Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoká škola polytechnická Jihlava spolupracují se společností Dassault Systèmes na digitalizaci lidského srdce. Projekt Living Heart, jenž vznikal ve spolupráci s britskými univerzitami v Oxfordu, Glasgow a londýnskou College, přináší lepší pochopení v léčbě vážných srdečních onemocnění.

Lékaři používají k diagnóze srdečních onemocnění speciální zařízení a rentgenové kamery, které jsou do jisté míry omezeny dvourozměrným prostorem. Tým odborníků z 30 institucí z celého světa se podílel na vývoji specializovaného 3D digitálního řešení Living Heart, které běží v programu Simulia na platformě 3D Experience, s nímž mohou simulovat a zkoumat vrozené vady, srdeční choroby nebo upravovat velikost tkáně.

Na digitalizaci lidského srdce spolupracují dvě české univerzity: České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola polytechnická Jihlava
Na digitalizaci lidského srdce spolupracují hned dvě české univerzity: České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola polytechnická Jihlava

Animovaný pohyb a virtuální realita pomáhají výrobcům přístrojů, výzkumníkům a profesionálům z oboru zdravotnictví provádět virtuální testy, zkoumat vliv zdravotních přístrojů a jejich účinnost, předvídat spolehlivost a zobrazovat reakce srdce způsobem, jaký tradiční metody neumožňují.

Simulace infarktu myokardu
Simulace infarktu myokardu

Projektový tým Living Heart zastupují i čeští výzkumníci. Z ČVUT v Praze řeší výpočtové simulace metodou konečných prvků Petr Tichý a Tereza Voňavková. Experimentálním měřením a analytickým modelováním se zabývají Jan Veselý a David Hromádka. Na jihlavské VŠPJ provádí výpočtové simulace Zdeněk Horák. S využitím digitálního modelu simulují kontrakce srdečního svalu, model krevního oběhu i působení dynamických účinků – infarkt myokardu, zchlazení srdce dárce, zavedení elektrody kardiostimulátoru, virtuální simulace velikosti annuloplastiky pro mitrální chlopeň atd.

Simulace zchlazení srdce
Simulace zchlazení srdce

Směr dalšího vývoje českých univerzit spočívá v personalizaci modelu srdce (model srdce konkrétního jedince) a implementaci koronárních cév do modelu.

Simulace velikosti annuloplastiky pro mitrální chlopeň
Simulace velikosti annuloplastiky pro mitrální chlopeň

Projektový tým v současné době hledá spolupráci s dalšími specialisty ze zdravotnictví.

Komentáře