Potřebujete-li zakótovat vzdálenost přímky k průsečíku dvou entit, jejichž přechod tvoří zaoblení, musíte nejdříve vytvořit virtuální vrchol. V tomto návodu vám poradíme, jak na to.

Pojďme si tvorbu virtuálního vrcholu ukázat na názorném příkladu, kde přechod mezi dvěma entitami tvoří zaoblení:

1-SolidWorks-navod-tutorial-virtualni-vrchol-prusecik-jak-udelat
Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte dvě přilehlé entity a vyberte příkaz Bod ze záložky Skica.
2-SolidWorks-navod-tutorial-virtualni-vrchol-prusecik-jak-udelat
K virtuálnímu vrcholu (průsečíku dvou přímek) můžete vytvořit kótu.
3-SolidWorks-navod-tutorial-virtualni-vrchol-prusecik-jak-udelat
Změnu zobrazení virtuálního vrcholu provedete v okně Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Virtuální vrcholy.

Komentáře