Před deseti lety začala společnost JKZ Bučovice používat SolidCAM. Při zpracování hutních polotovarů, měřících řádově několik metrů a vážících až třicet tun, zaznamenala firma velmi významné výhody počítačové podpory obrábění, které jí zpřístupnil software SolidCAM.

Jihomoravská společnost JKZ Bučovice patří mezi největší servisní centra specializující se na dodávky nástrojových a speciálních ocelí. Jejich výroba a vývoj probíhá u vybraných partnerů, kterými jsou společnosti Kind&Co Edelstahlwerk, Schmiedewerke Gröditz, Industeel ze skupiny ArcelorMittal a SSAB Oxelösund s materiály Toolox.

Hutní polotvary v surovém stavu váží i 30 tun
Hutní polotvary v surovém stavu váží i 30 tun

Technologie výroby

Dělení materiálů je nejjednodušší výrobou, kterou firma JKZ Bučovice provádí. Po dělení materiálu následuje frézování pravoúhlých ploch s tolerancí ±0,2 mm. Čas od času se vrtají díry a řežou manipulační závity. Kromě dodávek vysoce kvalitních ocelí nadělených na míru dle požadavků zákazníka nabízí společnost tříosé a víceosé indexované obrábění. Jedná se především o kusovou výrobu částí forem, lisovacích nástrojů a kovacích zápustek. Ve strojovém parku firmy proto najdete CNC obráběcí stroje a zařízení pro vrtání hlubokých otvorů.

 

Počítačová podpora obrábění

Pro přípravu výroby používá JKZ Bučovice SolidCAM a SolidWorks. Čtyři programátoři využívají CAD/CAM systém především pro přípravu 2osých a 2,5osých operací s korekcí průměru nástroje. NC programy chystají včetně technologického postupu, který zahrnuje volbu řezných podmínek a strategií obrábění. Programátoři současně zastávají funkci technologa.

SolidCAM a SolidWorks do firmy dodala společnost SolidVision již před deseti lety. Důvodem výběru byly zkušenosti programátorů, kteří měli příležitost programovat v SolidCAMu při studiu na Střední škole technické a ekonomické v Brně. Jeho výhody spatřují v příjemném uživatelském prostředí, intuitivním přístupu k ovládání, volbě strategií, v úspoře času a technologickém průvodci, který používají pro volbu řezných podmínek.

Volba CAD/CAM řešení byla pro vedení firmy zásadní. Dnes si průběh zpracování zakázek bez jeho nasazení do procesu výroby nedovedou představit. Časy, kdy se firma spoléhala na proces výroby založený na přípravě NC kódů seřizovači přímo na stroji, již pominula.

Programátoři chválí pravidelné pořádání on-line seminářů o novinkách a tipech i povedenou společenskou akci SolidDays. Na tomto každoročním uživatelském setkání, které pořádá společnost SolidVision, si vyměňují zkušenosti s ostatními uživateli, získávají nové znalosti a vždy se zajímají o novinky, tipy a triky, které mohou využít pro efektivní programování v SolidCAMu.

SolidCAM používají ve firmě čtyři programátoři
SolidCAM používají ve firmě čtyři programátoři
Seřizovací list formy pro lisování plastů je doprovodnou a nezbytnou dokumentací výroby. Seřizovač podle uvedených údajů upíná a seřizuje polotvar na stůl v pracovním prostoru stroje
Seřizovací list formy pro lisování plastů je doprovodnou a nezbytnou dokumentací výroby. Seřizovač podle uvedených údajů upíná a seřizuje polotvar na stůl v pracovním prostoru stroje

Obráběné materiály

Sortiment obráběných materiálů je ve firmě JKZ Bučovice rozmanitý a je daný portfoliem prodávaných materiálů. Firma běžně obrábí zušlechtěné a houževnaté korozivzdorné oceli s poměrně dobrou obrobitelností, které jsou vhodné pro výrobu lisovacích forem. Nejčastěji se zpracovávají obráběním oceli 1.2311, 1.2312, 1.2316, 1.2343, 1.2738 a 1.2085. Třískovým obráběním se opracovávají rozměrově stabilní a s velmi nízkým zbytkovým pnutím kalené a popuštěné nástrojové oceli Toolox 33 a Toolox 44. Z konstrukčních ocelí, které mají velmi dobrou obrobitelnost a tvarovou stabilitou po tepelném zpracování, jsou to oceli 1.050 a 1.1191. Ty jsou vhodné pro středně namáhané díly.

