Informační boom, který rozproudil nástup levných 3D tiskáren typu FFF, již zjevně polevuje. Nanášení tenkých vrstev taveného plastu je však jen jedním ze způsobů tvorby 3D modelu. Stejně dostupnou se nyní stává také praktika SLA, vycházející z tradiční stereolitografie.

Jednou z prvních tiskáren typu SLA dostupných i na českém trhu za cenu kolem osmdesáti tisíc korun, je zařízení Bonnet, které do tuzemské distribuce přicházejí pod novou značkou 3D chilli. Stereografie pracuje na principu vytvrzování polymerní pryskyřice UV zářením, zpravidla se jedná o UV laser s paprskem průměru desetiny milimetru, který velkou rychlostí vykresluje jednotlivé vrstvy. Hlavní výhodou této technologie je jednak vysoké rozlišení vrstvy, a to až 0,025 mm. Díky tenkému paprsku se dosahuje vysokého rozlišení detailu tištěného objektu. Bonnet dokáže realizovat i velmi malé objekty stejně jako modely s tenkou stěnou. 3D tiskárna bez problémů vytváří i poměrně složité struktury, problémem nejsou ani velmi jemné detaily, které vyžadují modeláři nebo zlatníci.

Při stereolitografii vzniká model vytvrzováním pryskyřice.
Při stereolitografii vzniká model vytvrzováním pryskyřice.

U 3D tisku typu FFF je možné volit strukturu uzavřeného modelu. SLA takovou možnost neposkytuje a uzavřené objekty jsou vždy plné, nebo je nutné již při návrhu modelu myslet na to, jak se přebytečný polymer z dutiny modelu odstraní.

Stereolitografie se hodí pro tvorbu výrobků s drobnými detaily.
Stereolitografie se hodí pro tvorbu výrobků s drobnými detaily.

Podpory definuje uživatel

3D tiskárna Bonnet poskytuje dostatečný komfort při realizaci prototypových dílců za dostupnou cenu. Tiskový objem je zde 128 × 128 × 180 mm, což je pro tuto technologii ideální prostor. 3D chilli poskytuje na tyto stroje plný servis a technickou podporu.

3D tiskárna Bonnet se prodává zhruba za osmdesát tisíc korun.
3D tiskárna Bonnet se prodává zhruba za osmdesát tisíc korun.

Samotné ovládání stroje je poměrně jednoduché. Podpory pro tisk definuje uživatel sám, na rozdíl od jiných technologií, kde je tento proces automatizovaný.

Má to velkou výhodu v tom, že podpůrného materiálu lze použít jen opravdu nezbytné množství. SLA díky schopnosti fotopolymerů pohlcovat UV záření v již vytvrzeném materiálu nevyžaduje tak velké množství podpůrných struktur, což zároveň přináší úsporu materiálu ale i času na jejich odstraňování.

Podpory jsou zde tvořeny tenkými trny, které se následně velmi lehce odstraňují, aniž by zanechávaly nevzhledné stopy na tištěném objektu.

Dobrá v detailech

Tiskový materiál je, jak již bylo zmíněno, fotocitlivá polymerní pryskyřice. Její vlastnosti je možné modifikovat tak, aby se výsledný tisk co nejvíce přibližoval svými vlastnosti reálnému materiálu. Můžeme tedy použít tvrdé a křehké pryskyřice, ale také pružné materiály simulující vlastnosti gumy. Jedná se o určitou formu digitálního materiálu, kdy vlastnosti simulují skutečný materiál.

SLA technologie je vhodná všude tam, kde je potřeba tisknout menší objekty ve vysokém rozlišení. Může jít o oblasti designu, zlatnictví, modelářství, ale také architektury nebo strojírenství. SLA 3D tisk je vynikajícím doplněním při používání 3D tisku technologií FFF, která je vhodná pro tisk objemných těles. FFF neposkytuje takové rozlišení ve vrstvě ani v detailu, zato je tisk mnohem levnější a nabízí široké spektrum materiálů. SLA zde doplní chybějící vlastnosti, jako jsou tenkostěnné a velmi detailní objekty.

Pod značkou 3D chilli se zanedlouho dočkáme taktéž tiskárny FFF české výroby. Zařízení, které přijde na trh ve druhé polovině září, má ambice být nejvyspělejší 3D tiskárnou s touto technologií ve své kategorii.

Prezentace značky 3D chilli. Napsal Marek Zloch.

www.3dchilli.com

Komentáře