O tom, jaké výhody firmám přináší nasazení vhodného systému pro řízení životního cyklu produktů (PLM), již bylo napsáno mnoho. Především menší podniky tato řešení dosud opomíjejí, zejména vinou fám o vysokých nákladech na ně.

Zkratka PLM (Product Life Management) označuje sofistikovaný proces nebo systém řízení kompletního životního cyklu produktu. Životní cyklus produktu přitom zahrnuje vše od jeho prvotního konceptu, přes detailní návrh, plánování výroby, vlastní výrobu a poprodejní servis až po jeho případnou likvidaci. PLM tak řídí data, lidi, obchodní procesy, výrobní procesy a veškerou další agendu s nějakým vztahem k danému produktu. Systém PLM funguje jako centrální informační uzel pro každého, kdo se nějakým způsobem podílí na životním cyklu tohoto produktu – proto pokud je takový systém dobře spravovaný, usnadňuje a urychluje vývoj, výrobu i vnitrofiremní komunikaci.

PLM není jen pro velké

Dostupnost systémů PLM navržených specificky pro středně velké výrobní podniky je pro tyto subjekty velmi dobrou zprávou. I ony tak mohou požívat výhod PLM, které byly dříve vyhrazeny především mamutím nadnárodním korporacím. Proč konkrétně by tedy takové podniky měly sáhnout po přijetí PLM?

Integrace PLM systému Aras Innovator v SolidWorksu.
Integrace PLM systému Aras Innovator v SolidWorksu.

Hlavním důvodem je získání konkurenční výhody. Ta plyne především ze zefektivnění a zkrácení každé fáze životního cyklu produktu (od prvotního návrhu, až po jeho recyklaci), s čímž souvisí zvýšení kvality produktů a urychlení uvádění nových výrobků na trh. Pozitivní je také to, že PLM vytváří centrální uzel pro správu veškerých informací týkajících se daného produktu, což ústí ve snížení počtu nezávislých systémů a separovaných datových úložišť.

S PLM se zlepší také komunikace a spolupráce mezi pracovními skupinami, stejně jako v rámci jednotlivých pracovních týmů. Je snadnější dodržovat soulad s podnikovými pravidly a oborovými standardy. Nakonec je třeba brát v potaz i to, že řešení PLM navržené specificky pro střední podniky, nabízejí rychlejší proces implementace, jsou dostupné za mnohem příznivější pořizovací ceny, náklady na jejich údržbu menší firmu nezruinují a návratnost investice je dostatečně rychlá – to vše při zachování potřebné funkcionality.

Podnikový software musí být výkonný

Výkon celofiremního PLM systému je zcela zásadním aspektem. Pomalý systém může nabízet výtečnou funkcionalitu, bez patřičného výkonu a rychlosti odezvy ovšem těžko dosáhnete jeho přijetí ze strany zaměstnanců a s tím spojené zvýšení produktivity, což má samozřejmě negativní dopad na stěžejní ukazatel návratnosti investice (ROI).

Aras Innovator je open source s třívrstvou architekturou na bázi SOA.
Aras Innovator je open source s třívrstvou architekturou na bázi SOA.

Problémy s výkonem podnikového PLM systému proto akutně řeší nejedna výrobní firma, která na potřebnou nápravu vynakládá spoustu času a neplánovaných výdajů. Tyto potíže závisí na celé řadě vzájemně provázaných prvků, např. hardware, middleware, datovém úložišti, síti, databázích i na povaze specifických úprav v implementaci samotného systému PLM. Často se tak stane, že jakmile firma odstraní jeden problém, vyvstane jiný.

Celá řada globálních společností tak stále bojuje s nedostatečným výkonem PLM. Výkonnostní nedostatky se stávají kritickými v čase především u firem, které mají komplexní procesy a systém PLM využívají pro správu dat z CAD softwaru, a kde tím pádem celková velikost souborů a metadat roste překotným tempem.

Během posledních deseti let na trh sice přišly moderní inovativní technologie z oblasti PLM, které prokazatelně umožňují tyto problémy překonat a nabízí řadu výhod, spousta společností ovšem váhá s jejich adopcí a sveřepě lpí (někdy zcela nepochopitelně) na svých původních řešeních.

Moderní a otevřený systém Aras Innovator

Mezi výše zmíněné inovativní technologie lze určitě zařadit například Aras Innovator. Jde o plnohodnotný systém PLM, který americká společnost Aras a její partneři úspěšně nabízejí na světovém trhu již více než deset let. Na českém a slovenském trhu je toto řešení nabízeno prostřednictvím společnosti T-Systems Czech Republic. Ta zde zajišťuje implementaci, integraci, provoz a podporu systému Aras Innovator pro průmyslové podniky a stala se systémovým integrátorem produktů Aras pro rok 2013.

Aras Innovator je navržen jako moderní, plně otevřený systém, který používá technologii webových služeb a tzv. SOA (Service Oriented Architecture). Nejčastější využití nachází ve výrobních podnicích při správě CAD modelů, výkresů, kusovníků a dokumentů. V rámci komplexního PLM řešení zahrnuje systém také podporu pro projektové řízení, plánování kvality nebo správu dodavatelů.

Aras Innovator je primárně poskytován pod otevřenou licencí Enterprise Open Source. Licence pro jeho použití je volná a není omezena časově ani počtem uživatelů. Nicméně update, opravné balíčky, hotline a další služby jsou již zpoplatněny.

Open source, kde byste ho nečekali

Koncept open source, označující software s tzv. otevřenou licencí, byl na svém počátku považován korporátní sférou za něco, co sice může fungovat, ale nelze na tom postavit bytí a nebytí vlastního podnikání. Časem se však ukázalo, že řada projektů je velmi dobře životaschopná a s dostatečně mohutnou komunitou vývojářů je možné je bez obav nasadit i mimo akademickou sféru, kde měly většinou kořeny.

V posledních letech se stále častěji objevuje i obchodní model „prodeje“, kdy samotný software je k dispozici jako open source a výrobce inkasuje peníze z jeho podpory, případně přizpůsobení zákazníkovi. Zdá se, že zákazníci v tom už nevidí problém, a tak se postupně otevřená řešení dostávají i tam, kde by si je před několika lety nikdo nedovedl ani představit, natož převzít zodpovědnost za jejich nasazení.

Takovou doménou dosud byly i specializované systémy pro řízení výrobních procesů a jejich propojení s konstrukcí (PLM), kam spadá i v článku zmiňovaný Aras Innovator. Nejčastější využití nachází ve výrobních podnicích při správě CAD modelů, výkresů, kusovníků a dokumentů. V rámci komplexního PLM řešení zahrnuje systém také podporu pro projektové řízení, plánování kvality nebo správu dodavatelů.

V současné době jsou pro něj k dispozici konektory do nejpoužívanějších CAD systémů jako je AutoCAD, Pro/Engineer, SolidWorks, Solid Edge, Catia, NX, Inventor, Cadence a dalších.

Nově je také k dispozici podpora exportu konstrukčních dat ve 3D, 2D, nákresů, dokumentů Microsoft a dalších formátů do otevřeného 3D PDF. Díky tomu není nutné kupovat drahé dodatečné licence pro CAD aplikace, ale stačí běžný prohlížeč PDF, který umožní uživatelům pracovat s exportovanými daty, včetně otáčení, řezů a dalších funkcí.

Prezentace společnosti T-Systems Czech Republic, napsal Petr Mareček.

www.t-systems.cz

Komentáře