Ve výběrovém řízení na dodávku 3D/PLM řešení na bázi CATIA V5 a ENOVIA SmarTeam pro projekt MOSTA (Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu) zvítězila v loňském roce společnost Technodat. A to především na základě znalostí dané problematiky v leteckém průmyslu a na základě již úspěšně realizovaného podobného projektu v rovněž kunovické společnosti Evektor.

Jako každý den v tomto „týdnu s firmou Technodat“ opět připomínáme, že se blíží termín konání dvoudenního semináře společnosti Technodat: ve dnech 8. a 9. června se bude v hotelu Zámek Čejkovice konat PLM Forum 2011.

Výzkumně-vývojový projekt MOSTA řeší významnou modernizaci malého dopravního letounu s využitím nejnovějších poznatků v oblasti vývoje letadlové techniky a technologie výroby.

Realizace projektu MOSTA povede ke zvýšení maximálního platícího zatížení letounu, k zlepšení výkonů letounu v teplých a vysokohorských podmínkách s použitím nové verze turbovrtulového motoru GE H8XX a nové vrtule AV 725, k prodloužení životnosti, k zavedení moderních systémů údržby, ke zvětšení zavazadlových prostorů, k zvýšení cestovní rychlosti, k prodloužení maximálního doletu a ke koncepčně novému řešení konstrukce křídla s podstatně většími palivovými nádržemi a významně nižší pracností výroby.

Na řešení se podílí konsorcium 13 řešitelů, mezi nimiž jsou dvě výzkumně-vývojové organizace a jedna vysoká škola.

Pohled na závod AircraftIndustries
Pohled na závod Aircraft Industries

Aircraft Industries

Společnost Aircraft Industries je významným světovým výrobcem malých dopravních letounů. Výroba a obchodní činnosti firmy úzce navazují na tradice výroby letadel v Kunovicích (LET) a společnosti AVIA Letňany, která v Kunovicích vyráběla letadla již od roku 1936.

Z historie výroby letadel v Kunovicích

 • V roce 1936 vznikl v Kunovicích pobočný závod továrny na letadla AVIA Letňany. Po svém vzniku fungoval jako opravárenský závod letounů typu AVIA. Po okupaci Československa fungoval rovněž jako opravárenský závod, tentokráte pro německou armádu. Po skončení války byl podnik znárodněn a opravoval snad všechny typy letounů, které v tehdejším Československu létaly.
 • Na začátku 50. let byla zahájena výstavba nového závodu (dnešní areál podniku), do kterého se přesunula výroba v té době vyráběného sovětského stroje JAK 11. Později byla v podniku vyráběna modernizovaná verze letounu AERO Ae 45 resp. AERO Ae 145.
 • V roce 1957 přistoupil podnik ke konstrukci prvního samostatného letounu L 200 Morava, a o čtyři roky později ke konstrukci zemědělského letounu Z 37 Čmelák. Společnost vyráběla i cvičný proudový letoun L 29. V roce 1969 byl zalétán snad nejúspěšnější výrobek Kunovického závodu, letoun L 410. Tohoto letounu bylo v různých verzích a modifikacích vyrobeno přes 1000 ks. Od začátku 90. let minulého století byl vyvíjen a testován nový čtyřicetimístný letoun L 610 G.
 • Již od svého vzniku měl podnik ve svém programu výrobu bezmotorových letounů. Nejúspěšnějším větroněm tohoto podniku je L 13 Blaník exportovaný do 43 zemí. Celkem bylo do roku 1982, kdy byla výroba ukončena, vyrobeno 2649 Blaníků. Od roku 1988 je vyráběn dvoumístný celokovový L 23 a od roku 1991 jednomístný celokovový L 33.
 • Podnik se také ve své historii podílel na několika neleteckých výrobách od radiolokace až po automobilový průmysl. V současné době se podílí na několika projektech, při kterých spolupracuje s renomovanými evropskými i světovými výrobci letadel.
 • Na začátku 90. let byla struktura původně státního podniku změněna na akciovou společnost a zprivatizována. Jeho 100% vlastníkem se stal holding AERO.
 • V roce 1998 se většinovým akcionářem stala americká společnost AyresCorporation Inc., která zahájila vývoj nákladního letounu LM 200 Loadmaster.
 • Posledním vlastníkem se stala v září roku 2005 firma Pamco a byla vytvořena opět nová společnost. Podnik nyní úspěšně vystupuje pod názvem Aircraft Industries. Za krátkou dobu své existence doznala společnost Aircraft Industries značných změn, prochází rozsáhlou restrukturalizací, získala řadu nových zakázek jak na výrobu nových a repasovaných letounů L 410, tak na jejich servis a také úspěšně rozvíjí kooperační zakázky.
 • V červnu roku 2008 se vlastníkem 51 % akcií podniku stala významná ruská průmyslová společnost Ural Mining and MetallurgicalCompany (UGMK). 49 % akcií vlastní česká skupina Pamco.