Nástrojové vybavení

Vzhledem k velkým rozměrům polotovarů jsou ve firmě hojně používány řezné nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami. Pro obrábění se používají průměry fréz od velikosti 20 mm. Přeostřování monolitních fréz s většími průměry by bylo finančně nevýhodné.

Strojový park

Hlavní část výroby probíhá na strojích od zlínského výrobce Trimill. Ve strojovém parku firmy JKZ Bučovice najdete tříosé vertikální centrum VC 2314 a VC4525, čtyřosé horizontální centrum HC1612, pětiosé vertikální centrum VU 3019 a VF4525 a sedmiosé horizontální centrum HF2012. Všechna tato obráběcí centra jsou řízena řídicím systémem Heidenhain. Strojový park doplňují dva CNC obráběcí stroje od japonského výrobce Makino. Výroba polotovarů se provádí na čtyřosých horizontálních centrech a61nx a a81nx s řídicím systémem Fanuc. Portugalský čtyřosý horizontální vrtací stroj Heto Power 2000 se používá pro vrtání hlubokých děr.

Výroba části formy pro lisování plastů na sedmiosém CNC obráběcím stroji Trimill HF2012
Výroba části formy pro lisování plastů na sedmiosém CNC obráběcím stroji Trimill HF2012

Úprava a odladění postprocesoru

Ve spolupráci s firmou SolidVision byly pro všechny CNC stroje ve výrobě postupně vytvořeny postprocesory. Postprocesory jsou vytvořeny a odladěny v souladu se specifickými potřebami konkrétního stroje a také dle požadavků programátorů.

Společnost JKZ Bučovice má dobré praktické zkušenosti se speciální úpravou postprocesoru pro CNC obráběcí stroj Heto Power 2000 na vrtání hlubokých otvorů. Jedná se o technologii výroby, kde jsou vrtány otvory od průměru 0,7 mm do 40 mm dělovými vrtáky. Před použitím dělového vrtáku je nutné vyvrtat pilotní otvor tzv. pilotním vrtákem. Následuje výměna nástroje za dělový vrták, který najíždí do pilotního otvoru za snížené posuvové rychlosti a otáček. Po najetí do pracovní hloubky se otáčky i posuvová rychlost zvýší na pracovní. Přívod procesní kapaliny do místa řezu je řešený dutinou vedenou tělem vrtáku.

Na základě praktických zkušeností se firma vrtání příliš malých otvorů vyhýbá a volí optimální řešení, kdy zákazníkům doporučuje vrtání děr od průměru 6 mm. Celý tento technologicky náročný proces bylo nutné vyladit v postprocesoru stroje, aby byl výstupní program korektní a obsluha stroje nemusela do průběhu výroby zasahovat. Celou technologii výroby tak připravuje programátor přímo v SolidCAMu. Za úpravu, odladění postprocesoru a technickou podporu pro CNC obráběcí stroj Heto Power2000 s řídicím systémem Fagor vděčí firma JKZ Bučovice dodavateli CAM řešení, společnosti SolidVision. Její technici přistupovali k úpravě postprocesoru ohleduplně a vstřícně, tak jak si CAD/CAM oddělení firmy přálo.

Expanze na trhu a rozvoj firmy

Ve třísměnném provozu firmy pracuje okolo 110 zaměstnanců a z důvodu zvýšené poptávky zamýšlí rozšířit kapacitu výroby přístavbou nové haly a administrativní budovy. Letos firma obnoví strojový park o dva CNC obráběcí stroje od japonského výrobce Makino. S tím souvisí i nábor nových kvalifikovaných CAM programátorů, seřizovačů a obsluhy CNC obráběcích strojů s praktickými zkušenostmi. Zkušených zaměstnanců je však v regionu nedostatek a uspokojení poptávky je pravděpodobně v nedohlednu, jako je tomu obecně v celém strojírenském průmyslu.

Vynaložený kapitál na nákup CAD/CAM řešení SolidCAM se prakticky osvědčil z pohledu urychlení procesu výroby, snížení zmetkovitosti a zkrácení programovacích časů. Firma JKZ Bučovice uvažuje o nákupu dalších licencí SolidCAMu, které souvisí s rozšířením pracovních míst o CAM programátory. Vzhledem k základnímu typu výroby, který zahrnuje výrobu pomocí 2osých a 2,5osých operací, rozvoj používaného CAM řešení o přídavné moduly firma prozatím nezamýšlí. S ohledem na zaběhlou a spolehlivou spolupráci osloví JKZ Bučovice o dodání nových licencí současného dodavatele, společnost SolidVision.

Fotografie: Marek Pagáč

Komentáře