Robotizace a automatizace průmyslové výroby se stává nedílnou součástí výrobního cyklu každého odvětví. Také v oblasti přesného obrábění, kde tradiční stroje jako soustruhy a frézky nahrazují roboti, schopní svojí flexibilitou předčít i obráběcí centra.

Na rychlý rozmach používání robotů ve strojírenské výrobě zareagoval výrobce CAM systému SprutCAM a do nejnovější verze programu s označením SprutCAM 8 implementoval modul SprutCAM Robots, který slouží k programování průmyslových robotů.

CAM systém SprutCAM 8 s modulem Robots umožňuje programovat obrábění s pomocí průmyslových robotů.
CAM systém SprutCAM 8 s modulem Robots umožňuje programovat obrábění s pomocí průmyslových robotů.

SprutCAM Robots díky kinematickým schématům umožňuje vytvářet a ladit kontrolní programy bez použití samotného robota. Verze Robots slouží k rychlému výpočtu složitých 3D pohybů robota včetně jeho koncových efektorů.

Ovládané typy robotů

SprutCAM umožňuje programovat roboty od nejznámějších dodavatelů, jako jsou Stäubli, Fanuc, Kuka nebo ABB. Program obsahuje přímo knihovnu těchto průmyslových robotů. Díky aplikaci MachineMaker navíc umožňuje uživateli samostatně vytvářet kinematické 3D modely všech průmyslových robotů a jejich následné připojení do již existující knihovny. Funkčnost programu tak není omezena jen na výše zmíněné značky, ale je ho možné využít i k ovládání ostatních robotů.

3D dráhy robota při obrábění modelu mohou být generovány s využitím všech strategií obrábění s ohledem na specifickou kinematiku robota. SprutCAM Robots nabízí možnost vytvářet programy pro 2,5D až 5D frézování, ořezávání tvarových dílů, svařování, vrtání, gravírování a laserové řezání.

Strategie obrábění u robotů jsou používány stejným způsobem, jako u klasických CNC strojů. Nastavení os robota při průjezdech lze ve SprutCAM Robots korigovat. Programování robotů ve SprutCAM Robots umožňuje zafixovat pozici robota v prostoru. Zafixování robota lze provést do svislé, vodorovné, převrácené, anebo jakékoliv polohy v robotické buňce. Dále je možné sledovat hodnoty na jednotlivých osách robota.

Simulace obrábění a postprocessing

V procesu vývoje řídicího programu se provádí simulace obrábění, která umožní detekovat kolize ve fázi kontroly. Tímto se minimalizuje vznik nejčastějších kolizí, jako jsou kolize překročení povolených limitů na jednotlivých osách robota, nebo kontrola singularity v pracovním posuvu i v rychloposuvu, či kolize ramene robota s dílem.

Vestavěný generátor postprocesorů umožňuje vyvíjet, upravit a nastavit postprocesor pro řídicí systém stroje od různých výrobců. Postprocesor lze programovat nezávisle na počtu os stroje. Ovládací program tak může být tvořen s ohledem na další typy os, jako jsou lineární osa robota a polohovací zařízení obrobku v pracovním prostoru buňky. Tyto vlastnosti poskytují možnost obrábění například dlouhých dílů nebo následné obrábění několika dílů, které se nacházejí v pracovní oblasti robotické buňky.

Ovládání nejen robotů

Program SprutCAM je vyvíjen jako univerzální CAM systém, který umožňuje programovat 2/4osé elektroerozivní drátové řezačky, laserové vypalovačky, soustruhy i s poháněnými nástroji a protivřetenem, tří až pětiosá frézovací centra a průmyslové roboty. Tento software tak využívají výrobní firmy ve všech oblastech průmyslu, od strojírenství, přes výrobce forem, v automobilovém průmyslu, letectví, dřevozpracujícím průmyslu nebo v elektroprůmyslu.

Díky jednoduchosti ovládání, snadnému generování NC kódu, propojení s nejpoužívanějšími CAD systémy, možností ovládat prakticky jakýkoli stroj díky aplikaci MachineMaker i široké možnosti výběru obráběcích cyklů, získává program SprutCAM stále větší oblibu.

Práci v systému SprutCAM si každý zájemce může vyzkoušet na třicetidenní zkušební verzi, která je poskytována na vyžádání zdarma. Není nijak omezena a lze z ní generovat i NC kódy. Veškeré informace jsou k dispozici na internetových stránkách výhradního distributora systému pro Českou republiku a Slovensko, konstrukční kanceláři SoliCAD.

Prezentace společnosti SoliCAD, napsal Jiří Brožek.

www.solicad.com

 

Komentáře