Současné cíle společnosti

 • Vyrábět letouny nejvyšší kvality pro bezpečnou a spolehlivou leteckou přepravu pasažérů i zboží, a to s co nejnižšími náklady.
 • Udržet vysoké úrovně doprovodných služeb a usilujeme tak o vybudování dlouhodobých, vzájemně výhodných vztahů s našimi zákazníky a partnery.
 • Stát se plnohodnotnými partnery vyspělých světových výrobců v leteckém průmyslu.
 • Stát vyhledávaným zaměstnavatelem, který láká talentované lidi nejvyššího kalibru, a nabídnout motivující, dynamické a náročné pracovní prostředí.
 • Pokračovat ve spolupráci s domácími a zahraničními firmami v oblasti kooperační výroby. V roce 2009 například pokračovaly dodávky pro britskou firmu GKN Aerospace. Aircraft Industries tomuto podniku již více než 15 let dodává sestavy pro motorové gondoly letounu EADS CASA CN-235 a od roku 2006 také díly pro letoun Boeing 787. Z českých obchodních partnerů se úspěšně vyvíjí spolupráce například se Škodou Vagónka v oblasti obrábění a tváření či výrobcem autobusů Iveco Vysoké Mýto.
 • Patřit k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu, společnost aktuálně zaměstnává více než 650 lidí.

Pohled generální ředitelky společnosti Ilony Plškové do budoucnosti: Od roku 2011 bychom chtěli vyrábět zcela nový letoun L 410, zpočátku v počtu deseti až dvanácti kusů ročně.

L-410
L-410

Letoun L 410

Dopravní a transportní letoun L 410 je předurčen především pro regionální dopravu. L 410 dokáže přistát na malých a neupravených letištích, vydrží v extrémních podmínkách od +50 °C do -40 °C, pojme 19 cestujících nebo 1 710 kg nákladu. Jeho vývoj začal v 60. letech minulého století, prototyp vzlétl 16. dubna 1969. V Kunovicích vznikla asi tisícovka letounů L 410, v roce 2008 bylo ve světě v provozu ještě 350 kusů, do roku 1989 dominoval mezi zákazníky Sovětský svaz. Tamní Aeroflot je zařadil do své flotily, přičemž L 410 bylo jediným letadlem zahraniční výroby a vývoje, které používal.

Letouny, vyznačující se schopností vzletu a přistání na krátké, nezpevněné ploše a dobrým výkonem ve vysokých nadmořských výškách i při extrémních teplotách, se prodávaly i do dalších zemí, mnohdy právě přes Sovětský svaz do „spřátelených“ zemí Asie, Afriky či Jižní Ameriky. V současnosti lze na L 410 narazit takřka po celém světě, několik desítek jich létá v Evropě.

technodat-projekt-mosta-03

Projekt MOSTA

Předpokládaná doba trvání projektu je 4 roky, předpokládané celkové náklady na projekt jsou 460 mil. Kč, přiznaná výše podpory činí 238 mil. Kč. Náplň práce v projektu je rozložena do tří základních etap, které se budou v průběhu projektu vzájemně prolínat:

 1. Analýzy a konstruování
 2. Stavba prototypů
 3. Testování a dokumentace

Do projektu jsou kromě Aircraft Industries zapojeny následující subjekty z leteckého průmyslu: Avia Propeller, Evektor, GE Aviation Czech, Jihlavan, Jihostroj, MESIT, SVÚM, Aero Vodochody, UNIS, VR Group, VUT Brno a VZLÚ.

