Ačkoliv se o aplikacích pro kreslení ve 2D už příliš nehovoří, představují dosud mocné tři čtvrtiny celosvětové instalované báze CAD softwaru. Za zcela profesionální 2D řešení už přitom nemusíte ani platit.

Výrobci CAD softwaru logicky prosazují moderní 3D software, jehož výhody jsou v mnoha oblastech využití neoddiskutovatelné. Na druhou stranu je zde však stále ještě ohromná skupina uživatelů, kteří si vystačí s 2D CADem. Podle některých průzkumů se jedná až o 75 % všech nainstalovaných CAD licencí.

Stejně jako je pravdou, že pro mnohé konstruktéry je 2D CAD dostatečným nástrojem pro realizaci jejich potřeb, platí i to, že už se tento segment dlouhá léta prakticky nemá kam vyvíjet. S přispěním prodejců ve snaze prosazovat komerčně nyní zajímavější 3D aplikace, kteří uživatelskou bázi 2D využívají jako výchozí loviště pro své budoucí zákazníky migrované na 3D, se tak z aplikací pro kreslení ve dvou rozměrech stala komodita a jako takové postupně začaly ztrácet svůj obchodní potenciál.

Loňská studie společnosti Jon Peddie Research uvádí, že v roce 2012 činily tržby za 2D CAD zhruba jednu třetinu z celkových šesti miliard dolarů, které CAD software svým producentům vydělal. Velký díl na přetrvávajícím komerčním úspěchu 2D CAD softwaru jistě hraje AutoCAD spolu s verzí LT, jenž stál u zrodu fenoménu dostupných konstrukčních aplikací na platformě PC a mnozí konkurenti jej v průběhu času pouze slepě okopírovali.

AutoCAD a ti druzí

Ačkoliv přesná čísla nejsou známa, tvoří dosud AutoCAD a AutoCAD LT velmi významnou příjmovou položku pro samotný Autodesk, který vedle něj za 31 let svojí existence vyprodukoval ohromné množství dalšího softwaru a dlouhá léta prosazuje právě především 3D řešení.

Vedle toho je zde spousta dalších značek 2D CAD softwaru, jenž se AutoCADu více či méně podobá a využívá shodné datové formáty DWG a DXF s různou měrou opravdové kompatibility. Tyto aplikace o uživatele bojují zejména nízkou cenou v rozmezí zhruba tří až dvaceti tisíc korun za licenci.

V posledních třech letech se přitom objevila zcela nová kategorie 2D CAD softwaru, který má dva velmi zajímavé znaky – je skutečně profesionální a přitom úplně zadarmo. Motivací výrobců těchto programů je vybudování své vlastní komunity uživatelů závislých na 2D řešení, z nichž by bylo možné časem udělat platící zákazníky, pakliže se nechají zlákat nabídkou vybavenější verze daného bezplatného softwaru, nebo jeho placeným 3D nástupcem. Tuto – z pohledu trhu – agresivní cenovou politiku přijali za své společnosti Siemens PLM Software a Dassault Systèmes, z nichž každá již delší dobu nabízí bezplatný 2D CAD. V případě softwaru DraftSight od druhé jmenované firmy, jde skutečně o klon AutoCADu, a to funkcemi i vzhledem, jenž připomíná jeho populární starší verze před velkým redesignem uživatelského rozhraní v roce 2008.

Zdarma i pro komerční použití

Zatímco pro Siemens a Dassault je nabídka bezplatného 2D CADu logická i proto, aby z ekosystému svých zákazníků vytěsnili poslední zbytky konkurence (neboť AutoCAD dosud přežívá jako pomůcka pro tvorbu výkresů ve většině firem, jež přešly na 3D software konkurenčních značek), je zde ještě jeden významný hráč, a to kalifornská firma IMSI/ Design, známá především v oboru stavebního projektování svým softwarem TurboCAD.

