Nastavení uživatelem definovaného stylu textu v AutoCADu.
  1. V liště záložek se přepněte na domovskou záložku „Výchozí“.
  2. Klikněte na roletové menu se šipkou v kartě „Poznámka“.
  3. Rozbalí se nabídka funkce „Poznámka“ s dvěma sloupci voleb. V levém sloupci nahoře klikněte na ikonu „Styl textu“ (viz obrázek).
  4. Otevře se dialogový panel „Styl textu“, ve kterém můžete spravovat již vytvořené styly textu nebo vytvářet nové.
  5. Klepnutím na tlačítko „Nový…“ vytvoříte nový styl textu, jemuž lze určit řez a velikost písma, efekty (vzhůru nohama, pozpátku), faktor šířky a úhel sklonu.
  6. Vytvoření nového stylu ukončíte klepnutím na tlačítko „Potvrdit“.

Komentáře