Prodloužení nosové části trupu z důvodu zvětšení předních zavazadlových prostorů
Prodloužení nosové části trupu z důvodu zvětšení předních zavazadlových prostorů

Technické a provozní cíle projektu

 • Zvýšení maximálního platícího zatížení
 • Zvětšení zavazadlových prostorů
 • Zvýšení cestovní rychlosti
 • Zvětšení doletu
 • Zlepšení výkonů letounu v teplých a vysokohorských podmínkách
 • Prodloužení životnosti minimálně na 30 000 letových hodin
 • Zavedení moderních systémů údržby – údržba podle stavu
 • Zlepšení technicko-ekonomických parametrů přístrojů a agregátů
 • Zjednodušení konstrukce (snížení pracnosti výroby)
 • Modernizace přístrojového vybavení pilotní kabiny
Modifikace střední části trupu
Modifikace střední části trupu

Makroekonomické přínosy projektu

 • Rozšíření a kvalitativní růst výzkumně vývojových kapacit leteckého průmyslu v ČR
 • Udržení a zvýšení počtu pracovních míst u všech firem podílejících se na řešení projektu
 • Impulz pro inovaci leteckých motorů, vrtulí a agregátů, zlepšení konkurenceschopnosti těchto výrobků na světovém trhu
 • Větší šance na zapojení ČR do evropských a světových projektů v oblasti výzkumu, vývoje a výroby letecké techniky díky živým a rozvíjejícím projektům finální výroby letadel, leteckých motorů a vrtulí
 • Využití know-how a synergických efektů vytvořených v rámci dřívějších výzkumných a vývojových aktivit českého leteckého průmyslu
Modifikace zadní části trupu
Modifikace zadní části trupu

Projekt implementace 3D/PLM řešení v rámci projektu MOSTA

Ve výběrovém řízení na dodávku 3D/PLM řešení na bázi CATIA V5 a ENOVIA SmarTeam pro projekt MOSTA zvítězila společnost Technodat. A to především na základě znalostí dané problematiky v leteckém průmyslu a na základě již úspěšně realizovaného podobného projektu v rovněž kunovické společnosti Evektor.

Aktuální stav projektu implementace 3D/PLM řešení

Projekt implementace byl zahájen 11. srpna 2010, poté následovala před-implementační analýza, která byla akceptována 20. října 2010, paralelně probíhala vlastní implementací řešení, 15. září 2010 byl předán PLM systém s datovým modele odvozeným od projektu „Evektor“ do konstrukce. Následovala on site podpora v sídle zákazníka a základní a pokročilé školení CATIA, ENOVIA SmarTeam pro pracovníky konstrukce a produktu ENOVIA DV1 pro útvary mimo konstrukci, součástí školení byl i tzv. metodický den Technodat/Evektor. V další fázi byla nastartována customizace řešení a integrace s ERP systémem Infor LN, přizpůsobení systému požadavkům projektu MOSTA, byly rovněž zahájeny práce v oblasti změnových procesů, správy kusovníků a jejich položek a spolupráce s externí organizací. V podzimních měsících roku 2010 byl rovněž instalován systém Engineering Base Cable (AUCOTEC) pro podporu práce elektro-konstruktérů a proběhlo zaškolení jeho uživatelů.

Rozvoj projektu v pro nejbližší období

Od začátku roku 2011 pokračuje projekt implementace PLM systému těmito aktivitami: testováním schvalovacích procesů, prací na tvorbě interface ENOVIA SmarTeam/Infor LN, školením v závěru roku 2011 pořízeného produktu pro tvorbu dokumentace a 3D komunikaci 3DVIA Composer. Dochází tedy k postupnému rozšiřování systému v organizaci a tím pádem k dokončování první etapy projektu přesně podle jeho zadání, v závěru završeného optimalizací celého řešení.

Modifikace sestavovacích přípravků ocasních ploch
Modifikace sestavovacích přípravků ocasních ploch

Vize cílového nasazení 3D/PLM řešení v celé organizaci Aircraft Industries

3D reprezentace výrobku, v tomto případě inovovaného letounu L410 E20, jako základní komunikační prostředek a PLM jako hlavní integrující informační systém v celé organizaci Aircraft Industries včetně návaznosti na řízení výroby, subdodavatelé, obchod, marketing atd.

Zajímavé odkazy

Aircraft Industries, a. s.
L-410 dává práci pěti stům lidí i po 40 letech (Aktuálně.cz)
www.l410.cz
LET L-410 TurboletPhotos
L-410 na YouTube

Webové stránky článku: http://www.technodat.cz/inovace-letounu-l410-e20-projekt-mosta-v-aircraft-industries-a-s

Komentáře