Sociální média a mobilní technologie, obojí pevně spjaté se soukromým životem, začínají pronikat také do sfér čistě pracovních. Nabízejí přitom potenciál k přilákání mladých talentů také do výroby.

Protože do podniků nyní začíná přicházet generace odkojená Facebookem a mobilními telefony, je třeba pro ni vytvořit pracovní prostředí, na které je zvyklá ze soukromého života. Ještě před pár lety bylo nemyslitelné zaplatit složenky z kavárny přes chytrý mobilní telefon. Dnes už je to zcela běžné. Stejně tak jak je dnes ve většině výrobních firem nemyslitelné, že by jejich podnikový software mohl být vážně intuitivní, graficky přehledný a dostupný z chytrých telefonů. Ale proč by ne?

Jedním z největších přínosů takového softwaru, který nemusí být na první pohled zcela zřejmý, je schopnost přitáhnout talentované pracovníky do výroby. Mladší generace má vysoce vyvinutý smysl pro technologie a jako jednu ze svých hlavních priorit uvádí rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Tato generace nikdy nebyla připoutaná k jednomu pracovnímu stolu a ani nezná pojem „mimo kancelář“. Podnikové technologie obohacené o spotřebitelsky vyhlížející uživatelské rozhraní a mobilní technologie mohou hrát klíčovou rolí při přijímání těch nejlepších a nejchytřejších.

Profesionální podnikový systém se vzhledem a funkcemi sociální sítě? Přesně takový je Infor Ming.le.
Profesionální podnikový systém se vzhledem a funkcemi sociální sítě? Přesně takový je Infor Ming.le.

Další motivací jsou stále rychlejší změny obchodního prostředí, které nutí výrobní podniky rychleji reagovat a mít k dispozici přesné a včasné informace, pokud možno na požádání. A konečně potřeba vyšší produktivity a hledání způsobů udělat více s méně zdroji tlačí podniky k tomu, aby jejich pracovníci měli přístup k informacím kdykoliv a kdekoliv.

Stávající výrobní ERP versus Facebook

Výrobní společnosti přijaly v minulosti mnohá opatření k redukci svých nákladů, zvýšení produktivity a k zajištění stability během nestabilního ekonomického vývoje. Důkazem správnosti této cesty je fakt, že většina z nich úspěšně čelí současnému ekonomickému prostředí a zažívá růst navzdory často turbulentním podmínkám.

Kombinace Facebooku, Twitteru a dalších spotřebitelských nástrojů má informační systém zatraktivnit v očích mladých uživatelů.
Kombinace Facebooku, Twitteru a dalších spotřebitelských nástrojů má informační systém zatraktivnit v očích mladých uživatelů.

Avšak oblastí, kde inovace poněkud chybí, je využívaný podnikový software. Velmi často se jedná o software zastaralý, pomalý, nedostatečně integrovaný a vyžadující během let významné modifikace, aby byl schopen splnit potřeby specifického odvětví. Navíc uživatelské prostředí těchto aplikací je z pracovního pohledu těžkopádné a z pohledu estetického šedivé a neatraktivní.

Naopak, běžný spotřebitelský software udělal v posledních letech v čele s technologiemi jako jsou ty od Applu, Facebooku, Twitteru a Googlu obrovský skok dopředu. Software pro běžné uživatele nastavil vysoký standard a očekávání interakce s technologiemi – jak doma, tak v práci. Proč stále existuje tak hluboký příkop mezi podnikovým a spotřebitelským softwarem?

Existuje mnoho důvodů, proč v oblasti podnikového softwaru doposud neproběhla revoluce podobná tomu, čím prošly spotřebitelské aplikace. Mnoho výrobních společností investovalo velké finanční prostředky do svého podnikového softwaru. V prostředí omezených výdajů jsou pochopitelně obezřetné, než aby kompletně vyhodily svůj systém a nahradily nějakým novým.

Drahá a složitá integrace typu point-to-point, jejímž cílem je vzájemně propojit aplikace s využitím middlewaru, situaci spíše zhoršuje, protože upgrade jakékoliv aplikace v tomto prostředí může takto nastavená propojení přerušit a znehodnotit tím celu infrastrukturu. Nižší rozpočty na IT pak nutí firmy provozovat podnikový software, který je spíše „vyhovující“ než „optimalizovaný“. Ale hlavním důvodem, proč výrobní podniky nevyužívají atraktivně vypadající podnikový software, je nakonec fakt, že žádný takový prostě doposud nebyl k dispozici.

Lepší rozhodování v kontextu informací

Zdá se, že nastává čas pro novou generaci podnikového softwaru inspirovanou sociálními médii, která je reakcí na potřebu urychlit podnikové procesy a nabídnout vyšší flexibilitu a výkonnost. Tato generace překonává více než dvacetileté staré status quo podnikových technologií a přitom reaguje na vyšší nároky generace dnešních mladých pracovníků mezi dvaceti a třiceti lety, kteří začínají pracovat ve výrobních odvětvích. Proto nový podnikový software vypadá spíše jako stránka na Facebooku než upracované a neergonomické obrazovky spojené s běžnými ERP systémy.

