.”

O Solid Edge

Solid Edge je nejkomplexnější hybridní systém 2D/3D CAD, který používá synchronní technologii pro zrychlený design, rychlejší změny a zlepšené využití importovaných dat. Je vybaven také vynikající schopností modelování dílů a montážních skupin, projektování a zabudovaným systémem pro analýzu konečných prvků. Solid Edge, jako klíčová složka portfolia Velocity Series™ usnadňuje rostoucí složitost projektování výrobků.

O Siemens PLM Software

Siemens PLM Software, obchodní jednotka Siemens Industry Automation Division, je vedoucím globálním poskytovatelem softwaru služeb pro management životnosti výrobků (PLM) se 6,7 miliony licencovaných míst a více jak 63 000 zákazníky po celém světě. Vedení společnosti Siemens PLM Software v Plano v Texasu spolupracuje s řadou firem při přípravě otevřených řešení, která jim umožňují přeměnu více nápadů do úspěšných výrobků. Více informací o výrobcích a službách firmy Siemens PLM Software najdete na stránkách www.siemens.com/plm.

O divizi průmyslové automatizace firmy Siemens

Divize Siemens Industry Automation (Norimberk, Německo) je celosvětovým leaderem v oblasti automatizovaných systémů, ovládacích prvků a průmyslového softwaru. Portfolio společnosti sahá od standardních výrobků pro výrobní a zpracovatelský průmysl až po řešení pro celý sektor průmyslu, která zahrnují automatizaci celých výrobních zařízení automobilového průmyslu a chemických závodů. Jakožto přední světový dodavatel softwaru divize Industry Automation optimalizuje celý hodnotový řetězec dodavatelů – od projektování produktů přes vývoj po samotnou výrobu a široké spektrum služeb v oblasti údržby. Společnost zaměstnává zhruba 39 000 zaměstnanců po celém světě (údaj k 30. září) a ve fiskálním roce 2009 vykázala příjmy ve výši 7,0 miliardy euro. www.siemens.com/industryautomation

Poznámka: Siemens a logo firmy Siemens jsou registrované obchodní značky firmy Siemens AG. Solid Edge, Velocity Series, Insight a Teamcenter jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky firmy Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech nebo v dalších zemích. SharePoint je registrovaná obchodní značka firmy Microsoft Corporation. Všechny ostatní obchodní značky, registrované obchodní značky nebo značky k identifikaci firmy nabízené zákazníkům náleží jejich držitelům.

Komentáře