Kopírování dílu ve SketchUpu je možné provádět hned několika způsoby. Podívejme se na ně společně.

Kopírování ve SketchUpu dělíme na dva základní typy:

  • kopírování v kruhu (funkce Otočit),
  • kopírování v linii (funkce Přesunout/zkopírovat).

 

Kopírování v kruhu (kruhové pole)

A) Znáte počet prvků a jejich úhel natočení

Při kopírování v kruhu se používá funkce Otočit, kterou spustíte v menu Nástroje. Po spuštění funkce vyberte objekt ke kopírování.

Kopírování v kruhu užitím funkce Otočit
Kopírování v kruhu užitím funkce Otočit

Tip: Funkci Otočit spustíte klávesou Q.

Definuje střed otáčení, stiskněte klávesu Ctrl, otočením původního objektu vytvořte kopii a zadejte potřebný úhel otočení.

Kopírování objektu užitím funkce Otočit se stisknutou klávesou Ctrl
Kopírování objektu užitím funkce Otočit se stisknutou klávesou Ctrl

Jakmile je vytvořena kopie původního objektu v požadovaném potočení, zadejte příkaz x?, kde x představuje násobení a otazník počet kopií. Zadáním počtu instancí vytvoříte vícečetnou kopii v požadovaném úhlu natočení.

Překopírování elementů ložiska pomocí funkce otočit s klávesou Ctrl po zadání potřebného počtu elementů
Překopírování elementů ložiska pomocí funkce otočit s klávesou Ctrl po zadání potřebného počtu elementů

 

B) Znáte počet prvků, maximální úhel a chcete zachovat stejný odstup prvků

Vyberte objekt určený ke kopírování, spusťte funkci Otočit a definujte střed otáčení. Zadejte potřebný úhel natočení, ve kterém se mají objekty rozmístit se stejnými odstupy.

Kopírování objektu v momentě, kdy nezáleží na rozteči jednotlivých objektů, ale na celkové rozteči
Kopírování objektu, kdy nezáleží na rozteči jednotlivých objektů, ale na celkové rozteči

Zadáním hodnoty /?, kde lomítko představuje dělení a otazník počet dílů, určíte rozmístění objektů v potřebných roztečích.

Počet zkopírovaných elementů po zadání hodnoty /6
Počet zkopírovaných elementů po zadání hodnoty /6

 

Kopírování v linii (lineární pole)

Pro kopírování objektů v linii použijte:

  • menu Upravit → Kopírovat,
  • klávesové zkratky Ctrl + C a Ctrl + V, nezáleží-li na pozici vkládaného objektu,
  • menu Upravit → Vložit na místo, chcete-li zkopírovat objekt přesně do souřadnic původního objektu.
Kopírování objektů přes menu Upravit → Kopírovat
Kopírování objektů přes menu Upravit Kopírovat
Vložení na místo původního objektu
Vložení na místo původního objektu

Zkopírujete-li objekt do prostředí SketchUpu, můžete s ním libovolně pohybovat funkcí Přesunout/zkopírovat. Dále je možné použít obdobných příkazů jako při kopírování v kruhu. Vyberte objekt, spusťte funkci Přesunout/zkopírovat a zmáčkněte klávesu Ctrl. V takovém případě dojde k nakopírování původního objektu, který umístíte do potřebné pozice, či rozteče.

Kopírování v linii
Kopírování v linii

Tip: Přesné umístění zkopírovaného objektu provedete zadáním vzdálenosti do příkazového řádku.

Zkopírování objektu do požadované vzdálenosti
Zkopírování objektu do požadované vzdálenosti

Zadání konkrétní rozteče a textu x?, dojde k nakopírování objektu v dané rozteči a v potřebném počtu.

Kopírování zadáním rozteče a počtu kopií
Kopírování zadáním rozteče a počtu kopií
Vytvořená kopie původního objektu
Vytvořená kopie původního objektu

Alternativně je možné zadat celkovou rozteč a příkazem /? a definovat rozložení dílů v dané celkové rozteči.

Kopírování objektů pomocí zadání rozteče a počtu prvků, které mají být do rozteče umístěny
Kopírování objektů pomocí zadání rozteče a počtu prvků, které mají být do rozteče umístěny

Komentáře