Novou verzi VariCADu ocení hlavně uživatelé, kteří potřebují načítat modely ve formátu STEP, nebo DWG výkresy z AutoCADu 2013.

Starší verze importovaly pouze STEP soubory obsahující uzavřená tělesa a pokud byla detekována na některé části tělesa chyba, pak je systém odmítl zobrazit. Přitom se u takových souborů většinou jednalo o původně uzavřenou plochu, jež však kvůli špatné návaznosti některých ploch vykazovala nedostatky a VariCAD s ní odmítl pracovat.

Ukázka rozsáhlé sestavy zpracované v systému VariCAD.
Ukázka rozsáhlé sestavy zpracované v systému VariCAD.

Díky zásadním změnám modelovacího jádra nová verze 2013-1 dokáže tato dříve nepodporovaná tělesa importovat a dále upravovat. Nyní máte možnost načítat např. otevřené skořepiny, skupiny ploch, skořepiny s nulovou tloušťkou a dále také tělesa, u kterých na sebe plynule nenavazují všechny plochy nebo některé plochy tělesa zcela chybí. Otevřené skořepiny bývají často používány v různých knihovnách strojních součástí, takže uživatelé jimi mohou obohatit standardní knihovny, které jsou součástí dodávky programu, o další potřebné prvky.

Díky nové funkci „Změna reprezentace povrchů“ je nyní možné také převádět objekty z jedné reprezentace do druhé. Pokud je to pro další práci nezbytné, můžete kupříkladu převést uzavřená tělesa na otevřené skořepiny. Většinou se jedná o případy, kdy je tento typ těles vyžadován pro práci v dalších programech. K dispozici jsou uživatelům také nové nástroje opravných prostředků. Kromě již dříve existujících jsou to navíc například nástroje pro opravu chybných ploch u těles s chybně definovanými normálami. Další změny se týkají vylepšení ovládání mezi příkazy, u zaoblení, tvorby skořepin, práce s povrchy, které byly vytvořeny přechodem obecných profilů, práce s konstrukčními čarami, atd.

Bezplatný prohlížeč a převodník dat

Kromě plné verze, která již v základní ceně systému obsahuje všechny moduly (3D modelář, knihovny strojních součástí, výpočty, rozviny, 2D, vazby sestavy – detaily, negrafické informace, kusovníky, razítka atd.) je pravidelně s novou verzí nabízen také program VariCAD Viewer/Konvertor.

Ukázka velké sestavy zpracované v systému VariCAD.
Ukázka velké sestavy zpracované v systému VariCAD.

Jedná se o bezplatný prohlížeč a současně převodník dat, umožňující práci s formáty DWG, DXF, DWB, STEP, IGES a STL. Zvládá také export 3D modelů do formátu BMP a hromadné konverze a tisky souborů. Díky této aplikaci mohou konstruktéři bez problémů předávat elektronická data nejen obchodníkům pro tvorbu nabídek, ale i zákazníkům, kteří nemají k dispozici vlastní CAD program.

VariCAD v Japonsku

Firma VariCAD se v současnosti zaměřuje především na prodej v zahraničí. Zákazníky má zruba již ve 160 zemích světa. Mezi prudce se rozvíjející trhy patří v posledních třech letech především Japonsko. Díky japonské verzi podporované místním distributorem si tato česká značka buduje významnou pozici i v takto odlehlém koutu světa.

Prezentace společnosti VariCAD, napsala Vladimíra Grosmanová.

www.varicad.cz

Komentáře