Společnost SolidVision uspořádala konferenci pro školní sféru. Prezentovaly se zajímavé projekty z Česka i ze zahraničí, vyhlašovali vítězové celoroční soutěže 3D modelování v SolidWorksu a představili se nejlepší konstruktéři Formule 1 v ČR za školní rok 2011/12. Na konferenci přijelo 72 účastníků z 32 škol a zástupci firem používajících SolidWorks.

Na dvoudenní konferenci úvodním slovem přivítala všechny účastníky zástupkyně společnosti SolidVision paní Marie Gregůrková, která se stará nejen o softwarovou podporu ve školách. Účastníky seznámila s programem konference a odstartovala její průběh.

Prvním přednášejícím byl šéfredaktor magazínu CAXMIX Jan Homola, který přítomným představil několik velkolepých studentských projektů z USA, k nimž se sám dostal díky pravidelným návštěvám americké konference SolidWorks World. Z prezentace vyplynulo, že pro vyvolání zájmu mladých lidí o techniku je potřeba motivovat je účastí v zajímavých projektech, na nichž se mohou kreativně podílet – to mu až na čestných pár výjimek chybí v českém technickém školství, jež právě po stránce zájmu ze strany studentů upadá. Jen pro představu, v Americe se nyní jeden tým studentů spolu s vyučujícími zabývá například návrhem skutečné rakety určené pro let do vesmíru. A jelikož i ze strany firem je hlad po podobných projektech, dodavatelé softwaru i výrobních technologií takové iniciativy rádi podporují poskytováním špičkových aplikací i nástrojů, k nimž se střední školy běžně nedostanou.

Šéfredaktor magazínu CAXMIX Jan Homola v úvodní přednášce zdůrazňoval potřebu realizovat na školách zajímavé projekty ve spolupráci s praxí. Foto: Jiří Procházka

Dále pan Homola upozornil na možnosti oživení technické výuky prostřednictvím moderních dotykových tabletů. Toto cenově dostupné zařízení toho umí spoustu, mimo jiné obsahuje například aplikaci tzv. „rozšířené reality“, kdy si do svého okolí můžete promítnout interaktivní prostorovou vizualizaci 3D nebo CAD modelu a zkoumat ji vlastním pohledem ze všech stran. Takové funkce nabízí třeba bezplatná aplikace Spacecraft 3D od NASA, v níž můžete zkoumat pohyblivou vizualizaci vesmírných plavidel a robotů včetně vozítka Curiosity, jež právě brázdí písky Marsu. Díky této inovaci by mohlo dojít k eliminaci méně motivujících učebních pomůcek na jedno dotykové zařízení.

Prezentované projekty

Konference EDU SolidWorks se skládala z několika přednáškových bloků, ve kterých prezentovali zástupci škol a podniků projekty, v nichž hraje konstrukční software SolidWorks významnou roli.

Patřily mezi ně projekt SPŠ Zlín s názvem „SPŠ Velo“ prezentovaný Davidem Vlkem, přednáška s názvem „Cesta výrobku od A do Z“ od zástupce firmy ZVU Potez Jan Schloger a pojednání na téma „Vývoj a výroba nejen plechových dílů“ si připravil zástupce společnosti SV metal Rostislav Machata. Oba poukázali na základní požadavky na studenty k jejich uplatnění v průmyslové praxi.

V dalších prezentacích se vystřídali Jan Lochman ze společnosti Sincon Instruments, jenž využil software SolidWorks při řešení konstrukce teleskopu, dále Marek Pagáč (autor tohoto článku), vyučující výukové animace na SPŠ Bruntál, po něm Josef Brožek, přinášející informace o projektu Science Learning Centrum v Liberci a Jiří Daniel vystoupil s Projektem inovace na česko-polském pomezí.

Konstrukční řešení tříkolky přivezl realizační tým na konferenci do Hradce Králové. Foto: Jan Homola

Projekt SPŠ Velo

Projekt SPŠ Velo, řešený realizačním týmem ze Střední průmyslové školy ve Zlíně, upoutal pozornost fyzickým prototypem tříkolky. Tříkolka s výkonem 2 kW je ovládána lanovým řízením, brzděna kotoučovými brzdami a je napájena bateriemi s napětím 36 V. Projekt, který trval necelý rok, byl řešen za pomoci studentů a vyučujících Davida Vlka, Jindřicha Vyorala a Vladimíra Drgy.

