Vydání tohoto časopisu koresponduje s uvedením nové verze SolidWorks 2014, která je v době psaní tohoto článku ještě pod embargem. Při zkoumání jejích novinek a vylepšení jsme se proto podívali na zub již dostupné betaverzi.

Vývojáři softwaru se rádi chlubí tím, jak při jeho dalším směřování kladou důraz na zkušenosti uživatelů. SolidWorks 2014, jehož sloganem je „Design Without Limits“, v tomto směru není výjimkou – přání uživatelů prý bylo inspirací více než devadesáti procent z dvou set zavedených novinek.

SolidWorks 2014.
SolidWorks 2014.

Zdokonalování se pro tentokrát zaměřilo zejména na čtyři oblasti, a to nástroje, které šetří čas při navrhování, integrované pracovní postupy, zajišťující plynulejší pracovní procesy díky propojeným modulům, navýšení výkonu aplikace a zlepšení vizualizací s výbornou grafikou.

Přehlednější rozhraní

Uživatelské prostředí je tím prvním, co uživatel vnímá po spuštění nové verze. Vzhled a rozložení nástrojových panelů se obešlo bez zásadních změn. Prostředí však působí příjemnějším a uživatelsky přístupnějším dojmem. Nové barevné schéma některých ikon například usnadňuje ovládání i barvoslepým lidem.

Díky technologii ClearType vyvinuté společností Microsoft, kterou SolidWorks využívá, je text na obrazovce lépe čitelný. Zajímavou možností je rychlé přepínání v nastavení prostředí. Vybírat lze z několika předdefinovaných prostředí, nebo zvolit vlastní nastavení přímo ze stavového řádku.

Práce se soubory

Žádaným vylepšením je možnost zahrnout při kopírování projektu i odkazované součásti z Toolboxu. Podstatné zkrácení času přinese obohacení dialogu Naposledy otevřené dokumenty. Ve verzi 2014 je možné na přehledném panelu definovat, jakým způsobem má být soubor načten. Do dialogového okna příkazu Uložit jako přibyly možnosti volby Uložit jako kopii na disk a Uložit jako kopii a otevřít s možností zahrnout i všechny odkazované součásti, což může pomoci eliminovat chyby při ukládání kopií.

Vylepšené okno s naposledy otevřenými dokumenty.
Vylepšené okno s naposledy otevřenými dokumenty.

Pro přehlednější práci se stromem prvků přibyla možnost vytvořit si složku Historie. Uživatel si může individuálně nastavit počet zobrazovaných prvků a získá tak lepší přístup k použitým prvkům zvláště u složitějších modelů.

Laso na modely

Novým nástrojem pro práci v grafickém okně je Výběr lasem. Možnost nepravidelného výběru geometrie eliminuje násobné použití klasických výběrových nástrojů. Pro lepší kontrolu při práci s pohledovým řezem lze zvolit součásti, které budou vyloučeny z řezu. Zajímavým vylepšením je možnost definovat směr referenční roviny. Toto nastavení poskytuje větší kontrolu nad prvky závislými na referenčních rovinách. Oblast rovnic obohatila možnost zvolit konfiguraci, ve které má být rovnice vyřešena či potlačena.

Vazby a sestavy

Co je nového v oblasti sestav? Práci se sestavami jistě usnadní možnost rychlého přístupu ke konfiguracím. Vše se odehrává v kontextovém panelu, který se zobrazí u kurzoru myši při výběru dílu či podsestavy. Při výběru podsestavy je tímto způsobem také umožněno rychlé přepínání mezi pevnou a flexibilní podsestavou.

Vazbení komponent jistě urychlí nová možnost zadávat typ vazby přímo z kontextového panelu. Novou vazbou je strojní vazba Drážka. U vazby soustřednosti přibyla volba uzamknutí rotace, což určitě urychlí vazbení nejen spojovacího materiálu. Nástroj pro zobrazení vazeb nyní nově umožňuje zobrazit vazby z referenční geometrie. Příjemným zlepšením v oblasti vazeb je možnost nastavit citlivost automatických vazeb. Nastavení ovlivňuje prodlevu při nabízení vhodného typu vazby a zarovnání entit.