Právě ona byla první, kdo trhu představil „alternativu AutoCADu“, kterou bylo možné pořídit zdarma a používat ji i pro komerční účely. Stalo se tak počátkem roku 2009. Přestože o necelý rok později tuto přelomovou událost se svojí nezměrně větší marketingovou silou zastínila Dassault Systèmes uvedením obdobného softwaru DraftSight, DoubleCAD XT se pořád v nabídce IMSI/Design drží, nyní již v páté verzi.

Kdo zvažuje přejít ze svého dosavadního CAD systému na některou ze zde uvedených bezplatných aplikací, měl by si však nejprve ujasnit dvě věci. Zaprvé, zda plánovaný software zcela porozumí datům, jež v něm budou zpracovávána – jakkoliv se totiž výrobci těchto programů snaží, přece jen neobsahují originální formát DWG nýbrž jeho napodobeninu. Proto při jeho čtení i zápisu mohou vykazovat různé anomálie. A zadruhé, zda pro vás útěk k novému dodavateli softwaru nebude představovat komplikaci z hlediska technické podpory. Ta je totiž na rozdíl od samotného softwaru v tomto případě obvykle zpoplatněna.

Všechny tři zmiňované aplikace jsme podrobili redakčnímu testu, abychom posoudili, nakolik jsou schopny nahradit originální AutoCAD, nebo jeho komerční klony. Jejich fungování bylo zkoušeno základními příkazy pro tvorbu výkresové dokumentace, prací s DWG soubory, a také importem a posouzením „benchmarku“ Budweiser ve verzích 2010 a 2013, což je kontrolní DWG soubor vyprodukovaný českou společností CAD Studio.

Solid Edge 2D Drafting

Volně dostupný software Solid Edge 2D Drafting, který slouží pro zpracování výkresové dokumentace a tvorbu schémat, nabízí společnost Siemens PLM Software. Uživatel v něm nalezne základní sadu nástrojů pro asociativní i neasociativní 2D kresbu výkresové dokumentace dle vyžadovaných strojírenských norem. Jeho funkce pokrývají práci s hladinami, bloky, styly čar a se šrafováním. Všechny tyto příkazy i samotné uživatelské prostředí jsou velmi podobné současným verzím AutoCADu. Výkresy lze ukládat jako tzv. draft dokumenty s příponou DFT, jako soubory pro aplikaci AutoCAD ve formátu DXF a DWG nebo pro program MicroStation ve formátu DGN. Dále lze využít exportování výkresů do obrázků ve formátech BMP, JPG nebo TIFF, u kterých se v rozšířeném nastavení může definovat jejich velikost a rozlišení.

Solid Edge 2D Drafting je samostatná aplikace pro jednoduchou tvorbu a úpravy výkresů, vhodná zejména pro uživatele 3D softwaru Solid Edge ST.
Solid Edge 2D Drafting je samostatná aplikace pro jednoduchou tvorbu a úpravy výkresů, vhodná zejména pro uživatele 3D softwaru Solid Edge ST.

Instalační soubor softwaru Solid Edge 2D Drafting najdou uživatelé na stránkách dodavatele po vyplnění krátkého registračního formuláře a obdržení zprávy o úspěšné registraci. Při výběru instalace se ve výchozím seznamu instalačních souborů český jazyk nenachází, proto byla odzkoušena verze ST5 v angličtině. Instalace probíhá bez komplikací a nevyžaduje žádná licenční čísla. Po otevření aplikace se zobrazuje úvodní stránka se základním menu, ve kterém je na výběr otevření nového či existujícího dokumentu. V základním menu se dále nachází několik internetových odkazů pro přístup k uživatelským fórům, galeriím nebo pro přechod na 3D CAD Solid Edge.

Import výkresů s příponou DWG uložených v různých verzích AutoCADu proběhl bez problémů. Nevyskytovaly se žádné potíže s otevíráním dokumentů. Výkresy se podařilo importovat včetně vlastností hladin nastavených v AutoCADu. Při otevření testovacího výkresu Budweiser verze 2010 se však vyskytly výrazné chyby a odchylky, které mohou vznikat i při importu podobně složitých souborů formátu DWG. Nová verze výkresu ve verzi DWG 2013 se dokonce vůbec importovat nepodařila. Dokument se jevil jako prázdný.