Zadání projektu se zdálo jednoduché, navrhnout tříkolku v softwaru SolidWorks tak, aby po její konstrukci byla vyrobitelná a použitelná. Po vytvoření modelů, sestavy a výkresové dokumentace byly vyrobeny jednotlivé komponenty. V praktické části se projevily menší komplikace. V rámci návrhu nebylo bráno v úvahu kroucení konstrukce po svařování a další nahodilé nepřesnosti při výrobě. Pan Vlk proto připomněl, že je nutné při konstrukci v softwaru pamatovat i na výrobní část, kterou by měl projít každý konstruktér.

Během víkendu před konferencí tým realizoval montáž tříkolky a přivezl ji na konferenci do Hradce Králové. Druhý den měli možnost účastníci konference vidět tříkolku v provozu a svézt se přímo v prostorách Podnikatelského centra.

Výrobu tříkolky podpořila společnost Avex Trade sponzorským darem, bez něhož by její výroba nebyla možná. Cílem projektu je motivovat žáky základních škol zejména devátých tříd pro studium technických oborů se zaměřením na elektrotechniku a strojírenství a dovést studenty ke studiu technických oborů na středních školách.

Pohled na hvězdy pomocí SolidWorksu

Konstrukční řešení druhého největšího astronomického zrcadla v České republice pro Hvězdárnu a planetárium České Budějovice s pobočkou v Kleti prezentoval pan Jan Lochman ze společnosti Sincon Instruments. Modelování, řešení optimálního konstrukčního návrhu včetně pevnostní analýzy paralaktické montáže teleskopu s čočkou o průměru 1,06 metru bylo vytvořeno v softwaru SolidWorks. Čočka teleskopu ze sklo-keramiky váží přes 300 kg, je velmi křehká a je nejcennější součástí dalekohledu. Z tohoto důvodu bylo nutné řešit její uložení a upevnění z hlediska pružnosti a pevnosti materiálu.

Specialista na SolidWorks Petr Lstiburek demonstroval na 3D modelu vozítka Velo praktické funkce pro 3D modelování. Foto: Marek Pagáč

Animace v SolidWorksu pro podporu výuky

Zástupce Střední průmyslové školy v Bruntále Marek Pagáč prezentoval projekt „Internetová škola II“. Ten je dle svého charakteru ojedinělý a jeho náplní je vytvořit výukové animace a videa pro studenty Moravskoslezského kraje ke studijním účelům. Převážná část animací a videí je z oblasti strojního průmyslu, z tohoto důvodu se pro jejich tvorbu rozhodl realizační tým využívat SolidWorks. Témata projektu „Internetová škola II“ jsou rozdělena do skupin podle vyučovaných předmětů. Inovovanými předměty o výukové animace a videa budou chemie a metalografie, fyzika, biologie, matematika, strojírenství, strojírenská praxe zahrnující oblast CAM, kontrolu a měření a opravní prostředky vázané na praxi. Jejich náročnost je různorodá a celkový počet výukových animací překračuje 200 produktů. Software SolidWorks je zde pro řešení výukových animací z oblasti strojírenství a dopravních prostředků klíčovým nástrojem. Obsahuje mnoho užitečných funkcí, pomocí nichž lze řešit konstrukci modelu a pohybové animace s fotorealistickým efektem v HD rozlišení. Pro výsledný výstup animace se využívá prostředí SolidWorksu a renderování v přidružené aplikaci PhotoView360.

Oblast strojírenství zaujímá převážnou část vytvářených animací. Jejich cílem je, aby studenti pochopili přednášené učivo, které je v rámci školních pomůcek nedostupné nebo nerealizovatelné z důvodu prostorových a finančních kapacit.

Po konzultaci s odborníky ze společnosti SolidVision se realizační tým rozhodl využít při tvorbě animací aplikaci 3Dvia Composer, užitečnou při tvorbě montážních postupů a rozkladů sestav s možností přiřazení popisu k jednotlivým komponentům sestavy.