Změn doznala také funkce zrcadlení v sestavách. Novou možností je volba osy rotace, při níž lze vybrat kromě těžiště i střed vymezovacího rámečku, což může být výhodné u asymetrických součástí. K zrcadleným vazbám přibývají také vazby vačka, pant, lineární, trajektorie, symetrická, kloub a vystředění. Pro tvorbu polí komponent v sestavách je možné využít nově funkce pole řízená skicou a křivkou. Při editaci pole se v grafickém okně zvýrazní zdrojový prvek pole a FeatureManager zobrazí informace o vybraném prvku. Pro animaci rozložených pohledů je možné nově využít kroku rotace.

Skicování, prvky a díly

Vynikající vlastností nového „skicáře“ je automatická úprava proporcí skici podle první vložené kóty. Dříve vložení první kóty a zadání skutečné hodnoty do načrtnuté skici mohlo v mnoha případech vést k neočekávaným deformacím geometrie. V nové verzi celá skica změní měřítko a kótování zbytku geometrie je výrazně snažší.

Přizpůsobení rozměrů skici.
Přizpůsobení rozměrů skici.

S měřítkem souvisí i další novinka, kterou je změna proporcí obrázku vloženého do skici. Rozměr obrázku lze nyní přizpůsobit konkrétním rozměrům entit ve skice a odpadá tak přibližná změna měřítka. Další neméně užitečnou novinkou je kóta délky dráhy a kóta pevné délky splajnu. Konstruktér tak může použít kótu délky dráhy k definici rozměrů mechanismu.

Nový nástroj Styl splajnu posunuje možnosti tvorby splajnů opět o úroveň výše. Slouží ke skicování Bezierových křivek s jedním rozpětím, kdy se křivost tvaruje zvolením vrcholových řídících bodů. Proces vytváření kónické křivky urychlí automatická tečnost pro kónické křivky.

Příkaz Nahradit entitu skici umožňuje nahradit jednu entitu skici za jinou, aniž by se porušily následné odkazy. Například pokud nahrazujete splajnovou čáru, následné prvky, na které odkazují plochy vytvořené tímto splajnem, se úspěšně obnoví. Pokud použijete příkaz Nahradit entitu skici, zdědí nová entita odkazy ze staré a není potřeba je znovu vytvářet.

Rozšířené jsou možnosti při odebírání prvků. Pokud chcete odstranit rodičovský prvek, máte nyní volbu, které následné prvky chcete odstranit. SolidWorks prvky, které chcete zachovat, ponechá a upozorní uživatele na chybějící reference.

Dostupnost konfigurací v sestavě.
Dostupnost konfigurací v sestavě.

Nástroj Zaoblení je rozšířen o možnost vložení symetrického kuželového zaoblení. Tato funkce je dostupná pro díly, sestavy i povrchy. Do Průvodce dírami přibyl nový prvek – Drážka. Na výběr je několik typů drážek. Na výkrese je možné u drážky zobrazit středovou značku a jak již bylo zmíněno výše, přibyla také vazba Drážka.

Velmi nepatrná, přesto však velmi efektní novinka, se objevila v prvku Odebrat vysunutím – Odebrat skrz vše oběma směry. SolidWorks tak automaticky zvolí možnost odebrání ve druhém směru skrz vše. U plechových dílů je v nové verzi umožněno přidávání výztuh a žeber. Dále se obohatila funkce Tažený lem o válcová a kuželová těla a rozšířená je i funkce rohových odlehčení o nové prvky.

Pohledový řez s vyloučenými součástmi.
Pohledový řez s vyloučenými součástmi.

