Každý, kdo chce navrhnout něco nového, začíná prvotním konceptem. Ten postupně rozvíjí a z různých variant vybírá konkrétní rysy, aby nakonec vybral tu, která mu nejlépe vyhovuje. Právě do této fáze konstrukčního procesu vstupuje SolidWorks Mechanical Conceptual.

Mnohem složitější situace oproti práci jednotlivce nastává ve chvíli, kdy na projektu pracuje více lidí. Každý účastník projektu má svoje potřeby, myšlenky a nápady, které by rád do návrhu zapracoval. Zde vyvstává otázka, jak dát co největší tvůrčí sílu celému týmu, aby dokázal přetvořit své myšlenky ve výsledný návrh a neopomněl žádnou variantu. Každý člen by měl mít možnost sledovat, jakým směrem se vývoj ubírá a být schopen kdykoli najít potřebné informace pro své rozhodnutí i ve velkém množství dat.

SolidWorks Mechanical Conceptual usnadňuje spolupráci v týmu díky propojení přes cloud.
SolidWorks Mechanical Conceptual usnadňuje spolupráci v týmu díky propojení přes cloud.

Právě tyto komplikace může odstranit nasazení softwaru SolidWorks Mechanical Conceptual, který odstraňuje hranice mezi prvotní fází návrhu a finální podobou dat pro tvorbu dokumentace. Přináší nástroje pro jednoduchý a intuitivní návrh, ověření funkce, komunikaci a správu dat, podpořené špičkovou softwarovou platformou 3D Experience.

Koncept na vyšší úrovni

SolidWorks Mechanical Conceptual umožňuje provádět návrh nových zařízení tak, aby uživateli přinesl výhody plynoucí z rychlého přechodu mezi fázemi koncept – výrobní dokumentace – finální výrobek. V oblasti návrhu mechanismů je běžné, že fáze návrhu může trvat až třetinu času celého vývoje a projde přes řadu iterací, než se dostane do finální podoby.

Práce na návrhu konceptu je postavena na třech pilířích: silný a snadno ovladatelný konstrukční nástroj, provázání mezi konstruktéry, zákazníky a dodavateli tak, aby mohli snadno sdílet data, spolupracovat a získávat zpětnou vazbu, zabezpečený přístup k datům odkudkoli.

SolidWorks Mechanical Conceptual představuje nástroj, který využije konstruktér před použitím samotného CAD programu SolidWorks. Data jsou průběžně ukládána na cloud a díky tomu může konstrukční tým pracovat odkudkoli a mít neustálý přístup k aktuálním souborům a komunikovat s ostatními spolupracovníky.

Rychlý postup vývoje

Plánování a zkoušení různých variant návrhů je ve specializované aplikaci snazší než v tradičním CAD softwaru.
Plánování a zkoušení různých variant návrhů je ve specializované aplikaci snazší než v tradičním CAD softwaru.

Konstruktéři mohou díky SolidWorks Mechanical Conceptual jednoduše vytvářet nové návrhy v intuitivním prostředí, které jim dovolí provádět rychlé změny, a nebýt přitom spoutáni strukturou předchozího návrhu. Pro stávající uživatele systému SolidWorks je prostředí snadno uchopitelné a přesto jim poskytuje nové možnosti, které mohou při návrhu konceptu efektivně využít. Jediné prostředí spojuje modelování s historií, parametrické a s přímou editací. Přímé modelování představuje jednoduchou, neomezenou změnu nativních i importovaných modelů s důrazem na inovace. Nástroje pro ověření návrhu poskytují informace o předpokládaném chování zařízení v reálném prostředí a dovolují upravit návrh v jeho rané fázi. Návrh rozvíjíte od koncepčních skic do dílů a sestav bez omezení plynoucího ze struktury dat při zachování vzájemných vazeb a logiky chování. K dispozici máte automatické simulace a výpočty v reálném čase pro ověření funkcí mechanismů. Vazby z 2D skic lze přímo převádět do vazeb mezi 3D díly, přičemž po celou dobu tvorby vám pomáhá definice cílů, hlídající nutné parametry vyvíjeného zařízení.

Cloud a spolupráce týmu

SolidWorks Mechanical Conceptual přináší přirozenou komunikaci do fáze návrhu konceptu. Informace o produktu, způsobech použití, nápady, modely, pohybové a pevnostní studie, poznámky a komunikace členů týmu bez omezení na fyzickou vzdálenost mezi nimi. To vše a mnohem víc představuje rozsáhlý objem informací, který by bez efektivního hledání a utřídění byl těžko prostupný. Všichni účastníci vývoje mají díky informacím v cloudu přístup kdykoli a kdekoli je potřebují.