Celoroční soutěž 3D modelování v SolidWorksu 2011/2012

Malý zájem studentů o strojní průmysl a zejména o konstruování a tvorbu návrhových studií se projevil na účasti v celoroční soutěži, kterou každoročně vyhlašuje pro studenty středních i vysokých škol společnost SolidVision. Ve školním roce 2011/2012 se soutěže zúčastnili pouze dva studenti ze SPŠ Jedovnice: Tomáš Němec představil projekt vzduchové pistole a Jaroslav Nečas model stavební míchačky. Oba studenti si zaslouží pochvalu za čas věnovaný svým konstrukčně zpracovaným projektům a za účast ve studentské soutěži. Studenti obdrželi od ředitele společnosti SolidVision, pana Hynka Horáka, věcné ceny.

Na konferenci zaznělo, že zájem mladých lidí o technické školy je nízký z důvodu malé prestiže technických povolání. Proti tomu se oprávněně ohradil ředitel firmy SolidCAM Ivan Cimr. Foto: Jan Homola

Nejlepší konstruktéři studentské F1 v České republice

Vývoj vítězné konstrukce formule F1 představili studenti Zdeněk Gregor a Vojtěch Pavel ze Střední školy Podorlické, ze vzdělávacího centra Dobrušky. Přidal se k nim i Jan Marek, nyní student VUT v Brně, konstruktér a člen týmu F1 z Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové, který se umístil v celkovém hodnocení formulí na třetím místě v České republice. Všichni tři studenti potvrdili, že se usilovně věnovali své práci téměř půl roku.  Práce, vývoj a své nadání uplatní i v letošním kole celosvětové soutěže F1 a my jim přejeme hodně úspěchů a postup do finále mezinárodní soutěže.

Studenti Střední školy Podorlické, vzdělávacího centra z Dobrušky představili konstrukční řešení Formule 1. Foto: Marek Pagáč
Úspěšný návrh závodní formule pro soutěž F1 ve školách, který zpracovali studenti z Dobrušky. Foto: Marek Pagáč

Ukázky modelování a prezentace nových produktů

Průběh konference doplňoval přednáškami, ukázkami modelování v podobě tipů a triků odborník na SolidWorks Petr Lstiburek. Spolu s Milošem Hrazdírou z DS SolidWorks účastníkům konference představil nové zásuvné moduly SolidWorks Flow Simulation a SolidWorks Electrical a produkt 3Dvia Composer pro tvorbu montážních postupů a technických dokumentací.

Prostoru se dostalo samozřejmě i aplikacím SolidCAM a iMachining pro podporu obrábění. V průběhu konference probíhala závěrečná zkouška certifikace vyučujících v softwaru SolidCAM, kteří se na školách zabývají výukou počítačové podpory obrábění. Metodika zpracování projektu pro získání certifikace byla účastníkům konference představena ve druhém dni konference.

Přítomní vyučující byli vedle možnosti složit certifikační zkoušky seznámeni s možností rozšířeného vzdělání v rámci akreditace udělené MŠMT firmě SolidVision v programech „Konstruktér CAD“ a „Programátor CNC“. Oba programy jsou určeny nejen pro rozšíření znalostí, ale hlavně pro zvýšení kvalifikace ve strojírenských oborech.

Všichni uživatelé SolidWorksu jsou zváni na nový web solidworks.caxmix.cz.

Nový web s návody, radami a tipy pro SolidWorks

Na konferenci byl oficiálně představen nový web pro všechny uživatele SolidWorksu, který najdete na adrese http://solidworks.caxmix.cz. Najdete na něm rady, návody, tipy, triky a videa, které využijete při konstruování a navrhování součástí. Webové stránky nabídnou také fórum, kde můžete průběžně konzultovat, informovat nebo poptávat informace týkající se softwaru SolidWorks. Všichni návštěvníci tohoto webu jsou přitom zváni k tomu, aby jej využívali nejen jako čtenáři, ale také jako spoluautoři příspěvků, vizualizací v galerii a účastníci v diskusích.

S ohledem na celkovou situaci v českém technickém školství se závěrem sluší poděkovat firmě SolidVision za uspořádání této konference, stejně jako za podporu a čas, který školám a studentům v České republice věnují.

Komentáře