Moderní obráběcí stroje, počítačové učebny, exkurze do firem, soutěže. To vše a někdy ještě víc nabízejí svým studentům české střední průmyslové školy, které zahrnují výuku strojírenských předmětů.

Střední průmyslové školy poskytující vzdělání ve strojírenství a příbuzných oborech se snaží vyučovat studenty tak, aby byli co nejlépe připraveni pro své budoucí povolání. Jejich úsilí podle našich zjištění začíná často již na základních školách, kam chodí motivovat budoucí uchazeče o studium. Po žáky pořádají prezentační akce, nábory a dny otevřených dveří, další potřebné informace pak zveřejňují na webových stránkách.

Díky dostupnosti moderních technologií zvládne i dospívající student zpracovat komplexní projekt, jako je například tento model motorky, jehož autorem je Filip Farník ze SPŠ a VOPŠ Sokolská v Brně.
Díky dostupnosti moderních technologií zvládne i dospívající student zpracovat komplexní projekt, jako je například tento model motorky, jehož autorem je Filip Farník ze SPŠ a VOPŠ Sokolská v Brně.

Některé školy nabízejí pro zájemce také technické kroužky či projektové dny. Díky nim se žáci základních škol mohou seznámit s technickými předměty v praxi a vyzkoušet si v pracovních dílnách, co studium jednotlivých specializovaných oborů obnáší.

„Pořádáme zážitkové dny s ukázkami různých praktických činností v dílnách. Realizujeme projekt, kde klíčovými aktivitami jsou přímá výuka žáků základních škol v našich dílnách a volnočasové aktivity, jako jsou technické kroužky, příměstský tábor, přímá výuka na pracovištích firemních partnerů a podobně,“ řekl ředitel Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické školy v Uherském Hradišti Jaroslav Zatloukal.

Najdou se také školy, které pro žáky základních škol pořádají exkurze do firem, organizují pro ně soutěže odborných dovedností a středoškolákům umožňují zahraniční odborné praxe. Soukromé školy pak navíc motivují své současné a budoucí studenty prospěchovými a firemními stipendii či materiály a pomůckami ke studiu.

Technická vybavenost

Na středních průmyslových školách připravují učitelé své studenty pro budoucí povolání nejen teoreticky, ale také praxí. Školy poměrně běžně disponují alespoň jedním CNC či NC soustruhem nebo frézkou a k tomu potřebným CAD a CAM softwarem. Některé z nich již vlastní 3D tiskárnu a 3D skener, případně o těchto technologiích uvažují. „V současnosti využíváme CAD/CAM ve spolupráci s 3D tiskárnou a jednoduchým 3D skenerem. Žáci mohou využívat také učebnu informačních a komunikačních technologií s 3D polohovacími zařízeními SpaceNavigator,“ uvedl zástupce ředitele olomoucké Střední průmyslové školy strojnické Jiří Nevima.

Školy vlastní i další technické vybavení, které se liší v závislosti na specializaci praktických oborů. Kromě počítačových učeben někde disponují například roboty, trenažéry nebo pokročilejšími typy obráběcích strojů. Systémová výbava pro řízení strojů jde napříč spektrem známých značek jako je Heidenhein, Sinumeric, Fanuc a další.

Standardní výbavou středních průmyslovek jsou profesionální 3D CAD systémy v aktuálních verzích.
Standardní výbavou středních průmyslovek jsou profesionální 3D CAD systémy v aktuálních verzích.

Důležitou roli ve výuce dnes hraje CAD/CAM software, přičemž pro výuku konstruování na počítačích zde dominují 3D systémy Autodesk Inventor, Solid Edge a SolidWorks. Z našeho průzkumu, v němž se vyjádřili zástupci jedenácti škol od Ostravy po Tachov, vyplývá přetrvávající značná obliba výuky softwaru AutoCAD. Z CAM systémů pak nejčastěji zaznívaly značky SolidCAM, EdgeCAM, SurfCAM a CAM Express. Vzhledem ke vstřícnému postoji dodavatelů těchto aplikací k podpoře vzdělávání disponují školy často jejich nejnovějšími verzemi. Najdou se však dosud i takové, kde počítačová podpora konstruování dosud není vnímána jako zásadní, což je projevuje omezením výuky na 2D kreslení nebo starší softwarovou výbavou.