Pro základní tvorbu výkresové dokumentace je aplikace Solid Edge 2D Drafting vhodným alternativním řešením za AutoCAD, zejména je-li chápána jako doplněk k dobře vybavenému 3D CADu. Jestliže však uživatel od softwaru očekává bezproblémový import a export DWG souborů, raději by měl uvažovat o jiném softwaru.

DraftSight

Software DraftSight pochází z dílny Dassault Systèmes, která produkuje například systémy SolidWorks nebo Catia. Jedná se o profesionální 2D CAD s bohatou výbavou, jehož uživatelské prostředí potěší všechny konzervativněji smýšlející uživatele zvyklé na dřívější verze AutoCADu. DraftSight otevírá soubory DWG včetně 3D objektů. Trojrozměrné objekty v něm lze následně stínovat, natáčet a tvořit. Uživatel v prostředí DraftSightu může vytvářet například modely v podobě kvádrů, kuželů, kopulí či hranolů.

DraftSight se z posuzovaných aplikací jevil jako nejrobustnější a nejlépe interpretoval obsah originálních DWG souborů.
DraftSight se z posuzovaných aplikací jevil jako nejrobustnější a nejlépe interpretoval obsah originálních DWG souborů.

Textové příkazy, které používá DraftSight, se od těch v AutoCADu liší, nicméně program je vybaven interním algoritmem, který zápis příkazu pro AutoCAD automaticky rozpozná a převede jej na odpovídající příkaz pro DraftSight.

DraftSight pak paradoxně nabízí i možnosti, které v samotném AutoCADu nenajdete. Ať už jsou to detaily typu inteligentního kótování, gesta myší nebo podpora více operačních systémů. Tato konkurence je připravena nejen na Windows 7 nebo Mac OS X, ale také na Linux.

Podle uživatelských hodnocení se jedná o stabilní, spolehlivý a osvědčený software, který ale vyžaduje připojení k internetu. Instalace je krátká a nezabírá mnoho místa na pevném disku. Aktivace se provádí při prvním spuštění zadáním kontaktního e-mailu a je nutné ji provést do třiceti dnů. Software DraftSight otevírá, edituje a ukládá soubory ve formátu DWG a DXF až do verze AutoCAD R12. Dále lze výkresy exportovat do PDF. Testem Budweiser prošel DraftSight až na nepatrné odchylky bez problémů. Závažnější chyba se projevila u testu verze 2013, kdy se nezobrazoval správně jeden z detailů (asociativní pohled 3D kuželu). Celkově z našeho testu vyšel DraftSight jako velmi smělá náhrada za AutoCAD, která úspěšně bourá obavy z možné nekompatibility při čtení nebo zápisu formátu DWG. Stejně jako jeho souputník SolidWorks, je také DraftSight přeložen do češtiny, a to včetně nápovědy.

DoubleCAD XT

Produkt společnosti IMSI/Design podobně jako DraftSight kopíruje svým vzhledem starší verze AutoCADu a ve srovnání s předchozími dvěma programy míří spíše mezi uživatele ve stavebních oborech. Dokáže totiž importovat geometrii, vrstvy a komponenty ze souborů aplikace SketchUp. Ta je velmi populární právě ve stavební projekci a architektuře pro schopnost velmi rychlé tvorby 3D modelů. Navíc také existuje v bezplatné verzi.

DoubleCAD XT potěší schopností zpracovat modely ze softwaru SketchUp zejména uživatele ze stavebních oborů.
DoubleCAD XT potěší schopností zpracovat modely ze softwaru SketchUp zejména uživatele ze stavebních oborů.