Přístup kolektivní inteligence celého týmu rychle posouvá projekt k řešení. Spolupráce se zákazníky i dodavateli otevírá nové možnosti postupu vývoje. Zapojení účastníků k projektu v jakémkoli bodě a jeho rozdělení mezi uzavřené komunity dává možnost kontroly přístupu k podstatným oblastem v pravý čas. Sběr informací, nápadů a podnětů pomocí jednoduchých a přístupných webových nástrojů umožňuje rychlou a přesnou zpětnou vazbu.

SolidWorks Mechanical Conceptual automaticky zachycuje a uchovává každý koncept a změnu návrhu do cloudového úložiště a zároveň průběžně ukládá data tak, jak jsou vytvářena. Ta jsou díky tomu neustále aktuální, zabezpečená a umístěná na jediném bezpečném úložišti, ke kterému mají uživatelé odkudkoli neustálý přístup. Návrhy a náměty je možné porovnávat a hodnotit oproti předchozím variantám. Odpovědný člen týmu může definovat pravidla pro přístup k datům, práva je měnit, komentovat či schvalovat. Díky lepšímu zapojení zákazníků a partnerů je možné získat konkurenční výhodu a lépe uspokojit potřeby zákazníků bez vynaložení velkých nákladů na komplikovaná řešení.

Prezentace společnosti SolidVision. Připravil Petr Lstiburek.

www.solidvision.cz

 

Vývoj dronu od konceptu k úspěšnému vzletu

Návrh konceptu upínacího mechanismu, který byl následně zkonstruován a vyroben na 3D tiskárně.
Návrh konceptu upínacího mechanismu, který byl následně zkonstruován a vyroben na 3D tiskárně.
Výsledek analýzy konstrukce dronu při pádu simulovaném v cloudovém rozhraní systému Simulia.
Výsledek analýzy konstrukce dronu při pádu simulovaném v cloudovém rozhraní systému Simulia.
Virtuální prototyp kvadrokoptéry zkompletovaný v on-line aplikaci Catia Assembly Design.
Virtuální prototyp kvadrokoptéry zkompletovaný v on-line aplikaci Catia Assembly Design.

V poslední době z médií stále častěji slýcháme o nejrůznějších dronech – miniaturizovaných létajících vrtulnících, jež slouží k nejrůznějším účelům. Zatímco globální e-shop Amazon chce s pomocí dronů doručovat zboží a armády ve válečných konfliktech využívají obdobných zařízení ke špionáži i dalším potřebám, Nicolas Tillet a tým jeho kolegů v Dassault Systèmes se rozhodli vyvinout dron pro distribuci medicínských potřeb v regionech s nedostatečnou infrastrukturou. Motivovala je k tomu jedna z přednášek na konferenci Ted Talk a z ní vyplývající informace, že více než miliarda lidí na Zemi se musí obejít bez silnic, na jaké jsme zvyklí v civilizovaném světě. Zařízení, do jehož vývoje se pustili, mělo unést půl kilogramu nákladu po dobu alespoň třiceti minut, přičemž náklady na jeden let nesměly překročit jeden dolar. Tyto okrajové podmínky stačily k tomu, aby s pomocí softwaru SolidWorks Mechanical Conceptual a cloudovými nástroji pro simulace s řešičem Abaqus dospěl k optimální konstrukci kvadrokoptéry. Vývoj na platformě 3D Experience umožnil kombinovat a vzájemně posuzovat různé požadavky – například vzájemný vliv rozmístění a vlastností rotoru, motoru a baterií s ohledem na dosažení maximálního výkonu a řiditelnosti při minimální hmotnosti a spotřebě vznášedla. Stejně důsledně byly vyladěny požadavky na vestavbu mechanismu pro upnutí nákladu, načež byl vytvořen je fyzický prototyp na 3D tiskárně. Softwarové analýze bylo poté svěřeno také posouzení odolnosti podvozku na opakované namáhání při vzletech a přistáních, včetně krizových situací a možných havárií. Vybrané díly kvadrokoptéry se dočkaly též optimalizace topologie za účelem jejich lepších vlastností a zároveň snazší vyrobitelnosti. Příběh vznášedla však neskončil jen v podobě počítačových souborů – dron byl skutečně vyroben a svoji fyzickou premiéru si odbyl na konferenci Simulia Community, kde před zraky sedmi set odborníků na simulace vzlétnul a také úspěšně přistál s požadovaným nákladem.

Připravil Jan Homola na základě podkladů z webu Blogs.solidworks.com.

Komentáře