Možnost provádění základních fyzikálních analýz a ověření je v menší či větší míře v současnosti vlastní většině strojírenských 3D CADů již v základní výbavě. Software SolidWorks není žádnou výjimkou a uživatelům, kteří potřebují simulace řešit, nabízí hned několik funkčních úrovní, od nezbytného základu po profesionální nástroje určené výpočtářům.

TIP: Videoprezentace nových funkcí v SolidWorksu 2011. Stačí rychlá registrace.

Jednoduché nástroje pro strojírenské analýzy nalezneme již ve výbavě nejdostupnějších licencí SolidWorks Standard a SolidWorks Professional, které pro tyto účely obsahují modul SimulationXpress, umožňující provádět základní analýzy namáhání u jednotlivých součástí.

Nejvyšší verze SolidWorks Premium obsahuje pokročilejší aplikaci SolidWorks Simulation. Její ovládání je dostatečně srozumitelné pro běžné konstruktéry, výpočetní výkon však ocení i profesionální výpočtáři, ač jejich doménou jsou stále specializované programy pro analýzu MKP. Výhodou SolidWorks Simulation je její integrace přímo do prostředí SolidWorksu – za účelem provedení analýzy tedy není nutné opouštět CAD systém.

Analýzy prostorového modelu lze nově aplikovat
ve dvourozměrném zjednodušení.

Pro uživatele, jejichž potřeby přesahují možnosti běžně dostupných nástrojů SolidWorks Simulation obsažených v CADu SolidWorks Premium, jsou připraveny tři vyšší verze – Simulation Professional, Simulation Premium a Flow Simulation.

SolidWorks Simulation Professional přidává kompletní sadu nástrojů pro ověření návrhu. Umožňuje analyzovat model z hlediska pevnostních charakteristik, životnosti nebo nákladovosti a porovnávat jeho varianty, poskytuje předpověď selhání a kolapsu konstrukce, simulovanou pádovou a nárazovou zkoušku, teplotní analýzy a proudění kapalin, vliv opakovaného zatížení atd.

Verze Premium pak možnosti SolidWorks Simulation rozšiřuje o testování výrobků v oblasti nelineární dynamiky, simulace plastových součástí a analýzy vlivu nucených vibrací.

Simulovaná pádová zkouška je standardní výbavou
SolidWorksu Professional.

Pokud návrh vašeho výrobku ovlivňuje proudění kapalin, přijde vhod aplikace SolidWorks Flow Simulation, specializovaná právě na oblast CFD (Computational Fluid Dynamics). Posuzovat lze chování vzduchu, vody, tekutých chemikálií, plynů i dalších tekutin, speciálně například džusu, zmrzliny, medu, zubní pasty nebo krve, jež uplatní konstruktéři konkrétních výrobků pro segmenty potravinářství nebo zdravotnictví. SolidWorks Flow Simulation obsahuje nástroje pro analýzy přenosu tepla zářením, analýzy vnitřního proudění, analýzy rotace referenčního rámce (využívají se například při navrhování turbín a čerpadel), analýzy přechodového proudění, analýzy přechodu tepla vedením nebo prouděním a další.

Typ analýzy SolidWorks Premium SolidWorks Simulation Professional SolidWorks Simulation Premium SolidWorks Flow Simulation
Toleranční analýza X
Pevnostní simulace v sestavě X X X
Mechanické simulace a analýza kolizí X X X
Analýza svařovaných konstrukcí X X X
Předpověď selhání konstrukce X X
Porovnání a optimalizace variant návrhu X X
Frekvenční analýza X X
Předpověď zborcení nebo kolapsů X X
Simulované zahřívání nebo chlazení X X
Simulovaná pádová zkouška nebo náraz X X
Simulované opakované zatížení X X
Simulované nucené vibrace X
Simulace plastových součástí X
Nelineární dynamika X
Simulace proudění kapalin X

Tabulka: Funkční výbava simulačních aplikací od SolidWorksu.

Co nového nabídnou simulace v SolidWorksu 2011?

Ačkoliv vývojem prošly i samotné analytické aplikace SolidWorks Simulation (viz dále), inovace se pochopitelně dotkly i nástrojů integrovaných přímo v SolidWorksu Premium 2011. Jeho uživatelům jsou nyní k dispozici mj. následující vylepšení:

 • Generování výpočetní sítě je rychlejší než dříve díky podpoře zapojení více procesorů současně.
 • Při posuzování štíhlých trámových nosníků lze nově analyzovat také nosníky s proměnlivým průřezem a nestejným zatížením po délce.
 • Zdokonalená analýza kinematiky pásových dopravníků poskytuje realističtější simulaci pohybu.
 • Výstup analýzy lze exportovat do automatické šablony, kterou si uživatel může upravit podle svých potřeb.
 • Uživatelské rozhraní prostředí simulací je nyní čistší a přehlednější.

Modul Electronic Cooling v SolidWorks Flow Simulation 2011 pomůže optimalizovat
návrhy elektronických zařízení z hlediska proudění chladicího média.

Novinky v SolidWorks Simulation Professional a Premium 2011

 • Vylepšený řešič nelineárních úloh poskytuje výsledky až o 20 % rychleji než v minulé verzi.
 • Analýzy prostorového modelu lze nově aplikovat ve dvourozměrném zjednodušení, tj. velmi přehledně v řezu modelem a výsledek zpětně aplikovat na celý model.
 • Řešení lineární dynamiky bylo rozšířeno o reakční spektrální analýzu, která pomůže odhalit frekvence způsobující nejrizikovější vibrace.
 • Zdokonalený aplikátor lemových svarů pomůže přesněji určit vhodné parametry svaru s ohledem na použitou elektrodu, pevnost a velikost svaru.
 • Nové nástroje pro rychlejší analýzy skořepin a kompozitů.

SolidWorks Flow Simulation 2011 obsahuje zcela nový modul
HVAC pro posuzování chování vzduchotechniky.

Novinky v SolidWorks Flow Simulation 2011

 • Nový modul pro analýzy proudění chladicího média v elektronických zařízeních.
 • Nový modul HVAC pro analýzy vlivu vzduchotechnických zařízení v daném prostředí.
 • Možnost grafického zobrazení výsledků více různých analýz na modelu současně.

(Zdroj: SolidWorks)

Související články:

SolidWorks: Značka, které se daří

SolidWorks 2011: Deset nejzajímavějších funkcí

SolidWorks Simulation 2011: Analýzy a simulace

SolidWorks Enterprise PDM 2011: Efektivní správa dat

Tisková zpráva: SolidWorks 2011 přináší skvělé výsledky

Komentáře