Při tvorbě modelů pro stavebnictví a architekturu je užitečné umět vytvářet dílčí prvky staveb. Mezi ty často používané patří točité schodiště.

Jak na točité schodiště ve SketchUpu, si ukážeme v dnešním návodu:

Nejprve je třeba vytvořit dvě kružnice
Nejprve je třeba vytvořit dvě kružnice
Vnější kružnice představuje vnější obrys schodiště a vnitřní kružnice vnitřní obrys schodiště
Kružnice s větším poloměrem představuje vnější obrys schodiště, druhá pak vnitřní obrys schodiště

Tip: Funkci Kružnice je možné spustit zmáčknutím klávesy C, nebo klikněte na příslušnou ikonu v daném panelu nástrojů. Funkce je rovněž k nalezení v záložce Kreslení (Draw) → Tvary (Shapes) → Kružnice (Circle).

Vzniknuvší kružnice je pak třeba rozdělit čárou
Vzniklé kružnice je pak třeba rozdělit čárou

Tip: Funkci Čára spustíte zmáčknutím klávesy L, nebo je možné kliknout na příslušnou ikonu v daném panelu nástrojů. Zmiňovaná funkce je rovněž k dispozici v záložce Kreslení (Draw) à Čáry (Lines) à Čára (Line).

Jakmile jsou kružnice rozděleny, tak odstraňte vnitřní plochu menší kružnice
Jakmile jsou kružnice rozděleny, odstraňte vnitřní plochu menší kružnice

Dále je třeba použít funkci Otočit (Rotate).

Tip: Funkci Otočit je možné spustit zmáčknutím klávesy Q, nebo je možné kliknout na příslušnou ikonu v daném panelu nástrojů. Funci Otočit rovněž naleznete v záložce Nástroje (Tools) à Otočit (Rotate).

Vyberte linie spojující malou velkou kružnici. Osu otáčení zadejte do středu kružnic (např. kliknutím do počátku souřadného systému, pokud jste z počátku souřadného systému kreslili kružnice). Dále podržte klávesu Ctrl (dojde ke kopírování) a zadejte požadovaný úhel natočení (např. 15°)
Vyberte linie spojující malou velkou kružnici. Osu otáčení zadejte do středu kružnic (např. kliknutím do počátku souřadného systému, pokud jste z počátku souřadného systému kreslili kružnice). Dále podržte klávesu Ctrl (dojde ke kopírování) a zadejte požadovaný úhel natočení (např. 15°)
První čára otočená o požadovaný úhel je vytvořena
První čára otočená o požadovaný úhel je vytvořena
Zadáním hodnoty (180°/zadaný úhel otočení) krát (např. „12x“) dojde k prokreslení i ostatních čar v zadaném úhlu. Dále vyberte všechny objekty a vytvořte z nich skupinu
Zadáním hodnoty (180°/zadaný úhel otočení) krát (např. „12x“) dojde k prokreslení i ostatních čar v zadaném úhlu
Dále vyberte všechny objekty a vytvořte z nich skupinu
Dále vyberte všechny objekty a vytvořte z nich skupinu
Editujte vytvořenou skupinu a kopírujte jeden vybraný element (Ctrl+C)
Editujte vytvořenou skupinu a kopírujte jeden vybraný element (Ctrl+C)
Následně jej vložte na místo: Upravit (Edit) à Vložit na místo (Paste in place)
Následně jej vložte na místo: Upravit (Edit) → Vložit na místo (Paste in place)
Z vloženého elementu vytvořte komponentu
Z vloženého elementu vytvořte komponentu
Klikněte na element pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Vytvořit komponentu (Make Component)
Klikněte na element pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Vytvořit komponentu (Make Component)
Editujte vytvořenou komponentu a použijte funkci Tlačit/táhnout (Push/Pull). Zadejte požadovanou výšku stupně (například 175 mm)
Editujte vytvořenou komponentu a použijte funkci Tlačit/táhnout (Push/Pull)
Zadejte požadovanou výšku stupně (například 175 mm)
Zadejte požadovanou výšku stupně (například 175 mm)

Tip: Funkci Tlačit/táhnout spustíte zmáčknutím klávesy P, nebo kliknutím na příslušnou ikonu v daném panelu nástrojů. Funkce je k dispozici rovněž v záložce Nástroje (Tools) → Otočit (Rotate).

Vytvořenou komponentu dále překopírujte pomocí funkce Otočit.
Vytvořenou komponentu dále překopírujte pomocí funkce Otočit
Při kopírování držte klávesu Ctrl a zadejte hodnotu 360°/zadaný úhel natočení mínus jedna
Při kopírování držte klávesu Ctrl a zadejte hodnotu 360°/zadaný úhel natočení mínus jedna
Bude vytvořen prstenec, který obsahuje počet prvků (komponent) dle zadaného úhlu dělení kruhu
Bude vytvořen prstenec, který obsahuje počet prvků (komponent) dle zadaného úhlu dělení kruhu
V tuto chvíli vyberte všechny komponenty
V tuto chvíli vyberte všechny komponenty
Pomocí klávesy Shift jeden komponent od vyberte
Pomocí klávesy Shift jeden komponent z výběru odstraňte
Zbývající komponenty pomocí funkce Přesunout/zkopírovat posuňte o výšku stupně nad nevybraný komponent
Zbývající komponenty pomocí funkce Přesunout/zkopírovat posuňte o výšku stupně nad nevybraný komponent
Následně opět pomocí klávesy Shift odznačte další stupeň a pomocí funkce Přesunout/zkopírovat posuňte zbývající stupně o stupeň výš
Následně (opět pomocí klávesy Shift) odeberte z výběru další stupeň a pomocí funkce Přesunout/zkopírovat posuňte zbývající stupně o výšku stupně výš
Takto pokračujte dokud, nejsou všechny stupně posunuty o výšku stupně od stupně předcházejícího
Takto pokračujte, dokud nejsou všechny stupně posunuty o jednu výšku stupně od stupně předcházejícího
Nyní je již vytvořeno točité schodiště. Následně je možné schodiště editovat.
Nyní je již vytvořen zárodek točitého schodiště. Následně je možné schodiště editovat
Díky tomu, že jsou stupně vytvořeny jako komponenty, stačí vždy editovat jen jeden stupeň
Díky tomu, že jsou stupně vytvořeny jako komponenty, stačí vždy editovat jen jeden stupeň
Povrch stupně můžete například vybarvit.
Povrch stupně můžete například vybarvit
Dále je možné upravit spodní stranu stupně tak, aby na ní vznikla hladká plocha
Dále je možné upravit spodní stranu stupně tak, aby na ní vznikla hladká plocha
Editujte komponentu stupně a pomocí funkce Přesunout/zkopírovat přesuňte spodní hranu stupně tak, aby lícovala s horní hranou stupně předcházejícího
Editujte komponentu stupně a pomocí funkce Přesunout/zkopírovat přesuňte spodní hranu stupně tak, aby lícovala s horní hranou stupně předcházejícího
V tuto chvíli tedy již je vytvořeno točité schodiště
V tuto chvíli již je vytvořena hlavní část točitého schodiště
V úpravách samozřejmě můžete pokračovat dále. Například dodělejte zábradlí, změňte stupnice a podobně
V úpravách samozřejmě můžete pokračovat, například doplnit zábradlí, změnit stupnice a podobně

Komentáře