Při práci s výkresy nabízí SolidWorks vysoký standard a ten neustále zvyšuje o nové prvky. Vylepšena byla paleta pohledů. Je přehlednější s doplňujícími funkcemi. Ikona u pohledu signalizuje použití na výkrese, přičemž pohled nemizí z palety pohledu a je možné jej opakovaně použít na výkrese. Odkaz pohledu na model v nové verzi snadno nahradíte za jiný. Nástroj Řez je dostupný i pro povrchová těla a při editaci čáry řezu již není nutné upravovat skicu. Pro kótování přibyla funkce, která vytvoří automaticky virtuální vrchol. Kótovací nástroj je také doplněn o funkci úhlové souřadnicové kóty. Zajímavou novinkou je úprava textu v poznámkách, kdy může uživatel změnit text na velká písmena bez přepisování. SolidWorks 2014 nabízí lepší editaci jmenovek pohledů, zvláště pak detailů. V panelu vlastností můžete navolit, jak bude jmenovka detailu vypadat. Knihovna symbolů je proti dřívějšku přehlednější. U kusovníků přibyla možnost nastavení automatického dělení tabulky a možnost ukládání aktuálního nastavení seřazení položek v kusovníku jako šablony. Tabulka kusovníku také nově zobrazuje atributy dílů z Toolboxu.

Simulace a vizualizace

Vizualizace je obohacena o nová prostředí a scény. Nejzajímavější novinkou je však možnost nasvícení modelu simulací reálného slunečního světla v dané lokalitě. Ve spojení s animací se tak otevírá možnost nasimulovat průběh osvětlení během dne.

Nový prvek – kuželové zaoblení.
Nový prvek – kuželové zaoblení.

SolidWorks Simulation nabízí vylepšení například ve zpracování výsledků simulací, v automatickém převodu spojovacích součástí z Toolboxu na šroubové spoje, zjednodušení simulací na zcela symetrických geometriích a uživatelům s předplacenou údržbou přístup k rozsáhlejší databázi materiálů.

Výztuha plechového dílu.
Výztuha plechového dílu.

Díky propojení modulů pak můžou být předávány informace například o tepelných vlastnostech z CircuitWorks do SolidWorks Flow Simulation, SolidWorks Simulation může přebírat informace ze SolidWorks Plastics apod.

Průběžné úhlové kóty.
Průběžné úhlové kóty.

Doplňkový modul SolidWorks Costing byl vylepšen ve funkcích přiřazení obráběcích operací k objemovým prvkům, převedení drážkových prvků na objemové drážkové prvky, používání vícetělových dílů k definování odstraněného materiálu, zjednodušení odhadu nákladů, uspořádání složky Příprava a vytvoření šablony na kalkulaci nákladů s omezeným přístupem. Zahrnut byl také vliv rozměru ohýbaného plechu na cenu.

Správa dat

Výstupní zpráva je nově upravitelná a data se dají exportovat do aplikace Microsoft Excel. Správa dat SolidWorks Enterprise PDM byla zdokonalena v oblastech přístupu k předchozím verzím souborů a možností zobrazování a navigace ve stromové struktuře. Vylepšena je také ve stromové struktuře správa sloupců. Novinkou je automatická správa mezipaměti, sloučená oznámení Opožděno ve stavu, filtr příjemců dynamických oznámení a extrahování skrytých kusovníků.

Simulace slunečního svitu.
Simulace slunečního svitu.

Zajímavým doplňkem SolidWorks Enterprise PDM je nový nástrojový panel v aplikacích Microsoft Office, který umožní provádět operace typu check-in, check-out aj., přímo v prostředí zmíněných aplikací.

SolidWorks 2014 na vlastní oči

Jestliže vás novinky v systému SolidWorks 2014 zaujaly, nenechte si ujít semináře a prezentace, které tento software představí naživo. Informovat vás o jejich konání budeme na webu CAXMIX.CZ.

Prezentace společnosti SolidVision, napsal Pavel Kala.

www.solidvision.cz

 

Komentáře