Vedení škol se povětšinou snaží držet krok s technickým vývojem a dbá, aby vybavení učeben a laboratoří odpovídalo požadavkům technické praxe ve firmách. „V současné době dokončujeme výběrové řízení na nové moderní vybavení laboratoří elektro, automatizace, mikroprocesorů, počítačových sítí, kontroly a měření a rapid-prototypingu za více jak pět miliónů korun,“ řekl ředitel Střední průmyslové školy Česká Lípa Petr Veselý.

Spolupráce s firmami

Průmyslové firmy často spolupracují se středními průmyslovými školami. Poskytují nebo jim zapůjčují technické vybavení a různé pomůcky. Umožňují učitelům a studentům exkurze do průmyslových závodů a návštěvu jednotlivých firemních oddělení. V rámci studia pak studenti absolvují alespoň dvoutýdenní praxi u vybrané průmyslové společnosti. Obvyklé jsou i nabídky brigád, které mohou později vyústit v budoucí spolupráci. „S našimi žáky jsou firmy spokojeny a radě z nich je nabídnuta možnost pracovat o prázdninách formou brigády, případně je jim nabídnuta práce,“ uvedl ředitel pražské Střední průmyslové školy strojnické Miroslav Žilka. Některé firmy se také zapojují do organizování studentských soutěží, exkurzí či výukových kurzu a nabízejí profesní rozvoj učitelů.

Motivace nad rámec výuky

Kromě povinné docházky a návštěv strojírenských podniku mají studenti možnost účastnit se rovněž různých soutěží, případně se podílet na jejich organizaci. I v tomto případě mnohdy školy pořádají soutěže ve spolupráci s firmami.

Nejčastěji zmiňovanou soutěží pro studenty středních škol je tzv. Středoškolská odborná činnost. Jedná se o soutěž o třech kolech, kde studenti formou přehlídek prezentují a obhajují své práce. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Z dalších soutěží to jsou modelování v příslušném CAD softwaru a programování CNC strojů. Některé školy se pak zapojují do celoroční soutěže „Formule 1 ve školách“, která učí i týmové práci, neboť při ní pracují tři až šestičlenné týmy, které mají za úkol návrh, konstrukci, analýzu, výrobu, testování a nakonec závod s modelem formule. K modelování formule ve 3D musí použít CAD software, k jeho výrobě CNC frézku. Svou formuli a tým pak prezentují v médiích. Soutěž vrcholí samotnými závody, které se uskutečňují na dvacetimetrové dráze.

V současnosti mají čeští „průmyslováci“ i mnoho jiných příležitostí k prokázání svého umu. A to na soutěžích, jako jsou Mladý mechatronik, Kovo Junior, Řemeslo má zlaté dno a dalších. Studenti středních průmyslových škol se zaměřením na strojírenské a technické obory tak i díky soutěžím získávají důležité zkušenosti a praxi.

Šikovný absolvent se neztratí

Takto připravení středoškoláci jdou většinou po maturitní nebo závěrečné zkoušce rovnou do zaměstnání, pokud je škola zaměřená především na praxi. Absolventi těchto středních škol nacházejí uplatnění v průměru do tři měsíců od maturity. Někteří pokračují ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole technického či pedagogického směru. Z vysokých škol se hlásí například na Univerzitu Karlovu, Západočeskou univerzitu v Plzni, Vysoké učení technické v Brně nebo Vysokou školu bánskou – Technickou univerzitu Ostrava.

Přijetí na vysoké školy pak svědčí nejen o dobré připravenosti studentu, ale i o dobrém zázemí a možnostech středních škol, na kterých středoškolští studenti studovali.

Napsala Markéta Gojná. Obrazový doprovod poskytla společnost SolidVision.

www.prumysl.cz

 

Komentáře