DoubleCAD XT disponuje českou lokalizací, přehledným ovládáním a mnoha funkčními příkazy pro navrhování i dokončování výkresové dokumentace. Při založení nového dokumentu si uživatel vybírá z palety šablon roztříděných podle normy s bílým nebo černým pozadím. Nativní formát souboru je odlišný, výkresy AutoCADu ale zobrazuje a edituje spolehlivě. Soubory je možné ukládat do formátů DWG a DXF od verze R14 až po verze 2011. Zadávání příkazů pro kreslení je v souladu s aplikací AutoCAD.

Instalace je velmi obdobná jako u volně dostupných CAD softwarů v předešlých variantách. Po registraci jsou uživateli zaslány na kontaktní email instrukce k instalaci, sériové a aktivační číslo. Bez zadání aktivačního čísla je funkčnost softwaru omezena na třicet dnů.

Ačkoliv si se čtením a zápisem DWG také DoubleCAD XT poradil obstojně, na testu Budweiser verze 2013 zkrachoval, neboť nepodporuje DWG verze vyšší než 2011. Pro mnohé uživatele může být tento faktor rozhodujícím důvodem, proč upřednostnit jiný software.

Odhlédneme-li od tohoto nedostatku, je jinak pro tvorbu výkresové dokumentace DoubleCAD XT dobře vybaveným softwarem, ideálním zejména pro ty uživatele, kteří nepotřebují vyměňovat data v DWG s různě vybavenými spolupracovníky či dodavateli.

Nejlepší alternativa? DraftSight

Při posuzování aplikací je nutno brát v potaz nejen jejich výbavu a schopnosti, ale také potřeby konkrétních uživatelů. Z takového hlediska lze soudit, že uživateli softwaru Solid Edge ST přijde nejvhodnější Solid Edge 2D Drafting, který nabízí přímé napojení na 3D CAD, stejně tak pro uživatele systému SolidWorks nebo Catia bude už z hlediska kontaktů na dodavatele nejbližší DraftSight. DoubleCAD XT pak ocení zejména samostatně pracující stavební projektanti.

Všechny tři zmiňované aplikace nabízejí dostatečnou výbavu pro práci s 2D výkresy v DWG, DXF i jiných formátech a pokud je vnímáte jako alternativu pro AutoCAD, nebudou vám od první minuty cizí, jelikož se jejich uživatelská rozhraní AutoCADu v mnohém podobají.

V rámci úrovně kompatibility s formátem DWG, jenž je průmyslovým standardem pro technické výkresy, se jako nejschopnější projevil DraftSight, ačkoliv i v něm jsme zaznamenali drobnou odchylku.

Díky tomu, že jsou aplikace Solid Edge 2D Drafting, DoubleCAD XT i DraftSight zdarma, tady však stoprocentně platí, že za vyzkoušení nic nedáte. A minimálně za to stojí všechny tři.

Test připravil Marek Pagáč, odborný redaktor magazínu o CAD/CAM technologiích CAXMIX. Úvod článku napsal Jan Homola.

www.caxmix.cz

22 Comments

  1. Autor ešte zabudol na nanoCAD, ktorý má svoje výhody oproti spomínaným free CAD systémom

    Pripájam odpovede na hore uvedené dotazy:

    1 – legálnosť prokážete licenčnou zmluvou, v ktorej je uvedené či produkt môžete alebo nemôžete používať aj na komerčné účely a s ktorou pri inštalácii musíte vyjadriť súhlas = stačí si ju vytlačiť

    2 – (píšem všeobecne) Podpora LISPu v týchto programoch spravidla je aj nie je… tým mám konkrétne na mysli že aj keď tam nenájdete položku menu alebo príkaz na priame nenačítanie LISPu – spravidla vždy funguje príkaz _MENULOAD a spravidla lisp ktorý bude vo Vašom *.MNU menu, resp, ktorý sa bude volať cez Vaše MNU menu – tak taký LISP by mohol fungovať. Neskúšal som to síce, ale myslím že je reálne očakávať že to fungovať bude.

    Porovnanie bezplatného DraftSight s bezplatným nanoCADom (a aj s ostatnými alternatívami AUtoCADu) nájdete na tejto stránke http://www.tcad.cz/cz/porovnani-cadu

Komentáře