Zájem o software pro simulace (CAE) v procesu vývoje výrobků se v posledních letech stále zvyšuje. Podle zprávy společnosti KBV Research tržby z těchto aplikací v následujících pěti letech porostou o více než 15 procent.


Poptávka po simulačním softwaru je zjevná zejména v leteckém, obranném, automobilovém průmyslu a ve vývoji zařízení pro medicínu. Její další růst se očekává ve spojení s rostoucím významem technologií, jako jsou tzv. digitální dvojčata, aditivní výroba, simulace v reálném čase a zavádění internetu věcí.

Díky možnosti zkrátit dobu vývoje produktů a snížit náklady má do roku 2025 činit složená roční míra růstu obratu za CAE aplikace 15,3 % a přiblížit se tržbám kolem 20 miliard amerických dolarů.

Komentáře