Vytváření vlastních příkazů v Inventoru pomáhá zefektivnit práci. Dnes vám poradíme, jak na to.

Inventor vám umožňuje vytvářet si vlastní příkazy v režimu alias, případně si můžete přiřadit vlastní aliasy k příkazům. K dispozici je zadání vlastní posloupnosti znaků, které chcete použít, nebo je možné použít výchozího nastavení.

Uplatnit můžete dva postupy:

  • Přiřazení aliasů příkazů pro modelování a jiné všeobecné úkony.
  • Přiřazení vlastní klávesové zkratky pro příkazy (například zoom, pan) a další funkce, jako je například tisk.

Přepsání výchozích aliasů je v Inventoru rovněž poměrně snadné, k dispozici jsou však jen alfanumerické klávesy. Je možné použít jednu klávesu, nebo kombinaci kláves:

  • písmena: A–Z,
  • čísla: 0–9.

Nejsou povoleny mezery mezi znaky. U alias příkazů nejsou rozlišována velká a malá písmena.

Duplicitní aliasy

Primárně je možné ke každému příkazu přiřadit pouze jeden alias, nicméně v některých případech může být stejný alias přiřazen k více příkazům. Jedno přiřazení aliasu je vhodné tam, kde mají příkazy v různých prostředích stejný název a chcete-li si pamatovat pouze jeden alias. Například zrcadlení, příkaz v kreslení, se liší od zrcadlení, příkazu sestavy a dílů. Můžete tedy přiřadit stejný alias (například MI) na všechny příkazy zrcadla. Spuštění aliasu proběhne po stisknutí konkrétní klávesy.

Tip: Například stisknutím klávesy „M“ se v příkazovém řádku objeví možnost „MI“ – <Zrcadlení>. Zmáčknete-li na klávesnici šipku dolů, nebo nahoru, zobrazí se další možnost „M“ – <Odměřit>. Pohybem šipky tedy můžete vybrat příkaz, který potřebujete použít. Nechcete-li vybírat ze seznamu, stačí zmáčknout konkrétní klávesu (představující daný alias) a Enter nebo mezerník. Automaticky se spustí požadovaná funkce.

Pohybem šipky tedy můžete vybrat příkaz, který potřebujete použít
Pohybem šipky můžete vybrat příkaz, který potřebujete použít

Import a export z aplikace, možnosti nastavení

V záložce Nástroje na kartě Možnosti je možné spustit funkci Přizpůsobit. V této funkci (okně) je pak možné provádět import a export nastavení prostřednictvím souboru XMP. Slouží k tomu tlačítka import (pro načtení nastavení) a export (pro uložení nastavení). Standardně jsou soubory XML ukládány ve Windows 7 a 8  do složky Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\ Inventor[verze]\Preferences.

Zdroj: help.autodesk.com
[adrotate banner=“11″]

Komentáře