K podnikovým datům může mít přístup kdokoliv v organizaci, ale důležitější je, že software může být konfigurován tak, aby proaktivně dodával uživateli pouze relevantní a personalizované informace. To znamená, že klíčové podnikové informace jsou prezentovány v rámci kontextu daného uživatele a jeho funkce v organizaci, což mu pomáhá rozhodovat se podle správných informací. Tento způsob eliminuje přeskakování mezi nejrůznějšími databázemi a poskytuje odpovědi na každodenní otázky.

Takováto softwarová integrita je možná jen díky odlehčenému middlewaru, který propojuje a integruje aplikace (ve většině případů od různých výrobců) prostřednictvím přenosu standardních obchodních dokumentů mezi aplikacemi namísto využívání point-to-point integrace dat. A především jsou záznamy těchto dokumentů skladovány v úložišti (Business Vault), které umožňuje tok všech informací nejen z různých aplikací, ale také z relevantních zdrojů sociálních médií. To poskytuje nezbytnou kontextovou business inteligenci dostupnou z desktopových počítačů, notebooků, mobilních telefonů a tabletů.

Podnikové tweety

A to není vše. Aby bylo možné zpřístupnit kontextuální informace, aplikace ve stylu Twitteru dovoluje uživatelům sledovat konverzace, které jsou důležité pro jejich role. Například obchodník si může zvolit požadavek, aby systém generoval upozornění/tweet pokaždé, když se objeví transakce důležitého zákazníka, informace o plánovaném spuštění výroby, při pohybu skladových zásob, doručení dodávky zákazníkovi či generování faktur. Tyto informace pak urychlují a zkvalitňují rozhodovací procesy.

Pokud chtějí výrobní společnosti nadále růst bez výkyvů, musejí neustále sledovat aktuální inovace, zvyšovat produktivitu, rychleji a lépe se rozhodovat a nezapomenout na žádný detail ve svém úsilí o dosažení optimální výkonnosti. Původní koncept ERP systémů začíná být zásadní bariérou a zastaralé systémy neumožňují zobrazovat veškeré informace – rychle a kontextuálně na jednom místě. Nová generace podnikového softwaru nabízí nový způsob jak zvýšit podnikovou produktivitu ve výrobních společnostech a přitom zvýšit komfort stávajících uživatelů a jejich spokojenost díky efektivním nástrojům ke zvládání složitých každodenních úkolů.

Nový styl podnikových softwarových aplikací poskytuje také přínosy do budoucna, když umožní zapojit do práce uživatele tzv. generací Y či Millenium způsobem, který bude výhodný jak pro ně, tak pro celou organizaci. Tito mladí pracovníci zvyklí na aplikace Apple, Facebook, Twitter a Google budou schopni se zapojit do pracovního procesu ihned a bez potřeby uživatelských manuálů či dlouhých školení. Již dnes by měly výrobní organizace zvažovat nasazení nové generace podnikového softwaru, aby zbytečně neztrácely nejlepší talentované pracovníky, kteří by měli zajistit budoucí prosperitu firmy.

Infor Ming.le – konec podnikových e-mailů?

Společnost Infor vyvinula ucelenou platformu Infor Ming. le pro spolupráci prostřednictvím sociálních technologií, zlepšování podnikových procesů a kontextuální analýzy. Platforma Infor Ming.le je integrována s hlavními systémy společnosti Infor, jako jsou řešení ERP, SCM, HCM, PLM a EAM, takže zaměstnanci ze všech podnikových oddělení mohou komunikovat, spolupracovat a mít přehled o lidech, majetku a procesech relevantních k danému úkolu. Informace typu dokumentů, plánů, fotografií a videí jsou spravovány v centralizovaném úložišti umožňujícím snadný přístup všem relevantním pracovníkům.

Podle průzkumu institutu McKinsey Global stráví průměrný pracovník zhruba 28 % svého pracovního týdne správou své elektronické pošty a téměř 20 % hledáním interních informací či kolegů, kteří by mu mohli pomoci se specifickým úkolem. Infor Ming.le nabízí uživatelsky známé prostředí nejrozšířenějších sociálních sítí, přičemž pomáhá dodávat pracovníkům relevantní data, propojovat kolegy na základě stejných zodpovědností a redukovat závislost na méně efektivních procesech založených na e-mailech. Prostřednictvím Infor Ming.le jsou uživatelé schopni nejen hovořit o svých pracovních problémech, ale rovnou je v aplikaci řešit, což vede ke zvýšení produktivity.

Dnešním kritickým obchodním faktorem je rychlost a zaměstnanci se proto stále více odvracejí od e-mailů směrem k IM platformám, které poskytují rychlejší reakce, ale jsou méně efektivní, když je konverzaci potřeba uložit pro pozdější vyhledání. Infor Ming.le udržuje živé podnikové znalosti, které se mohou ztratit během e-mailové či IM konverzace, přičemž sleduje komunikaci transparentně v kontextu podnikových procesů a poskytuje dohledatelný záznam.

Prezentace společnosti Infor, napsala Monika Vitásková.

www.infor.com

Komentáře